Ressursene på norsk sokkel

Ser krisepakkeeffekt: Oljedirektoratet venter mange oljeplaner i 2022

Krisepakken til oljebransjen kan føre til at det kommer mange oljeplaner i 2022, tror Oljedirektoratet. De håper at oljeselskapene også fortsetter å lete.

Johan Sverdrup-feltet har vært en sentral utbygging i Nordsjøen. I årene 2016 og 2017 ble det investert over 20 milliarder kroner i året i denne utbyggingen alene, ifølge Oljedirektoratets faktasider.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Torsdag la Oljedirektoratet frem sin rapport «Sokkelåret 2020», en årlig oppdatering fra direktoratet om statusen på sokkelen.

Olje og gass har lenge vært en viktig motor for norsk økonomi, og oljedirektør Ingrid Sølvberg venter at aktiviteten vil holde seg nokså stabil fremover.

– Vi ser et stabilt og høyt investeringsnivå de neste fem årene, sier Sølvberg til E24.

De siste to årene har de årlige investeringene i oljebransjen ifølge direktoratet ligget på rundt 150 milliarder kroner, hvis leting holdes utenfor.

Ifølge direktoratets anslag ligger investeringene på sokkelen an til å ligge flatt på rundt 130–140 milliarder kroner i året frem til og med 2025, fra om lag 150 milliarder kroner i fjor (se figur).

Les også

Oljedirektoratet venter økt produksjon til 2025

Ser effekt av krisepakken

Oljedirektoratet mener at krisepakken til oljenæringen som Stortinget vedtok i fjor er med på å holde investeringene oppe.

Pakken inneholdt skatteutsettelser som skulle lokke bransjen til å sette i gang prosjekter som ellers kunne blitt liggende.

– Det er vanskelig å si konkret hvor viktig den har vært, men jeg tror vi kan slå fast at den har bidratt til å opprettholde et høyt investeringsnivå, sier Sølvberg.

Oljedirektoratets direktør for leting, utvinning og områdeutvikling Kalmar Ildstad tror det er til neste år at krisepakken vil få mest virkning.

– Det gir en litt gunstigere ordning for investeringene i 2020 og 2021, men den største effekten tror jeg vi vil få i 2022, sier Ildstad til E24.

– Da vil du få mange igangsatte prosjekter i 2022 og 2023. Du har en frist for leveranse av utbyggingsplan for å komme inn under skattepakken som gjør at vi nok ser for oss en betydelig økning i antallet innleverte planer i løpet av 2022, sier han.

Les også

Vil øke oljebransjens avgifter enda mer

Dette vil være med på å fylle på med nye prosjekter og utbygginger i en tid hvor andre utbygginger går mot slutten, påpeker han.

– Det er mange pågående prosjekter som avsluttes i samme periode, så derfor vil dette bidra til å opprettholde et investeringsnivå rundt det vi har i dag, sier Ildstad.

Ønsker at selskapene leter

– Kan en rask oppgang «tømme banken» for prosjekter?

– Dette er en gjenganger hele tiden, hver gang vi ser en topp. I noen perioder er veldig mange prosjekter i planleggingsfase, sier Sølvberg.

Hun viser til 2016, da oljeprisen bunnet ut på under 30 dollar fatet og det så fryktelig mørkt ut for bransjen. Samtidig så Oljedirektoratet at det lå mange prosjekter på beddingen. Det ble levert inn et historisk høyt antall utbyggingsplaner til myndighetene i 2017 og 2018, påpeker Sølvberg.

– Og så er det jo på godt og vondt, selvfølgelig. Kanskje er det aller beste er at ting smøres litt utover. Vi er selvfølgelig veldig glade for et høyt aktivitetsnivå, men samtidig må vi være sikre på at selskapene klarer å følge nøye med på kostnadsutviklingen, sier hun.

Ildstad understreker at det er viktig at selskapene også forsøker å finne mer olje og gass for å opprettholde aktiviteten på sikt.

– Det er viktig at selskapene opprettholder den langsiktige tenkningen, selv om vi nå har en midlertidig gunstig skatteordning. Det å opprettholde leting er viktig, og det prøver vi å understreke, sier han.

Les også

Staten bruker stadig mindre på oljeleting: Nå vil Frp ha et stort løft

Venter fallende produksjon

Oljedirektoratet anslår at norsk olje- og gassproduksjon vil øke frem til 2025, men så begynner den samlede produksjonen å falle frem mot 2030.

– Hva skal til for å bremse denne nedgangen?

– Det er å lete. Det er å ha høy leteaktivitet og ikke minst jobbe godt med utvinning av de feltene som allerede er satt i produksjon. Så det er leting, og det å skvise sitronen mest mulig på felt, og selvfølgelig bygge ut de funnene som er gjort, sier Sølvberg.

– Det blir gjort mange små funn, men du fremhever at det også er mulig å tjene gode penger på disse?

– Vi har sett at små funn har vist seg å ha veldig god lønnsomhet, blant annet fordi flere av de funnene blir gjort nær eksisterende infrastruktur, så man utnytter eksisterende rørledninger, prosessanlegg og innretninger på sokkelen, så det blir god lønnsomhet, sier oljedirektøren.

– Det er imidlertid mye gammel infrastruktur på sokkelen. Blir det viktigere med vedlikehold og oppgraderinger for å bevare aldrende infrastruktur?

– Det er veldig viktig at selskapene vedlikeholder den infrastrukturen som allerede er der på en god måte slik at den varer lengst mulig, sier Sølvberg.

Les på E24+

Dette er de ti største produsentene på norsk sokkel

To oljekriser siden 2014

Oljebransjen har kjempet seg gjennom to større nedturer de siste seks årene, den første i årene etter 2014, og den andre etter coronakrisen i 2020.

Flere år med vedvarende oljepriser på over 100 dollar fatet bidro til tidenes høyeste oljeinvesteringer i 2013–2014.

Så møtte bransjen veggen i form av to år med kraftig oljeprisfall, der prisen på det verste havnet under 30 dollar fatet. Investeringene i 2017 og 2018 ble de laveste siden 2010.

Den kraftige nedturen tvang oljebransjen til å barbere kostnader og modne frem prosjekter som kunne være lønnsomme også ved lavere oljepriser.

Det bidro også til at flere utbyggingsplaner ble levert inn, og i 2019 og 2020 steg investeringene igjen, selv om de fortsatt var langt under nivåene under forrige boom i 2011–2014.

De neste fem årene venter Oljedirektoratet relativt stabile investeringer på rundt 130 til 140 milliarder kroner i året (se figur).

Les også

Ny rapport: – Haster å finne mer olje og gass på norsk sokkel

Les også

Nå er alle de nye direktørene i Oljedirektoratet på plass

Les også

Få vindprosjekter fra 2022: Bransjen venter full stans

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Ressursene på norsk sokkel
 2. Norsk sokkel
 3. Oljedirektoratet
 4. Ingrid Sølvberg
 5. Oljeinvesteringer

Flere artikler

 1. Oljedirektoratet venter økt produksjon til 2025

 2. Oljedirektoratet om skattepakken: – Prosjektene hadde nok blitt gjennomført uansett

 3. Oljedirektoratet: Rekordhøy eksportverdi av olje og gass

 4. Nytt felt sikrer mer norsk gass til Europa: – Bidrar vi til energisikkerhet, bidrar vi til fred

 5. Venter svært mange nye olje- og gassprosjekter i 2022: – Det var dette vi advarte mot