A.P. Moller-Maersks Halfdan-rigg i nordsjøen.

Maktesløs allianse

Danmarks forsøk på å profilere seg på letestans faller på stengrunn.

 • Mathias Dahl Venberget
  Mathias Dahl Venberget
  Exploration Geologist, Lundin Energy Norway
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Lørdag 28. August skrev E24 at Danmark og Costa Rica vil i høst lansere en allianse av land som er villig til å droppe oljeleting, kalt Beyond Oil and Gas (BOGA). Flere fremtrendende politikere som tidligere har profilert seg på motstand mot olje- og gassnæringen var, kanskje ikke overraskende, raskt ute med å si at Norge bør bli med. Lengst gikk kanskje Lan Marie Berg, som mente det vil være en gamechanger i internasjonal klimapolitikk.

Men er egentlig letestansallianse av Danmark og Costa Rica en særlig stor gamechanger? En nærmere gjennomgang viser at de like gjerne kunnet dannet en allianse i nei-til-soyaproduksjon.

Letestansalliansen begynte 4. desember 2020 da nyheten om at Danske myndigheter har vedtatt at landet ikke skal lete etter mer olje i Nordsjøen og oljeproduksjonen skal avvikles helt innen 2050. Men dansk avvikling av oljeleting er ikke en politisk styrt avvikling som Danmarks klimaminister Dan Jørgensen påstår. I den 8. og siste søknadsrunden for letelisenser på dansk sokkel i 2019 var det kun ett selskap som søkte, til tross på forsøk fra regjeringen om å skape mer interesse.

Også avvikling innen 2050 er uproblematisk, ingen har tro på vesentlig dansk produksjon etter 2040. Det politiske vedtaket var derfor så godt som unødvendig. Aktiviteten vil etter all sannsynlighet ebbe ut helt av seg selv før den tid.

Dette valget har geologien allerede tatt for dem.

Til sammenligning søkte hele 33 oljeselskaper om letelisenser på norsk sokkel under søknadsrunden for 2020.

Costa Rica sin oljeproduksjon er 0 fat om dagen. De konsumerer likevel 55.000 fat per dag. Danmark importerer 100.000 fat per dag.

Norges olje- og gassproduksjon spiller også en nøkkelrolle i å få ned Europas klimagassutslipp. Hvis bare en tiendel av kapasiteten til Baltic Pipe, som skal frakte norsk gass til Øst-Europa, brukes til å erstatte kull med gass kan man spare mellom en og to millioner tonn med CO2 utslipp.

Rørledningen, som har forventet levetid på over 50 år, er med dansk involvering lagt på tvers av hele Danmark.

Å sammenligne Norge og Danmark sin oljeposisjon blir feil. Sokkelen vår inneholder mye større ressurser enn den danskene har og har en langt viktigere rolle. At Danmark føyer seg inn i rekken over andre land som Costa Rica med ingen eller liten oljeproduksjon som sier stopp til leting er uansett et naturlig steg når potensialet for å finne nye eller i det hele tatt ressurser er liten. Dette stadiet kommer vi i Norge også til en gang i fremtiden. Olje og gass er ikke en uendelig ressurs, men for øyeblikket er det fortsatt et potensial på norsk sokkel for en ressurs som dekker mer enn 50% av verdens energibehov.

I hvor stor grad verden kommer til å trenge fossile energikilder i fremtiden er en annen diskusjon, men at Danmark stopper med leting kan ikke sies å være et signal til verden. Dette valget har geologien allerede tatt for dem.

Norge har valgt en annen strategi. Her hjemme ser vi hvordan selskapene tar grep. Olje- og gasselskapene på norsk sokkel har sammen med bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass satt ambisiøse mål for å produsere norsk olje og gass med nær netto null utslipp i 2050. Samme år som Danmark har annonsert at de skal stenge oljekranen for godt, så skal Norge fortsette å ha inntekter fra produksjon av olje og gass med ned mot null utslipp. Og ved hjelp av potensielle nye industrieventyr som hydrogen fra naturgass, havvind, og karbonfangst og -lagring vil vi fortsette å skape nye arbeidsplasser og inntekter for Norge.

I Norge skal vi fortsette å produsere olje og gass i lang tid fremover. Det skal vi gjøre fordi verden trenger energi.

Andre lands innbyggere misunner hvordan Norge har forvaltet sine verdiressurser, og hvordan politikerne våre har tatt kloke valg opp gjennom historien. På starten av 2000-tallet var det kun fem selskaper som drev med leting på norsk sokkel, og de fleste hadde mistet troen på at det var mulig å gjøre noen større funn. I 2005 innførte myndighetene leterefusjonsordningen som ga nye selskaper på sokkelen tilnærmet like vilkår som de etablerte. Ordningen har bidratt til å skape mye større verdier enn den har refundert. Et konkret eksempel er funnet av Johan Sverdrup som ble gjort av det den gang lille leteelskapet Lundin Energy Norway i 2010. Feltet er regnet som det tredje største på norsk sokkel og er beregnet til å skape inntekter på 900 milliarder kroner til den norske stat. Det er også et felt som produserer olje med CO2-utslipp på 3.7% av gjennomsnittet for verdens oljefelt. Dette feltet har ført til at Lundin i dag er både et produksjons- og leteselskap med over 400 ansatte som skaper store årlige inntekter til den norske stat og har kunnet begynne å investere i fornybar energi som vind- og vannkraft.

Norsk oljeindustri må tåle å bli kritisert, og vi må tåle at det stilles strenge krav. Norge må forberede seg på at oljealderen en dag vil ta slutt, slik som i Danmark. Det gjør den om vi vil eller ikke. Men når det sies at danskene er fremoverlente når de nå legger ned oljeleting og danner en allianse med Costa Rica, så er det feil.

I Norge skal vi fortsette å produsere olje og gass i lang tid fremover. Det skal vi gjøre fordi verden trenger energi. Men vi som bransje skal redusere utslippene fra produksjon ned mot null og bidra med kompetanse og teknologi for å redusere utslippene fra bruken av olje og gass. Vi jobber systematisk med å utvikle nye verdikjeder, lavutslippsløsninger og markeder ved å produsere hydrogen fra naturgass og å utvikle storskala CO2-fangst og -lagring. Slik at vi kan fortsette å skape arbeidsplasser, inntekter til landet vårt og teknologi i verdensklasse som er klar til å skape nye industrieventyr.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Olje
 2. Gass
 3. CO2
 4. Danmark
 5. Costa Rica

Flere artikler

 1. Danmark vil danne letestans-allianse: – Det må Norge bli med på

 2. Aps britiske søsterparti vil stanse oljeleting. MDG ber Ap følge etter

 3. Verdens CO₂-utslippsbudsjett skrumper: Norge vil fortsette med oljeleting

 4. Ti grunner til at norsk olje og gassaktivitet forblir viktig

 5. Aker BP leverte milliardplan for Frosk-feltet: Har budskap til ny regjering