Tror nytt garantifond kan utløse 80 milliarder i «grønne» investeringer

Regjeringen vurderer statsgarantier til fornybarprosjekter i u-land. Norges «grønne klynge» tror det kan utløse investeringer på opptil 80 milliarder kroner.

ETTERLYSER VEKST-INITIATIV: Scatec Solar-konserndirektør Terje Osmundsen (t.v.) i samtale med stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV). I bakgrunnen Scatec Solars styreleder John Andersen jr.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Norges gryende «grønne klynge» ønsker statsgarantier.

Bransjeorganisasjonen Norwegian Energy Partners har tatt initiativ til et statlig garantifond på 5 milliarder kroner, i håp om at dette kan lokke investorer og utløse milliardinvesteringer i fornybar energi i u-land.

En slik ordning kan gi verdifull drahjelp til norske selskaper som satser på sol-, vind- og vannkraft, som blant andre Scatec Solar, SN Power, Brighterlite, Norsun, Elkem, Multiconsult, DNV GL og SunErgy.

– I dag er det kanskje bare noen få bedrifter som jobber i dette markedet. Jeg er sikker på at om man får en slik ordning på plass, så blir det mange flere, sier Terje Osmundsen til E24.

Han er konserndirektør i solkraftutbyggeren Scatec Solar og styremedlem i Norwegian Energy Partners (NEP). Organisasjonen, som tidligere het Intpow, jobber for å fremme norske selskaper innen sol, vann og vind i utlandet.

– Det er ikke slik at dette vi snakker om her i seg selv vil være i stand til å erstatte det fallet vi vil få i investeringer og etterspørsel fra oljesektoren, men dette er ett av flere nye vekstområder, sier Osmundsen.

NEP foreslår at Garanti-instituttet for Eksportkreditt (GIEK) skal håndtere garantiene, som kan gjøre det lettere å hente inn investorer og kapital til fornybarprosjekter i u-land.

I dag domineres GIEK av oljesektoren, som står for hele 88 prosent av GIEKs garantier på 92 milliarder kroner. Instituttet har satt av 6,6 milliarder kroner i tapsavsetninger og tapsnedskrivninger per første halvår i fjor.

Les også

Sjekk listen: Dette er de grønne investeringene

Enorme investeringer

Potensielt kan ordningen utløse investeringer på mellom 70 og 80 milliarder kroner på prosjekter innen sol-, vann- og vindkraft i fremvoksende økonomier, med en kapasitet på mellom 5.000 og 9.000 megawatt og årlig produksjon på rundt 15 terawattimer.

– Alle disse investeringene vil gi muligheter for Scatec Solar og alle andre norske selskaper som er i denne sektoren, sier John Andersen jr. til E24.

John Andersen jr. er styreleder i Scatec Solar og konsernsjef i Scatec

Han er styreleder for Scatec Solar og konsernsjef i Scatec, og sier det skal investeres 135 milliarder dollar per år i solenergi frem til 2040, og mellom 250 og 300 milliarder dollar i året hvis man også tar med vindkraft, ifølge tall fra Bloomberg New Energy Finance.

Norge og norske bedrifter må spørre seg om de ønsker å være del av et marked hvor det skal investeres nesten en milliard dollar per dag eller mer de neste årene, mener Andersen.

– Det av utstyr og tjenester som skal inn i denne ene milliarden per dag da, det skaper muligheter. Og så skaper det i tillegg finansieringsmuligheter, for alt dette utstyret og disse tjenestene skal finansieres, sier han.

Stortinget sier ja

Før jul ble Stortinget enige om å be regjeringen komme med et forslag til slike eksportgarantier, etter forslag fra SVs Heikki Holmås.

– Fornybarnæringen i Norge er veldig klar for å investere i utviklingsland, men opplever at det er kjempedyrt å skaffe kapital til prosjektene fordi risikoen vurderes som høy. Det gir høyere rente, sier Holmås til E24.

Han mener at de fattigste landene har de høyeste strømprisene, til tross for at de har svært gode ressurser innen sol og vann. Årsaken er at det er dyrt for dem å låne penger.

Norwegian Energy Partners foreslår å sette av 500 millioner hvert år til et garantifond i ti år, så det blir på 5 milliarder kroner til sammen, for å avhjelpe situasjonen.

– Det skal gjøres enorme investeringer i fornybar energi internasjonalt, det er klart norsk næringsliv skal ta sin andel av det. Dette er et virkemiddel for å oppnå det, sier Venstres Ola Elvestuen til E24.

ØNSKER GARANTI: Paneldebatt mellom Terje Aasland (Ap, fra venstre), Ola Elvestuen (V), Heikki Holmås (SV) og statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet under et seminar denne uken. Til venstre i bildet Cicero-sjef Kristin Halvorsen, Scatec Solar-konserndirektør Terje Osmundsen og Zero-leder Marius Holm.

Dyr kapital

I mange fattige land genereres det strøm med diesel- eller oljekraftverk, som kan fremstå som billigere i innkjøp enn et stort fornybarprosjekt hvor hele regningen tas på forhånd. Men fossile kraftverk er dyre i drift og dessuten forurensende.

