Statkraft var tvilsom til norsk havvind, men nå snur de: Vil bygge vindmøller med Aker

Statkraft trodde lenge det ikke ville være et behov for havvind i Norge, men på få måneder har de endret syn. Nå planlegger de en havvindpark i Nordjsøen med Aker og vil selge strømmen til utlendinger og oljenæringen.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen (t.v.), Aker Horizons-sjef Kristian Røkke og Aker-sjef Øyvind Eriksen setter nå i gang et havvindprosjekt sammen.
Publisert: Publisert:

I fjor sommer lanserte industrikonsernet Aker en omfattende satsing på fornybar energi og lavkarbonløsninger - paraplyen til datterselskapet Aker Horizons.

Utover sommeren, høsten og vinteren har det kommet stadig nye meldinger om børsnoteringer, emisjoner, oppkjøp og nye planer – det satses på vindkraft på land, vindkraft til havs, solparker, hydrogen og karbonfangst.

Onsdag kom det imidlertid en nyhet som man i Aker-systemet ser på som svært sentral: Havvindselskapet Aker Offshore Wind inngår et samarbeid med Statkraft - Europas største leverandør av fornybar energi.

Sammen ønsker de å se på muligheten for å bygge ut en bunnfast vindpark i «Sørlige Nordsjø II», én av de to blokkene som norske myndigheter nå har utlyst for havvind. Den andre heter «Utsira Nord».

– Dialogen startet i fjor høst og det har vært en forhandlingsprosess helt frem til i går om konseptet for samarbeidet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft til E24 om avtalen som nå er inngått.

– Statkraft og Aker har hatt en god kollegial relasjon i mange år. Parallelt med at dialogen om dette samarbeidet startet i fjor har begge partene også engasjert seg i arbeidet med å realisere havvind som en industrimulighet for Norge, supplerer konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.

Aker eier 51 prosent av børsnoterte Aker Offshore Wind.

Les også

Bakgrun: Statkraft og Røkke samarbeider om havvind

Les også

Røkkes Aker Horizons skal på børs: Vil hente 5,7 mrd. i ny finansiering

Andre kan bli invitert med

Nyheten om Statkraft-samarbeidet kommer kort tid før Akers datterselskap Aker Horizons etter planen skal børsnoteres 1. februar, og kort tid etter at Aker Horizons annonserte oppkjøpet i irske Mainstream Renewable Power.

Med alle satsingene vil det være et betydelig kapitalbehov i Aker-systemets fornybarsatsing fremover. Her skal Aker Horizons nye finansieringspakke på 5,7 milliarder bidra.

– Hvordan skal utbyggingen i dette prosjektet finansieres, deler Aker og Statkraft likt på regningen?

– Samarbeidet er basert på likeverdighet. I den første fasen skal vi jobbe frem muligheten og utarbeide en felles søknad (til myndighetene, journ.anm.) i konkurranse med andre aktører. Så vil det på et tidspunkt bli tatt en investeringsbeslutning, sier Eriksen i Aker.

– Avtalen åpner også for at vi kan ta inn andre medeiere i prosjektet, men det har vi ikke vurdert ennå og en investering ligger fortsatt noen år frem i tid, sier Rynning-Tønnesen.

– Vil dere samarbeide om flere prosjekter fremover?

– Vi starter med mulighetene i «Sørlige Nordsjø II», sier Rynning-Tønnesen i Statkraft.

– Aker Offshore Wind jobber med andre konkrete muligheter, inkludert «Utsira Nord». Vi vil være i en dialog med Statkraft om mulighetene for det, men fokuset nå er på prosjektet i «Sørlige Nordsjø II», sier Eriksen i Aker.

PS! Aker varslet 19. januar at de har overført sine 346,3 millioner aksjer i Aker Offshore Wind fra datterselskapet Aker Capital til Aker Horizons – datterselskapet som fungerer som en paraply for fornybarsatsingene og som snart skal børsnoteres. Ifølge Øyvind Eriksen ble overføringen til 10,44 kroner per stykk gjennomført til gjeldende børskurs uten noen realisert gevinst for Aker.

Les også

Slik satser Aker milliarder på mange fornybar-hester

Vinden har snudd for norsk havvind

Diskusjonen om vindkraft på land i Norge har vært betent, men når det kommer til havvind har flere vært optimistiske – både fordi man slipper å bygge ned natur og fordi man kan bruke kompetanse fra offshoreindustrien.

Om det vil være lønnsomt har flere vært tvilende til, ettersom havvind er langt dyrere enn landbasert vindkraft. Selv Statkraft var negative til havvind i Norge, så sent som for ett år siden.

