Akers Ghana-kjøp i boks og fra 2021 skal oljen hentes opp: – Alt må gå bra skal vi nå det målet

Aker har nå gjennomført oppkjøpet av Hess Ghana. Den ferske Aker Energy-sjefen kaster seg straks på flyet nedover for å sørge for at utbyggingen går som planlagt.

I BOKS: Aker Energy-sjef Jan Arve Haugan.

Foto: Marius Lorentzen E24
  • Marius Lorentzen
Publisert:

– Nå er vi formelt operatør og det første vi gjør er å reise til Ghana for å ha de formelle beslutningsmøtene. Så fra mandag klokken 09:00 til torsdag går det i ett i Ghana, sier Aker Energy-sjef Jan Arve Haugan til E24.

Fredag sendte selskapet ut en melding der de annonserer at avtalen om å kjøpe oljeselskapet Hess' virksomhet i Ghana nå er gjennomført.

– Det viktigste nå er å få godkjent arbeidsprogrammet og budsjettet, sier Haugan om det de skal gjøre i Ghana til uken.

Det var i februar det ble kjent at den tidligere Kværner-sjefen skulle over til Akers nye oljesatsing i Afrika. Feltet har fått navnet Pecan.

Avtalen med Hess ble opprinnelig annonsert 19. februar i år, da det ble klart at Aker Energy skal bruke 100 millioner dollar (hvorav 75 millioner først betales ut når utbyggingsplanen er godkjent) til Hess for å ta over Deepwater Tano Cape Three Points-blokken. Der er det så langt funnet olje tilsvarende Johan Castberg-feltet i Barentshavet, og feltet skal bygges ut med et flytende produksjonsskip.

Da nyheten ble kjent utelukket ikke Aker-sjef Øyvind Eriksen at Aker Energy kan bli et eget børsnotert selskap med tiden.

Aker Energy eies av Aker og Kjell Inge Røkkes eget investeringsselskap TRG i fellesskap, og TRG sitter i tillegg på eierandeler i en blokk som ligger rett sør for Hess-blokken. På sikt er planen at Aker Energy også skal utvinne olje i TRG-blokken.

Les også

Aker vil ikke bli mindre oljeavhengig – ennå

Vil starte produksjon allerede i 2021

Selv om Hess har jobbet med utviklingen av blokken utenfor kysten av Ghana en stund, så er det fortsatt mye som gjenstår. Etter planen vil Aker Energy og lisenspartnerne Lukoil, Fuel Trade og Ghana National Petroleum Corporation levere inn en utbyggingssøknad i andre halvår i år.

Målet er å starte produksjonen allerede i 2021. Det er ett år før Equinor planlegger å ha sitt Johan Castberg-felt klart til produksjon, et felt de sendte inn utbyggingssøknad om i desember i fjor.

– Skal vi levere det «fast track»-prosjektet som vi legger opp til er det viktig for oss å bruke de leverandørgrupperingene som vi kjenner fra før, sier Aker Energy-sjefen.

Som Kværner-sjef inngikk han et alliansesamarbeid med oljeselskapet Aker BP om bygging av plattformer, blant annet.

– Er dere trygge på at dere skal klare å bli ferdige med utbyggingen til 2021?

– Personlig er jeg opptatt av at vi skal levere på tid, men vi må være tydelige på at alt må gå bra skal vi nå det målet. Samtidig er vi trygge på det og tror det er fullt mulig, sier Haugan.

Han peker på at det er flere faktorer som kan gjøre arbeidet fremover og utbyggingen kompleks, inkludert at man opererer i utlandet og at det er snakk om ultradype farvann på 2.400 meters dyp.

– Men vi har mobilisert et veldig godt team. Vi har også vært veldig heldige å få med lokale folk fra Hess som kan dette feltet, i tillegg til god støtte fra Ghanas oljeselskap og myndighetene.

– Og dette har ikke minst høy prioritet internt i Aker-systemet, legger han til.

Per i dag har Aker Energy rundt 90 ansatte, inkludert enkelte som er hentet over fra Hess. Ved etableringen av kontorer i Accra og ved kysten nærmest feltet, vil det også komme flere lokale ansatte inn i Aker Energy.

Les også

Aker skal lande utbyggingen av «Ghanas Johan Castberg»: – Både Aker-bedrifter og andre kan glede seg til store oppdrag

Kan være flere fat å hente

I tillegg til å møte myndigheter og de andre lisenspartnerne for å sikre fremdriften i arbeidet skal det også bores avgrensningsbrønner i Deepwater Tano Cape Three Points-blokken, som den offisielt heter.

Foreløpig er det anslått at blokken inneholder rundt 550 millioner fat oljeekvivalenter i betingede ressurser (2C), med en potensiell oppside på ytterligere 400 millioner fat. Slår dette til vil feltet bli en real oljekjempe, og avgrensningsbrønnene vil avdekke hvor mye mer olje det eventuelt er.

– Det er to ting vi vil avklare gjennom boringen. Det ene er olje-vann-kontakten og det andre er at vi vil teste kommunikasjonen mellom de forskjellige kanalene, slik at vi får plassert brønnene på riktig steder, sier Haugan.

Han sier at dataene vil bli brukt for å oppdatere letemodellen, som per i dag er basert på data hentet inn av Hess tidligere.

– Vi vil bruke erfaringene vi har fra Nordsjøen og arbeidet kan gi oss en høyere utvinningsgrad enn de rundt 26 prosentene som hittil har vært lagt til grunn, sier Haugan.

Les også

Ber Equinor om ny vurdering: Ønsker havvind på Castberg-feltet

Norske leverandører i sikte

Da Aker annonserte nyheten om Afrika-satsingen sa konsernsjef Øyvind Eriksen om sa Aker-sjef Øyvind Eriksen til E24 at «både Aker-bedrifter og andre kan glede seg til store oppdrag» i utbyggingen.

For hele ideen er å bruke samme modell som Aker BP har gjort på norsk sokkel, ved å involvere leverandørene tidlig i tette alliansesamarbeid, for på den måten å forsøke å få ut så gode og kostnadseffektive løsninger som mulig.

Det betyr trolig at Aker-selskaper som Aker Solutions og Kværner får oppdrag på feltet.

– Hvor mye arbeid har Hess gjort så langt før dere kom inn?

– Det vi har kjøpt er et ganske grundig arbeid fra Hess. De har utarbeidet en feilutviklingsplan og var godt i gang med anbudsevalueringer. Dette arbeidet flyttes nå fra Houston til Fornebu, sier Jan Arve Haugan.

– Alle de viktigste anskaffelsesprosessene er godt i gang, fortsetter han, men legger til at alle kontrakter og innkjøp skal godkjennes i lisensen av alle selskapene.

Les også

Verdens største fartøy skal løfte boreplattformen på plass

Les også

SSB: Nedjusterer anslag for oljeinvesteringene

Les også

– Dette mønsteret har vi ikke sett på lenge

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Aker
  2. Ghana

Flere artikler

  1. Nye boreresultater fra Ghana: Aker Energy-feltet kan bli doblet

  2. Vil ikke bli mindre oljeavhengig - ennå

  3. Holder på tidsplanen i Ghana

  4. Ghana-oppstart kan bli utsatt til etter 2021

  5. Røkkes oljeutbygging i Ghana skal koste 38 mrd.