Grunnen til at det ikke bygges sol- og vindkraft er blant annet at det er dyrt å hente inn penger, enten det er gasskraftverk eller sol- og vindkraft, på grunn av risiko.

I mange fattige land er dessuten infrastrukturen ofte svak, noe som gjør at det er usikkert om kraften kommer frem til markedet, og usikkert hvilken pris utbyggeren kan få.

Les også

Slik kan Oljefondet tjene på sol og vind

Staten avlaster risiko

Denne risikoen kan i avlastes av et garantifond.

Da vil selskaper som Scatec og SN Power kunne bygge ut større sol- og vindprosjekter i Afrika, og investorer vil kunne sprøyte inn kapital vel vitende om at den norske regjeringen tar noe av risikoen.

Ideen bak forslaget er å samle en rekke fornybarprosjekter i en pakke med statsgarantier fra GIEK, slik at risikoen reduseres og gjør investeringene billigere. Dermed vil strømmen som kan tilbys i u-landene også bli billigere, og det blir større grunnlag for økonomisk vekst.

– Ønsker å bidra

– Vi mener at det er behov for enda bedre rammebetingelser, og fra regjeringens side ønsker vi å bidra med offentlige midler til risikoavlastning, sier statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet.

Lunde vet ikke om ordningen vil bli lagt til GIEK, eller om den vil bli presentert som en del av industrimeldingen som kommer i år. Men han lover at det kommer en konkret oppfølging av stortingsvedtaket.

– Det kan jeg love. Så får vi se om det blir i industrimeldingen eller på en annen måte, og om det blir GIEK eller en annen måte, sier Lunde.

Svært få lykkes

Norfund, statens investeringsfond for næringsutvikling i u-land, mener utbyggere av fornybar kraft må ha erfaring og kompetanse for å lykkes, og i tillegg trenger de partnere med kapital.

Les også

Kina bruker 3.000 mrd. på grønt skifte

– Noen lykkes, men svært få, sier Norfund-direktør Kjell Roland.

Selv har fondet bygget opp erfaring etter å ha investert rundt åtte milliarder kroner i fornybar energi på tre kontinenter sammen med partnere som Scatec Solar, SN Power og Statkraft, samt KLP.

– Veldig mye av cluet dreier seg om å få en kraftkjøpskontrakt som er «bankable», og som advokatene i London sier er «bankable». Og det er der dette garantiinstituttet kommer inn, sier Roland.

I fjor klarte Scatec Solar blant annet å utløse et solkraftprosjekt i Mosambik, et land med både politiske utfordringer og valutarisiko. Med tradisjonelle investorers modeller er det så godt som umulig å få til et slikt prosjekt, men med godt samarbeid og hjelp fra statlige Norad gikk det, sier Roland.

– Det kunne vi bare gjøre fordi vi var partnere som hadde jobbet sammen lenge, sier Roland.

«Låser inn» utslipp

Mange afrikanske land vokser raskt og ønsker investeringer i energisektoren, inkludert både gasskraft, kullkraft og hva det skal være. Derfor er det viktig å gå inn i fornybar energi før mer forurensende kraft «låses inn», mener Cicero-direktør Kristin Halvorsen.

– Hvordan kan vi opptre for at den delen av verden kan hoppe over hele generasjonen av fossil energi? Det er der vi må være på plass, sier Halvorsen.

– I det øyeblikket man har investert i kullkraftverk, gass, olje og så videre, så putrer det og går i femti år, sier hun.

Les også

Fersk rapport: Slik blir Sverige 100 prosent fornybart

Raskt voksende marked

Miljøorganisasjonen Zero mener spørsmålet ikke bare er om klimaavtalen i Paris skal gjennomføres, men også om industrielle muligheter for Norge, med nye, store kontrakter i utlandet og arbeidsplasser.

– Fornybar energi er et av de raskest voksende markedene globalt, kanskje en av de største investeringsmulighetene noensinne, sier Zero-leder Marius Holm.

– Spørsmålet som vi bør stille oss er om vi ønsker å ha noe særlig del i det markedet som land, og som økonomi, sier han.

Fornybar energi har kuttet kostnadene drastisk de siste årene, og det globale markedet ventes å fortsette å vokse kraftig enten norske selskaper er med eller ikke.

– Jeg tror det er viktig at norske selskaper kjenner sin besøkelsestid, sier Scatec Solar-styreleder John Andersen jr.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Fornybar energi
 2. Vannkraft
 3. Vindkraft
 4. Solenergi
 5. Afrika
 6. Strømpriser
 7. Olje og gass

Flere artikler

 1. NHO ønsker statsgaranti for ren energi i u-land: – Slår oss ikke til ro

 2. Norge best i Norden på fornybar energi i u-land

 3. 300 millioner skal utløse mer fornybar energi i u-land: – Klokken tikker

 4. Norfund og KLP satser i Asia: Skal selge ren energi til bedrifter

 5. Scatec Solar sikrer Giek-garanti i Sør-Afrika: – Gir oss mye større kapasitet