Equinors kontraktsdryss

Equinor kjøper stadig mer fra leverandører i Norge: – Fordi de er konkurransedyktige

Equinor sto løpet ut med leverandørene i kriseåret 2020. Selskapet ga få økonomiske håndsrekninger, men kansellerte heller ikke kontrakter. På starten av et nytt år viser selskapets tall at de norske leverandørene vinner stadig mer frem.

Peggy Krantz-Underland avbildet med Equinor-sjef Anders Opedal og Aker Solutions-direktør Karl-Petter Løken.
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

– Det er dessverre noen som har fått problemer, men det er faktisk færre leverandører som har gått konkurs i fjor enn tidligere år. Det gjelder jo mange bransjer, men så har jo mange også fått støtte av de statlige tiltakene, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør.

I et intervju med E24 gjør hun opp status etter 2020 – et år som ga det kraftige økonomiske tilbakeslaget for verden i moderne tid og som også rammet oljenæringen hardt.

Krantz-Underland kan beskrives som Norges største innkjøper gjennom rollen sin i Norges største selskap.

I 2018 overtok hun jobben etter Pål Eitrheim, som i dag er konserndirektør for Nye Energiløsninger (NES-divisjonen).

Equinor har organisert seg slik at alle innkjøp av varer og tjenester skal gjennom hennes avdeling – enten det er snakk om kontorrekvisita, oljeplattformer eller vindmøller.

Dermed har Equinor-direktøren en finger på pulsen til norske og internasjonale leverandører til olje- og fornybarindustriene.

Selv om oljen fortsatt er største inntektskilde for mange leverandører, følger de også med når lavkarbon- og fornybarprosjekter settes i gang:

– De norske leverandørene melder seg virkelig på i den nye energiomstillingen, sier Krantz-Underland, og peker på hvordan blant annet Aibel og Aker Solutions har sikret seg kontrakter både innenlands og utenlands.

Les også

Equinor vurderer hydrogenrør til Europa: – Hvis vi gjør dette, så blir det gigantisk

Norskandelen steg i kriseåret 2020

Equinors øverste sjef for innkjøp kan nå legge frem ferske tall:

 • Equinor kjøpte inn varer og tjenester fra 8.500 leverandører for 150,8 milliarder kroner i 2020, ned fra 161,6 milliarder året før.

Til sammenligning opplyser Helse Sør-Øst at de handler inn for «om lag 26 milliarder kroner i året» i årsrapporten for 2019.

Innkjøpene til Equinor i 2019 var spesielt høye, blant annet grunnet Johan Sverdrup-feltet. Nedgangen i 2020 skyldes i stor grad kostnadsreduksjonene selskapet innførte som en del av responsen på oljeprisfallet under pandemien.

 • Til tross for dette kjøpte Equinor inn for 112 milliarder fra selskaper i Norge, omtrent uendret fra 2019 da tallet var 113 milliarder
 • Dermed hoppet norskandelen opp fra 70 til 74 prosent og man fortsatte en klar trend som har pågått over flere år.

– Gjennom de siste tre årene har vi opplevd en jevn vekst i den norske andelen. Den trenden fortsatte i 2020 også, i det som var et vanskelig år for bransjen, sier Krantz-Underland.

At innkjøpene i Norge ikke falt mer i fjor, og at de trolig vil holde seg høye, skyldes i stor grad oljeskattepakken, skal vi tro Krantz-Underland.

I juni i fjor vedtok Stortinget endringer som gjorde at oljeselskapene betaler mindre skatt de neste par årene og mer i årene etter – det frigjør store midler som kan brukes til investeringer.

– Skattepakken har senket balanseprisen i norske prosjekter med rundt 10 dollar per fat, så norske prosjekter vil nok bli prioritert i næringen fremover, sier hun.

Equinor-direktøren kaller den stigende norskandelen de siste årene for «en anerkjennelse» av de norske leverandørene som «vinner frem i en sterk internasjonal konkurranse».

Skal vi tro Krantz-Underland så gis det ikke ved dørene bare fordi man er norsk:

– Vi forfordeler ikke kontrakter etter geografi. Så når norske leverandører vinner kontrakter hos Equinor, så er det fordi de er konkurransedyktige.

Les på E24+

Equinor-utbyttene viser at grønnfargen kommer

Les også

Equinor vil øke utbyttet for andre kvartal på rad: Samtidig kuttes investeringene

– Har klart å unngå brudd i leveransekjeden

Med en pandemi og oljepriskollaps har situasjonen vært alt annet enn normal. Krantz-Underland forteller om alle grepene som har vært tatt for å sikre leveranser og unngå smitte.

