Beregninger: Elbil og tog gir 50 kroner høyere strømregning i året

Under en prosent av strømforbruket i Norge i 2018 kom fra transportsektoren, viser tall fra NVE. Strømforbruket herfra ga gjennomsnittshusholdningen en femtilapp høyere strømregning i året, mener kraftanalytiker. 

FORBRUK: 7,1 prosent av alle personbiler i Norge er elektriske, en andel som er ventet å øke i årene som kommer. Likevel er det ikke ventet at dette vil gi større utslag på strømprisene.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
  • Fredrik Kampevoll
Publisert:

I 2017 brukte norske elbiler cirka 360 gigawattimer (GWh) strøm, viser beregninger fra NVE. Tas togtransports strømforbruk på rundt 600 GWh med i regnestykket, så brukte transportsektoren 1 terawattime (TWh) strøm i 2017.

NVE regner med tog og bil økte til å bruke 1,2 TWh i 2018, noe som utgjør 0,88 prosent av norsk strømforbruk.

Med økt forbruk av strøm kommer også høyere priser.

– Men dette er tilnærmet neglisjerbart. Det tilsvarer endringen vi får fra dag til dag på nedbørsvarsel i Norden. Det vil si at dette volum overskygges av hydrologiske endringer, Tor Reier Lilleholt, som er analysesjef i Wattsight.

Les også

Slakter tysk elbil-analyse: – Dette er en ubrukelig studie

Heller ikke kraftanalytiker og partner i THEMA Consulting Group, Marius Holm Rennesund, mener at strømforbruket fra transportsektoren har særlig betydning.

– Vi går mot et stort kraftoverskudd i Norden, som gjør at effektene av økt forbruk er relativt lave, men en økning i etterspørselen etter kraft på 1 TWh vil, alt annet likt, gi en økning i kraftprisen på 0,2 euro per megawattime i dag og opp mot 0,4 euro per megawattime i 2030, sier Holm Rennesund.

En 50-lapp i året

Gitt at 1 TWh gir en økning på 0,2 euro per megawattime, så gjør strømforbruket på 1,2 TWh fra transportsektoren at strømmen koster cirka 2,3 kroner ekstra per megawattime.

Med et snittforbruk på 16.079 kilowattimer per husholdning for 2016, så gjør strømforbruket i transportsektoren at en vanlig husholdning får en ekstraregning på 37 kroner i året (se faktaboks for utregning). Nettleie er ikke med i regnestykket.

Elbiler alene gir med samme regnestykket en ekstrakostnad på 11 kroner i året, ut fra antatt strømforbruk i 2017.

Rier Lilleholts beregninger er litt høyere.

– Vi snakker vi om pluss-minus 50 kroner i årlig kostnad for en gjennomsnittshusholdning.

Samtidig understreker Lilleholt at flere faktorer kan gi svingninger i hvor mye elbilene påvirker strømprisene.

Les også

Tysk studie hevder elbiler slipper ut mer CO2 enn dieseldrevne

– Det kan nok merkes tydeligere når volum stiger ytterligere og mange setter bilen til lading etter jobb samtidig med at man lager middag. Det kan bety mer når man eventuelt priser inn effektbehovet som jo blir stort akkurat på disse timene på ettermiddag.

– Foreløpig er det få som har timeavregning på kraft og vi har fortsatt ikke betaling av effekt. Da jevnes dette ut på alle timer og blir neglisjerbart.

Flerdobling

Ifølge NVE sine anslag vil strøm til transport øke fra cirka 1,2 TWh i 2018 til et sted mellom 5 til 7 TWh i 2030, avhengig av hvor raskt elektrifiseringen går, og hvor omfattende det blir.

Les på E24+

En elbil-boble til en verdi av 18 milliarder dollar er i ferd med å sprekke

– Det er viktig å understreke at dette gjelder alle former for transport, som kan elektrifiseres; tog, T-bane, buss, varebiler, personbiler, ferger med mer. Elbiler er ventet å stå for det største forbruket i 2030, sier seniorrådgiver i NVE, Dag Splide.
NVE venter ikke at strømforbruket til transport vil gi større utslag på strømprisen, da strøm til transport utgjør en liten andel av samlet strømforbruk i Norge.
– Det er heller ikke ventet at strøm til transport vil gi større utfordringer for strømnettet i Norge, men det kan oppstå lokale utfordringer. Det er likevel slik at innen 2030 vil mange av komponentene i de lokale strømnettene være skiftet ut. Det er viktig at nettselskapene tar hensyn til økt strømforbruk innen transport, når de oppgraderer nettet, sier Splide videre.

Her kan du lese mer om

  1. Elbil
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Kraftig fall i strømprisene

  2. Mer vindkraft demper prisene: Spår lavere strømpriser etter 2030

  3. Uvanlig svake kraftpriser over hele Norden i natt: – Nærmest nullpris i januar er ikke vanlig kost

  4. Annonsørinnhold

  5. – Viser hvor viktig kablene er for oss

  6. Under 40 øre for første gang i år: Årets billigste strøm lørdag