FEM MILLIARDER FAT RESERVER PÅ SPILL: - Må øke leting på Troll

Ny studie viser at leteaktiviteten på Trollfeltet må øke, varsler Oljedirektoratet.

Hval, Morten
  • Jone Frafjord
Publisert:,

Olje- og gassproduksjonen på Trollfeltet er tidskritisk, og leteaktiviteten i området må derfor økes.

Det mener Oljedirektoratet, på bakgrunn av en studie fra Statoil

OSE

STL

og Norsk Hydro

OSE

NHY

.

Utvinning av olje og gass på Troll har konsekvenser for felt, funn og prospekter i området. Rettighetshaverne ser på mulighetene for å øke gassuttaket.

"Dersom gassuttaket skjer for raskt i forhold til oljeproduksjonen, vil trykkfall få konsekvenser for utvinning av olje på feltet og olje og gass i nærliggende områder", skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

"Trykknedgangen har vært målbar helt siden produksjonen startet på Troll, men den største nedgangen vil skje fra nå og framover. Produksjonen av forekomstene i området er derfor tidskritisk, og leteaktiviteten i området må økes."

Produksjonen på Troll har stor effekt på trykkutvikling fra Gjøa i nordvest til Brage i sørvest, ifølge direktoratet.

Troll inneholder om lag 10 prosent av all olje og gass på norsk sokkel. Halvparten - 900 millioner standard kubikkmeter - av oljeproduksjonen de neste 20 årene vil komme fra Troll og ni andre felt, ifølge direktoratet.

"Derfor er det viktig at næringen forholder seg til informasjonen i Statoil og Hydros studie, slik at tilstrekkelige ressurser settes inn for å påvise og utvinne ressursene i området. Dette vil være avgjørende for å nå målet om å utvikle nye fem milliarder fat reserver innen 2015", skriver direktoratet.

Flere nyheter på E24.

Her kan du lese mer om

  1. Equinor
  2. Norsk Hydro

Flere artikler

  1. En av fem får "feil" jobb

  2. Truer med «baluba»

  3. StatoilHydro inne

  4. Annonsørinnhold

  5. - Stor overreaksjon

  6. Sprengt kapasitet koster tid og penger