- Gass er en del av løsningen

Statsminister Erna Solberg mener gass vil spille en viktig rolle i lavutslippsamfunnet.

TROR PÅ GASS: Statsminister Erna Solberg, her ved åpningen av Gudrun-feltet tidligere i august.
 • Jostein Nissen-Meyer
Publisert:

STAVANGER (E24): På oljemessen ONS i Stavanger, der temaet for årets messe er «Changes», gjorde statsminister Erna Solberg i sin åpningstale det helt klart at et stadig økende globalt energibehov bare vil bidra til å øke etterspørselen etter olje og gas.

- Verdens behov for energi vil øke, og fossile energikilder må brukes for å dekke det. Fossile energikilder dekker nær 80 prosent av verdens energibehov, og det vil fortsette å være den viktigste energikilden fremover, selv om man liker det eller ikke. Noen her liker det kanskje mer enn andre, sa statsministeren til forsamlingen.

- Gass er en mulighet

Men en økt etterspørsel etter fossil energi, og da spesielt gass, kan ifølge Solberg være en mulighet.

- Selv om vi bør strebe mot å redusere utslipp, bør vi også strebe mot å differensiere mellom kilder. Gass er vesentlig bedre enn kull, med et 50 prosent lavere utslippsnivå, om man klarer å erstatte kulle med gass så vil det være en del av løsningen.

Der kan i så fall Norge spille en viktig rolle:

- Heldigvis for oss er halvparten av det Norge produserer offshore gass. Norge har ressursene til å være en vesentlig gasseksportør i overskuelige fremtid, gass vil være et viktig instrument for å kutte utslipp.

Solberg er imidlertid mindre fornøyd med den veien EUs energipolitikk har tatt de siste årene, med en stagnasjon av bruken av gass, men bruken av kulldrevne kraftverk har økt.

- Forberedt på å redusere investeringene

Samtidig mener Solberg at fornybare kilder «selvsagt» er en del av løsningen.

- Fornybar energi og økt bruk av dette vil redusere utslippene og gjøre oss i stand til å kjempe mot klimaendringene.

På spørsmål fra salen om Norge i fremtiden var forberedt på å investere mindre på norsk kontinentalsokkel fremover svarte Solberg følgende.

- Jeg tror vi er forberedt på å redusere investeringene offshore de kommende årene. Vi vil spille på lag med markedet, men vi vil ha olje og gassproduksjon i Norge i lang tid.

Tesla-sjef Elon Musk, som også deltar på messen, sa til E24 søndag at Norge bør la noe av sine olje- og gassreserver ligge.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Solberg bekymret for kullkraft i Europa

 2. Betalt innhold

  – Etterspørselen etter norsk gass vil fortsatt være stor

 3. Betalt innhold

  Støre vil grønnstemple norsk gass. Men tyskerne lar seg ikke overbevise.

 4. Ny rapport: Norsk gass utkonkurreres av sol og vind

 5. Betalt innhold

  Fornybar energi overtar – spørsmålet er når?