Jusprofessor om klimasøksmålets dom: – Høyesterett har stilt seg på feil side av historien

Jusprofessorene Beate Sjåfjell og Jørn Øyrehagen Sunde mener at Høyesterett har sviktet i klimasøksmålet. – Viktig og grundig dom, sier Olje- og energiminister Tina Bru (H).

– Høyesterett har sviktet i sin rolle som Grunnlovens beskytter, sier jusprofessor Beate Sjåfjell til E24.
Publisert:

Tirsdag falt den historiske dommen om klimasøksmålet i Høyesterett. Retten forkastet anken som miljøvernorganisasjonene Natur og Ungdom og Greenpeace har anlagt mot den norske stat.

Et flertall i Høyesterett mener at tildelingen av oljelisenser i Barentshavet i 2016 ikke er brudd på Grunnlovens miljøparagraf eller Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Les også

Staten frikjent i klimasøksmålet: – Vurderer å anke til menneskerettighetsdomstolen

– Høyesterett har sviktet i sin rolle som Grunnlovens beskytter, sier Beate Sjåfjell til E24.

Hun er jusprofessor ved Universitetet i Oslo og har fulgt klimasøksmålet tett.

– Høyesterett undergraver Grunnlovens miljøparagraf som en viktig sikkerhetsventil for nettopp slike saker hvor staten åpenbart har gått for langt utover sitt handlingsrom, sier Sjåfjell.

Under domsopplesningen viste førstvoterende dommer Borgar Høgetveit Berg til at staten har innført flere klimatiltak og klimamål, og at det er tilstrekkelig til at de ikke har forsømt sin plikt etter miljøparagrafen.

– Vel visste vi at Høyesterett kan være statsvennlig, men her har Høyesterett stilt seg på feil side av historien, sier Sjåfjell.

– Innbyggernes rett på et levelig miljø i fremtiden er svært svak. Høyesteretten har sørget for det, sier professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde etter tirsdagens dom.

«Honnørparagraf»

Professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde har også fulgt klimasøksmålet tett og mener at miljøparagraf 112 i Grunnloven har blitt til en «honnørparagraf».

– Den kan bare brukes unntaksvis til å kontrollere miljøpolitikken og er dermed nesten uten virkning, sier Øyrehagen Sunde.

Han mener Høyesteretten har lagt seg på en ekstrem linje sammen med regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

– De mener det er opp til Stortinget som skal avgjøre klimapolitikk, noe som er bra på den ene siden. På den andre siden er ukontrollert makt aldri bra, sier Øyrehagen Sunde.

– Innbyggernes rett på et levelig miljø i fremtiden er svært svak. Høyesteretten har sørget for det. Ønsker de å legge til rette for en levelig fremtid, må Grunnloven endres, sier Øyrehagen Sunde.

Han ser for seg at klimasøksmålet går videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

– Men det er ikke sikkert de vil vinne frem der. Uansett vil det ikke endre på det interne i Norge, sier Øyrehagen Sunde.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener dommen var viktig og grundig.

– Viktig og grundig dom

E24 har lagt frem kritikken for regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, men han ønsker ikke å kommentere.

I en pressemelding sier Olje- og energiminister Tina Bru (H) at hun er fornøyd med domsavgjørelsen.

– Dette er en viktig og grundig dom, og vi er godt fornøyd med resultatet. Vi har fått aksept for at vårt vedtak var gyldig, sier hun.

– Jeg er ikke overrasket, gitt at det var et vedtak som ble støttet av et bredt flertall på Stortinget. Dommen slår ring om en langvarig norsk tradisjon hvor vanskelige politiske spørsmål vurderes, debatteres og til slutt avveies av folkevalgte i stortingssalen, sier Bru.

Publisert:
Gå til e24.no