Så mye kan oljeinvesteringene stige neste år

Statoils søknad om utbygging av Johan Castberg-feltet kan være starten på en kraftig opptur for oljeindustrien neste år.

BARENTSHAVET: Slik ser Statoil for seg at Johan Castberg-feltet vil se ut når det er ferdig utbygget.

Foto: Statoil
Publisert:,

Da Statoil tirsdag leverte søknaden om å få lov til å bygge ut Johan Castberg-feltet for 49 milliarder kroner, kan de ha markert slutten på oljebremsen i norsk økonomi.

For med ytterligere syv søknader ventet før slutten av februar så ligger det an til at oljeinvesteringen kan gjøre et solid hopp neste år.

Fra oljebrems ...

I tillegg til lavere inntekter for staten bidro oljeprisfallet fra sommeren 2014 til at oljeinvesteringene falt kraftig.

Resultatet var økende arbeidsledighet og krise i flere oljerelaterte bransjer.

Les også

Castberg-jubel hos leverandørindustrien: – Vi må ansette mange folk her oppe

Men nå kan det se ut som om motoren i norsk økonom begynner å fyre på alle sylindre igjen.

Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) siste telling av planlagte oljeinvesteringer fra november lå det an til at oljeinvesteringene neste år blir på 144,3 milliarder kroner og årets blir på 150,8 milliarder.

Men anslaget på 144,3 milliarder kroner neste år inkluderer ikke investeringene som kommer som følge av Johan Castberg-utbyggingen. Det er fordi SSB ikke tar med prosjekter hvor det ikke er levert utbyggingssøknad i sin telling.

...til oljemotor?

Fra informerte kilder får E24 opplyst at Johan Castberg-utbyggingen vil utløse investeringer på i overkant av seks milliarder kroner i 2018.

I tillegg er det ventet at Statoil om kort tid vil søke å få prosjektet Snorre Expansion godkjent.

Les også

Planene er klare og prisen er halvert: Slik blir Johan Castberg-feltet

Det utløser anslagsvis ytterligere 2,5 milliarder kroner i investeringer, ifølge kildene.

Legger man de to prosjektene i tillegg til anslaget for 2018-investeringene i SSBs investeringstelling har man kommet opp i nærmere 153 milliarder kroner for neste år.

De to prosjektene alene bidrar altså til en liten vekst i oljeinvesteringene 2018. Det er første gang de vil vokse siden 2014.

Men det er flere søknader om godkjennelse på vei.

«Vesentlig høyere investeringer»

SSB regner selv med at det blir søkt om utbygging av Vestflanke, Storklakken, Snadd, Fenja, Yme og Skarfjell før deres neste investeringstelling 23. februar.

I tillegg venter SSB ytterligere utbyggingssøknader utover i 2018, blant andre fase 2 for gigantfeltet Johan Sverdrup.

«Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene ligger det, isolert sett, an til vesentlig høyere investeringer innen feltutbygging i 2018 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå,» skrev SSB i pressemeldingen om den siste investeringstellingen.

Aker BP er operatør for tre av feltene SSB tror det kommer søknader fra innen 23. februar.

Kommunikasjonsdirektør Tore Langballe i Aker BP ønsker ikke å kommentere spørsmålet nå før utbyggingssøknadene er levert.

Basert på tidligere medieomtale og hva Aker BP-ledelsen har sagt under tidligere resultatpresentasjoner kan deres prosjekter utløse 10-13 milliarder kroner i investeringer frem til produksjonsstart.

Les også

SSB venter oppsving i oljeinvesteringene: – Viktig drahjelp for norsk økonomi

De har kortere investeringsperiode enn Statoil-prosjektene og kan bringe investeringsnivået for 2018 komme opp mot 160 milliarder kroner.

Vekst som under oljeboomen?

I tillegg venter altså SSB at det kommer utbyggingssøknader for feltene Fenja, Skarfjell og Yme.

Dette er mindre utbygginger med samlede antatte totale investeringer på minst 20 milliarder kroner.

Men ettersom det er mindre prosjekter er også investeringsfasen normalt adskillig kortere for utbygginger av Johan Castberg-størrelse.

Hvis de tre feltene utløser investeringer på 10 milliarder neste år bringer det de totale oljeinvsteringene opp mot 170 milliarder kroner.

Og gir de øvrige søknadene SSB regner med kommer neste år kan totaltallet godt komme opp i 175 milliarder kroner.

Det vil i så fall innebære en vekst på rundt 25 milliarder kroner fra i år, eller 16,67 prosent.

Det er en prosentuell vekst som er i nærheten av de svært gode oljeårene 2011, 2012 og 2013 da oljebransjen gikk på høygir i en tid med oljepriser over 100 dollar per fat.

Men så gjenstår det å se om søknadene kommer og ikke minst om oljeselskapenes øvrige investeringsplaner gjennomføres slik som de så for seg da de rapportert til SSB forrige gang.

Les også

Jekker opp oljeinvesteringer: Herfra går det oppover

Les også

Venter boligbrems og oljevekst

Les også

Oljebremsen avtar