Fersk rapport: Spår oljetopp i 2022

Verdens energiforbruk vil flate ut etter 2030 - og oljeetterspørselen kan falle alt fra 2022.

SPÅR TOPP: Verden vil trenge mye olje, kull og gass også i 2050, men kull har allerede nådd toppen, og oljen når toppen i 2022, tror DNV GL. Her ser vi travel skipstrafikk utenfor et raffineri i Singapore.

Foto: Edgar Su Reuters
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det anslår DNV GL i en fersk rapport.

Rådgivnings- og klassifiseringsselskapet, tidligere kjent som Det Norske Veritas før de slo seg sammen med tyske Germanischer Lloyd, mener at verden er inne i en kraftig omstilling.

I en rapporten spår selskapet at utbyggingen av sol- og vindkraft vil fortsette, mens olje og kull er i ferd med å nå toppen for godt.

Energietterspørselen vil flate ut etter 2030, mens oljetoppen nås i 2022, tror selskapet.

– Vi forklarer hvorfor verdens primære energiforsyning trolig vil nå en topp før 2030. Dette vil sannelig bli et vannskille i menneskenes historie, der vi kollektivt vil trenge mindre energi for å tilfredsstille energietterspørselen, sier DNV GLs konsernsjef Remi Eriksen i forordet til rapporten «Energy Transition Outlook 2017».

De dramatiske endringene i det globale energiforbruket kan også påvirke Norge, som eksporterer både olje, gass og elektrisitet.

Les også

Frykter slutten på Statoils gigantprosjekter i Norge

Venter oljefall

Etterspørselen etter olje vil trolig gå kraftig ned fra 2030-tallet og utover, mener selskapet. Årsaken er blant annet vekst i salget av elbiler.

«Vi forventer at oljeetterspørselen vil være på topp i 2022, og kullet har allerede passert sitt høydepunkt», skriver DNV GL.

Etter 2030 vil fallet i det globale oljeforbruket akselerere, slik at det faller fra 170 exajoule i 2022 til 100 exajoule i 2050, anslår DNV GL.

Den totale energietterspørselen i verden var til sammenligning på 400 exajoule i 2015, og er ventet å øke til 430 exajoule i 2050, mener selskapet.

«Den pågående omstillingen er dramatisk når man ser på de ulike energibærerne», skriver DNV GL.

NÅR TOPPEN: Slik ser DNV GL for seg utviklingen i den globale oljeetterspørselen frem til 2050, etter sektor.

Foto: DNV GL

Fossiler fortsatt viktige

Til tross for at fossil energi blir mindre viktig enn før, så forsvinner ikke disse energikildene med det første.

Hydrokarboner vil fortsatt stå for til sammen 44 prosent av energimiksen globalt i 2050, ned fra 53 prosent i dag, tror DNV GL.

Men dette skyldes særlig en vekst i forbruket av gass frem til 2035, tror selskapet.

Hvis anslagene i rapporten slår til, vil verden ha tatt betydelige steg i retning av å nå klimamålene som ble vedtatt i Paris i 2015.

Men temperaturen i 2100 vil likevel overstige det førindustrielle nivået med 2,5 grader, som er over Paris-målet, ifølge DNV GL.

I 2050 vil oljeproduksjonen offshore, hvor Norge er en viktig aktør, ha halvert seg fra dagens 30 millioner fat per dag, skriver DNV GL i rapporten.

ØKER STADIG: Slik ser DNV GL for seg veksten i global elproduksjon til 2050, etter kilde.

Foto: DNV GL

Store endringer i energibruk

Det er blant annet mer effektiv bruk av energi som gjør at energiforbruket totalt ikke vil øke så mye de neste tiårene, ifølge DNV GL.

Energiforbruket har økt 35 prosent de siste 15 årene, men skal bare øke 7 prosent mellom 2015 og 2030, tror selskapet. Deretter vil energiforbruket holde seg flatt til 2050.

Les også

Statoils klimascenario spår oljefall før 2025

«Denne grunnleggende nedjusteringen i etterspørsel skyldes saktere vekst i befolkningen og produktiviteten, raskere nedgang i energiintensiteten og raskere økning i sluttbrukernes effektivitet», skriver DNV.

Petro-Canadas raffineri i Edmonton i Canada.

Foto: Dan Riedlhuber Reuters

Tre sentrale trender

Det er tre viktige megatrender innen energi som DNV GL peker på, som vil være med på å drive utviklingen i de kommende tiårene:

 • Verden elektrifiseres
 • Skiferolje og -gass kommer raskt inn i olje- og gassbransjen
 • Det blir flere lokale og regionale energiløsninger
Les også

Fersk IEA-rapport: Kan nå nullutslipp i 2060

DNV GL venter eksponensiell vekst i fornybar energi, og sier at elektrifisering av energibruken står i kontrast til at olje og senere gass når en topp. Dette vil endre energisektoren kraftig, ifølge selskapet.

I tillegg vil solceller på taket og elbiler bli stadig mer konkurransedyktig, og da vil disse markedene akselerere, tror selskapet.

Kraftig vekst i elbiler

Elbilen kommer til å kunne konkurrere med bensin- og dieselbiler på pris og ytelse fra 2022, tror DNV GL.

I mange regioner vil elbilen kunne gå fra under 10 prosent til over 90 prosent av nybilsalget i løpet av bare ett tiår, mener DNV.

SKJÆRINGSPUNKT: Elbilen kommer til å kunne konkurrere med bensin- og dieselbiler på pris og ytelse fra 2022, tror DNV GL. Her ser vi en BMW i3 lade ved ladestasjonen på Grålum ved Sarpsborg.

Foto: Hanne Hattrem VG

I Europa vil halvparten av nybilsalget være elbiler i 2025, mens Nord-Amerika, Stillehavsregionen, Kina og India når 50 prosent elektrisk andel av nybilsalget i 2030. Resten av verden vil komme dit innen 2035, anslår DNV.

Les også

Tror elbiler kan konkurrere i 2025

Større andel strøm

DNV GL spår at elektrisitet vil øke fra 18 prosent av verdens energibruk til 40 prosent fra 2015 til 2050.

I midten av århundret vil vind- og solenergi utgjøre henholdsvis 14 prosent og 13 prosent av verdens totale energibehov, mener selskapet.

Mens kull og olje vil falle som andel av det totale energiforbruket, vil naturgass passere kull allerede i 2019 og fra 2034 til 2050 vil gass være verdens største energikilde, anslår DNV GL.

Det globale gassmarkedet er for øvrig i kraftig endring, med massive mengder ny gass på vei inn i form av flytende naturgass (LNG) fra USA, Qatar og Australia.

Les mer: Kan redusere norske gassinntekter: Global gasshandel øker kraftig

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Oljebransjen
 3. Klima
 4. Equinor

Flere artikler

 1. IEA om veksten i global energietterspørsel: Coronakrisen kan forskyve rekyl til 2025

 2. Betalt innhold

  DNV GL spår gass som hovedenergi om 20 år

 3. DNV GL: Oljetoppen er nådd

 4. Goldman Sachs: Oljen kan nå topp i 2024

 5. Fersk rapport fra amerikanske myndigheter: Her venter de økt oljeproduksjon