Selskapet solgte seg i 2017 ut av to britiske havvindprosjekter, der de var partner med blant andre Equinor, og har ikke vært involvert i havvindprosjekter siden.

– Vi hadde en vellykket satsing i Storbritannia, men vi solgte oss ut fordi vi måtte prioritere kapitalen vår. Etter å ha investert 11 milliarder solgte vi med 10 milliarder i gevinst, sier Rynning-Tønnesen i Statkraft.

– Hva har skjedd siden dere har snudd og nå ser muligheter i norsk havvind likevel?

– Vi har alltid hatt troen på havvind som teknologi, sier Statkraft-sjefen og lister opp tre punkter som forklarer hvorfor de nå har snudd:

– Det som har skjedd i det siste er at det har blitt lagt ut to lisenser i Norge. Vi ser også at med den klimasatsingen EU har annonsert, så må Europa gjøre vesentlig mer enn det vi trodde i 2016. I tillegg har kostnadene falt enda mer, slik at havvind har blitt mer konkurransedyktig.

I børsmeldingen peker Statkraft og Aker også på at sterk vekst og «et endret konkurrentbilde» tyder på at havvind vil «ta en større rolle i den europeiske energiomstillingen».

I september annonserte EU-kommisjonen en innskjerping av klimamålene fra 40 til 55 prosent kutt innen 2030 og null utslipp i 2050. I tillegg har EU lovet store midler til satsingen.

Les også

Aker Horizons kjøper vannkraftleverandøren Rainpower

Strømmen skal selges til utlandet og oljenæringen

I det nye samarbeidet er det Aker Offshore Wind som skal ta ledertrøyen og bruke sin ekspertise i selve utbyggingsfasen. Statkraft vil derimot spille en sentral rolle med sin ekspertise når anlegget skal i drift og strømmen skal selges i markedet.

Selv om man altså ønsker å bygge havvindmøller på norsk sokkel, så er det ikke Norge som først og fremst er markedet Statkraft ser for seg som strømkunde:

– I «Sørlig Nordsjø II» vil hovedmarkedet for strømmen være et av våre naboland, for det er snakk om flere tusen megawatt, sier Rynning-Tønnesen, som også har en annen potensiell kunde i sikte:

– Men det er interessant hvis noe av kraften kan gå til oljenæringen. De vil ha de samme fornybare kraftbehovene som våre naboland fremover, fortsetter han.

Regjeringen varslet nylig at de vil mer enn doble CO₂-prisen på norsk sokkel frem mot 2030. Et slikt prisnivå vil utløse en rekke initiativer for å kutte CO₂-utslippene på sokkelen, inkludert mer elektrifisering av olje- og gassfelt.

Les også

Statkraft kjøper solkraftselskap for milliardbeløp

Vil bygge opp en norsk havvindindustri

Selv om oljenæringen kan bli en god kunde, er det fortsatt slik at man i Norge kan forvente en strømpris på rundt 30 til 40 øre per kilowattime de neste ti årene, ifølge prognoser fra Statnett og NVE. Det er en lavere strømpris enn det som er typisk i andre europeiske land.

På toppen av dette er fortsatt bunnfast havvind dyrere å bygge ut enn landbasert vindkraft.

På spørsmål om hvorfor Statkraft da heller ikke bare bygger ut vindkraft i Storbritannia, Danmark eller Tyskland, påpeker Statkraft-sjefen at Norge har «et spesielt fortrinn» som taler til vår fordel:

– Norge og Statkraft sitter med store vannkraftressurser. I «Sørlig Nordsjø II» vil vi både koble oss opp mot norsk fastland og markedet der strømmen skal selges. Da kan vi kombinere kapasiteten vi har i de variable kraftmagasinene med den uforutsigbare vindkraften for en 100 prosent sikker leveranse, sier Rynning-Tønnesen.

Aker-sjef Øyvind Eriksen påpeker et annet viktig moment, sett fra deres perspektiv:

– Vår og andres erfaring er at det alltid er en fordel å ha et sterkt hjemmemarked hvis man skal lykkes ute, sier Eriksen.

Han sier at Aker ønsker å bidra til at det bygges opp en hel verdikjede innenfor havvind, med et bredt og solid leverandørmiljø – slik Aker og Norge har klart med oljenæringen.

Les også

Tidligere Kværner-sjef bytter til Kristian Røkkes fornybarselskap: Erstattes av britisk Equinor-direktør

Les også

Hilde Tonne blir ny konsernsjef i Statnett

Publisert:
Gå til e24.no