Elsparkesykler er mindre miljøvennlige enn mange tror

Elsparkesykler, som fyller fortauene i stadig flere europeiske byer, er et langt mindre miljøvennlig bidrag enn folk flest tror, slår tyske myndigheter fast.

POPULÆRT: En mengde sparkesykler står oppstilt utenfor Østbanehallen i Oslo.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
Publisert:

– Turene er vanligvis svært korte og kunne normalt ha vært tilbakelagt til fots, med buss, med bane eller på sykkel, sier lederen for det tyske miljødirektoratet (UBA), Maria Krautzberger.

Sammenlignet med vanlig sykkel er elsparkesykler «betydelig mer skadelige for miljøet», slår hun fast.

– Bruk av elsparkesykkel i stedet for å gå eller sykle, er skadelig for miljøet og helsa, heter det i rådet UBA la ut på sine nettsider denne uka.

Utkanten

I stedet for å fylle sentrumsgatene med elsparkesykler, burde de heller benyttes som framkomstmiddel til tog- og busstasjoner i utkanten av byer, der det i dag ofte benyttes privatbil, konstaterer UBA.

– Det ville gitt mer mening, sier Krautzberger.

Det tyske transportdepartementet er av samme oppfatning og mener tilbyderne av elsparkesykler bør flytte virksomheten sin til utkanten av byer.

Kunne ha gått eller syklet

Foreløpige undersøkelser i Berlin tyder på at en gjennomsnittlig tur på elsparkesykkel er på rundt 2 kilometer.

I Paris svarer 85 prosent av brukerne at de ville ha gått, syklet eller brukt kollektivtransport dersom de ikke hadde hatt tilgang til elsparkesykkel.

I en rekke europeiske byer pågår det nå hissig debatt om elsparkesykler, som fyller fortau og sykkelstier, slenges over alt og forårsaker mange personskader.

Kort levetid

UBA viser også til at elsparkesyklene som kan leies har en svært kort levetid og at det også er grunn til å stille spørsmål ved hvordan batteriene produseres og strømforbruket.

Undersøkelser i USA har vist at elsparkesykler til utleie i gjennomsnitt har en levetid på rundt 29 dager, og tilsvarende undersøkelser i Danmark og Finland har vist at de blir utslitt i løpet av uker eller i beste fall få måneder.

Utslipp fra produksjon

Beregninger utført av UBA viser at CO2-utslippene fra produksjon av et batteri til en elsparkesykkel først er kompensert når sykkelen har rullet 165 kilometer, vel å merke i stedet for en bil med bensinmotor.

Krautzberger understreker at privatbiler utgjør et langt større miljøproblem enn elsparkesykler, både når det gjelder klimautslipp, luftforurensing og støy.

Hennes råd er derfor å begrense antallet parkeringsplasser i byene, samt lage flere sykkelstier og gangveier. Men disse bør ikke fylles opp av elsparkesykler, mener UBA.

Les også

Kilder: Voi vil hente én milliard i frisk kapital

Les også

Voi har nådd 1 million turer i Oslo

Les også

Første bot til elsparkesyklist i Oslo – kjørte på rødt