Nytt inntektsfall for Petoro: Overføringen til statskassen halvert på tre år

Prisfallet på olje og gass bidro til at statens oljeselskap bidro med enda mindre penger til statskassen i fjor enn på lenge.

PASSER STATENS OLJEFELT: «Statens oljeselskap» Petoro, med administrerende direktør Grethe Moen i spissen, forvalter de eierandelene den norske staten selv kontrollerer på norsk sokkel.

Foto: Emile Ashley Petoro
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Mens omsetningen i statens oljeselskap falt med 23 prosent til 121,2 milliarder kroner i år, falt årsresultatet med hele 35 prosent til 57,4 milliarder kroner i fjor.

Det viser de ferske resultatene for 2016 som Petoro offentliggjorde onsdag.

Til sammenligning var Petoros inntekter 213,9 milliarder kroner i toppåret 2012. I årene etter falt inntektene år for år.

Selskapet peker selv på at fallet i olje- og gassprisene bidro negativt. I snitt fikk de 43 dollar per fat olje i fjor, ned 10 dollar fra 2015. I kroner gikk prisen fra 420 kroner per fat til 361 kroner. Gassprisen falt fra 2,14 til 1,62 kroner per kubikkmeter.

En svekket kronekurs sørget dermed for at oljeprisfallet på 18,9 prosent i dollar ble redusert til en nedgang i prisen på 14 prosent i norske kroner.

Petoros samlede produksjon på norsk sokkel endte på 1,04 millioner fat oljeekvivalenter per dag i snitt i fjor, en nedgang på tre prosent fra 2015. Så å si hele fallet kommer av lavere gassproduksjon.

Petoro er det statlige selskapet som forvalter statens eierandeler på norsk sokkel (Statens direkte økonomiske engasjement – SDØE). Selskapet er helt uavhengig av Statoil, som Staten eier to tredjedeler av, og sitter som eier i en rekke lisenser på linje med andre oljeselskap.

Petoro sitter på eiersiden i flere sentrale felt på norsk sokkel, inkludert det kommende Johan Sverdrup-feltet, men er imidlertid ikke operatør. Selskapet har dermed ikke en driftsorganisasjon som andre oljeselskap.

Petoro overførte 66 milliarder kroner til statskassen i fjor. Det er ned fra 93,6 milliarder i 2015, og er nesten en halvering fra overføringen i 2013.

Det er fallet i gassprisen som bidro mest til nedgangen, og den trakk ned overføringen med 20 milliarder. Reduserte driftskostnader bidro positivt med tre milliarder.

Les også

Regjeringen pøser ut nye blokker til oljenæringen

Ser kostnadene falle

I årsrapporten for 2016 påpeker Petoro at Norge er avhengig av å hele tiden investerer i nye og gamle oljefelt for å erstatte det naturlige produksjonsfallet i eksisterende felt.

For at oljeselskaper skal bla opp, mener Petoro at vi er nødt til å sørge for at norsk sokkel er konkurransedyktig sammenlignet med andre oljeinvesteringer, og selskapet ser at dette er utfordrende:

– Lønnsomheten utfordres imidlertid av stadig lavere utvinnbare reserver per brønn i modne felt, og nye prosjekter er ofte i grenselandet for det som anses som robust, skriver selskapet.

Administrerende direktør, Grethe Moen, ser imidlertid at det skjer ting på kostnadssiden. Petoro sier at feltkostnadene falt med 12 prosent i fjor og at de boret rekordmange brønner på de faste installasjonene i fjor.

– Nøkkelen ligger i industriens evne og vilje til å gjennomføre ytterligere tiltak. Som et eksempel kan jeg peke på nødvendigheten av å ta i bruk de mulighetene digitalisering åpner for, sier Moen, i en uttalelse.

Selv om Petoro har fallende inntekter og resultat, holder selskapet en stødig kurs når det kommer til investeringene. Etter toppåret 2014, da Petoro investerte 35,7 milliarder kroner, lå ikke investeringsnivået i 2016 så langt unna 2015, med en nedgang fra 29,0 til 27,8 milliarder kroner.

INVESTERER MINDRE I ÅR: Petoro anslår i sine prognoser at investeringene deres vil fortsette å falle i år og i 2018, før de skal opp igjen i 2019. Hvis prognosen slår til, vil investeringene i 2019 da være oppe på 2017-nivået igjen. De svarte feltene i stolpene viser investeringer i nye prosjekter, mens de røde viser driftsinvesteringer og de blå viser investeringer i boring.

Foto: Petoro

Trenger påfyll

Regnskapet viser også at Petoro trenger påfyll hvis selskapet i fremtiden skal fortsette å kunne levere en solid produksjon og store inntekter til statskassen (sett bort ifra oljeprisens effekt naturligvis).

I rapporten kommer det frem at Petoro nå har 5,9 milliarder fat oljeekvivalenter med olje og gass i gjenværende reserver. Det er ned fra 6,3 milliarder i 2015, og nesten en milliard fat mindre enn i 2011.

I fjor ble det heller ikke gjort nok funn til å erstatte oljen og gassen som ble utvunnet fra Petoros lisenser. Selskapet hadde en erstatningsgrad på 22 prosent, som betyr at selskapet altså produserte langt mer enn de fikk inn i nye funn og reserver.

Siden 2011 er det bare to år der Petoro har hatt en erstatningsgrad over 100 prosent, altså at det er gjort funn som overgår den årlige produksjonen. Det skjedde i 2015, da erstatningsraten var 133 prosent, og i 2011, da erstatningsraten var 160 prosent.

Petoro produserte totalt 379,6 millioner fat oljeekvivalenter i fjor, mot 389,8 millioner i 2015. Olje- og kondensatproduksjonen falt marginalt fra 150 til 149,3 millioner fat i fjor.

Les også

Spansk oljeselskap melder om enormt oljefunn i USA

Les også

– Et varselskudd

Les også

– Neste oljebølge blir mindre

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Petoro
 2. Olje og gass
 3. Nordsjøen
 4. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Statens oljeselskap dro inn 21 milliarder mer til statskassen

 2. Betalt innhold

  Frykter at stigende kostnader går ut over gamle oljegiganter

 3. Statens oljeselskap advarer om at kostnadene øker

 4. Betalt innhold

  Statens inntekter fra Petoro mer enn halvert på fire år

 5. Betalt innhold

  Petoro sendte 59 milliarder kroner til oljefondet i årets første halvår