– Først prioritet har vært å sikre helse, deretter fremdrift og aktivitet. Resultatene viser at vi har fått det til, selv om det har vært et krevende år, sier hun.

Hun beskriver hvordan man midt under utbruddet i Italia skulle få levert turbiner fra Baker Hughes i samme region.

– Det er ganske utrolig, men vi har klart å unngå brudd i våre leveransekjeder av materiell. På personellsiden har det tidvis vært utfordrende med karantene og reiserestriksjoner, sier hun.

Den siste tiden har debatten gått om hvor avhengig Norge er av arbeidskraft fra andre land for å holde byggebransje, verftsindustri og andre bransjer i gang.

– Vi er et lite og åpent land, og vi er avhengige av verden rundt oss. Vi trenger både utenlandsk arbeidskraft og utenlandske leverandører, sier Krantz-Underland.

– Er du bekymret for den sårbarheten som oppstår når reiserestriksjoner strammes til og vi er så avhengige av arbeidskraft fra utlandet?

– Når vi står her ett år etter så ser vi jo at vi ikke har hatt et eneste brudd i leveransekjeden. Det ble tidlig løftet opp som en risikofaktor som vi fulgte opp internt, sier hun og fortsetter:

– Selv om vi har hatt forsinkelser grunnet mangel på arbeidskraft på verftene, så har rigger gått som de skal og det har vært lite smitte offshore. Så jeg vil berømme leverandørnæringen for den felles innsatsen som er gjort.

All makt i dette innkjøpsbudsjett

Med den organiseringen og de enorme budsjettene har Krantz-Underland og Equinor en enorm påvirkning på mange bedrifter – både i Norge og utenlands.

I juli i fjor uttalte Equinor-ledelsen at man ikke kom til å reforhandle kontrakter. Dette sto i sterk kontrast til hva som skjedde i kjølvannet av den forrige oljekrisen som begynte i 2014.

Den gang gikk både Equinor og andre oljeselskaper løs på kontrakt etter kontrakt. Det sikret betydelige kostnadsbesparelser i både drift og nye prosjekter, samtidig som marginene i leverandørindustrien ble presset ned jevnt over.

– Vi erkjente i fjor at leverandørindustrien ikke har kommet seg helt fra forrige krise (fra 2014 og utover, journ.anm.) og valgte derfor å ikke reforhandle alle kontraktene våre, sier Krantz-Underland.

Hun forteller at man i stedet gikk inn i enkeltkontrakter for å sikre at leveranser kunne gjennomføres på en sikker og god måte, og om det var mulig å få til forbedringer.

Hun peker på at man stadig forsøker å ta inn leverandørene tidligere i prosjekter, jobbe tettere og dele på besparelser som oppnås for å forbedre prosesser – som man har gjort med Apply i deres kontrakt på modifikasjoner og vedlikehold på Statfjord.

– Dette har også leverandørene etterlyst selv, sier Krantz-Underland.

– Har dere måttet trå hjelpende til for noen leverandører, med ekstra forskudd eller lignende?

– Det vi var klare på da vi fikk den vanskelige situasjonen i fjor var at vi ville stå ved kontraktene våre. Vi skulle ikke reforhandle, men det betydde også at vi ikke ga andre vilkår annet enn hvis det var helt nødvendig, sier Krantz-Underland.

Ser ikke et skattepakke-press ennå

Nøyaktig hvor mye Equinor vil kjøpe inn for i år er ikke klart, men Krantz-Underland viser til selskapets investeringsprognose.

Egentlig skulle det investeres til 10 til 11 milliarder dollar i 2020 og 2021. I 2020 kuttet man til 7,8 milliarder og i år planlegger man investeringer på mellom 9 og 10 milliarder.

– I fjor sommer så du ikke en presset kapasitet i norsk leverandørindustri. Hvordan ser bildet ut nå, kan det bli et press når oljeselskapene skal få i gang prosjekter under skattepakken?

– Foreløpig er vi der at vi tror det skal kunne håndteres på en god måte, men denne næringen er syklisk så det vil være opp- og nedturer, sier Krantz-Underland.

Krantz-Underland understreker at porteføljevurderinger har et høyt fokus i Equinor og at prosjekter som vedtas under skattepakken kommer i gjennomføring senere, selv om søknadsfristen er slutten av 2022.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinors kontraktsdryss
 2. Equinor
 3. Leverandørindustri

Flere artikler

 1. Equinor gir servicekontrakter på 4,5 milliarder til ABB og Siemens

 2. Vil elektrifisere mer av Troll-feltet: Investerer nesten åtte milliarder

 3. Milliardkontrakt på Equinors plattformer sikrer 500 oljejobber

 4. Full splid om effektene av skattepakka

 5. Beste Equinor-kvartal på norsk sokkel siden 2014