Mørke skyer ute og lavere oljeinvesteringer: Mener Norges Bank bør gjøre renteretrett

Boomen i oljeinvesteringer nærmer seg slutten og internasjonal uro slår inn over norsk økonomi, skriver DNB Markets i deres Økonomiske utsikter. 

INVESTERINGSBREMS: Store investeringer i blant annet Johan Sverdrup-feltet har bidratt til å løfte veksten i norsk økonomi. Fremover forventer DNB Markets at mangelen på nye investeringer gir investeringsbrems.
  • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
Publisert:

Gullårene norsk økonomi har vært inne i går trolig mot slutten, mener DNB Markets.

«Norsk økonomi er for tiden inne i en oppgangsperiode med anslått BNP-vekst på 2,3 prosent i år, litt høyere enn det vi anser som trendvekst. Oppturen skyldes i all hovedsak en høyst forbigående oljeboom. Også stabil, god forbruksvekst bidrar positivt», skriver de i rapporten «Økonomiske utsikter».

Gode tider på norsk sokkel mener de har forplantet seg til resten av økonomien, noe som har bidratt til lav arbeidsledighet, høyere kapasitetsutnyttelse enn vanlig og god økonomisk vekst. Neste år tror de toppen er nådd, og at oljeinvesteringene skal falle.

Det, sammen med internasjonal uro, gjør at de venter at veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) skal falle til godt under to prosent i årene som kommer.

Norges Bank må skyve på, og til slutt avlyse, videre rentehevinger, mener meglerhuset.

Les på E24+

Derfor går Norges Bank mot strømmen

«Det tar likevel noe tid før risikoen kommer til syne i form av svakere vekst i norsk økonomi, og vi venter at Norges Bank, på møtet i september, kommer til å signalisere renteoppgang i desember. Svekkelsen av global økonomi, opptrapping av handelskrigen og hard brexit ved utgangen av oktober tilsier at Norges Bank ikke vil gjennomføre en slik heving. Samtidig er utviklingen i norsk økonomi fortsatt god. Vi vil derfor slett ikke utelukke at Norges Bank kan velge å sette renten opp allerede i september, særlig dersom det kommer noen positive signaler om den globale veksten og markedsuroen avtar», skriver de.

Brems for oljeinvesteringene

DNB Markets venter 3,5 prosent vekst for oljeinvesteringene til neste år, sammenlignet med eget anslag om en vekst på 14,5 prosent i år.

I 2021 og 2022 gjør mangelen på nye utbygginger at de venter et årlig fall på 5 prosent.

«Da reduseres de positive impulsene fra oljesektoren, samtidig som den svake utviklingen internasjonalt, stadig økende handelshindringer og en hard brexit vil tynge eksporten og industriinvesteringene. BNP-veksten antas å avta videre i 2021 og 2022 når et fall i oljeinvesteringene mer enn motvirker et noe mer positivt bilde internasjonalt.»

Les på E24+

Satser Equinor milliarder på en kristen cowboy?

I tillegg til svakere at norsk vareeksport blir svekket av et dårligere handelsklima, så kan handelsuroen trigge oljeprisfall.

«Siden balanseprisene på feltene som nå er under utbygging er så lave som 10–35 dollar per fat, vil oljeprisen ha lite å si for de pågående prosjektene dersom den ikke faller under disse nivåene. Oljeprisen er imidlertid viktig for leteinvesteringene og dermed for sannsynligheten for at det oppdages nye, store felt i tiden fremover», skriver DNB Markets.

Frykter høy gjeld

Selv om de langt på vei sier at rentene ikke skal settes særlig mer opp, er de urolige for gjeldsveksten i norske husholdninger, spesielt fra forbrukslån.

Kredittveksten har avtatt fra en topp på 6,7 prosent våren 2017 til 5,5 prosent i juni i år. Likevel vokste gjelden raskere enn inntektene.

«Trolig vil svak boligprisvekst og litt høyere renter, sammen med forskriftene for boliglån og forbrukslån, legge en demper på kredittveksten fremover. Boligprisveksten vi har bak oss, og et fortsatt lavt rentenivå, gjør likevel at vi forventer at gjeldsveksten forblir høyere enn inntektsveksten gjennom prognoseperioden. Dermed øker gjeldsgraden i husholdningene videre».

Les på E24+

Én stor usikkerhet kan avgjøre fremtiden til forbrukslånsbankene

I år venter DNB Markets en lønnsvekst på 3,3 prosent, som i så tilfelle blir det høyeste siden før oljeprisfallet i 2014. Meglerhuset venter svakere lønnsutvikling i årene som kommer, men de tror at fallende prisvekst gjør at vi likevel får mer å rutte med.

«Med anslag om en forbruksvekst rett i underkant av to prosent betyr det at vi ser for oss en svakt stigende sparerate, etter noen år med fall. Høy gjeld og mer pensjonssparing er noe som over tid trekker i retning av en høyere sparerate».

Internasjonal uro

Norsk vareeksport løftet seg kraftig mot slutten av fjoråret, noe de skriver at har gitt oss god fart inn i 2019.

DNB tror ikke det blir noen løsning på handelskrigen mellom USA og Kina, og de mener at det er høy risiko for at Storbritannia går ut av EU uten en avtale. Begge deler vil svekke norsk eksport.

Selv om DNB Markets tror at Storbritannia, Norges viktigste handelspartner, forlater EU uten en handelsavtale 31. oktober, så tror de ikke det blir ødeleggende for Norge, noe handelsavtalen vi har med landet bidrar til.

«I våre anslag trekker lavere eksportvekst som følge av en hard Brexit ned fastlandsøkonomien med om lag en tidel både i 2020 og 2021».

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Oljebransjen
  2. Rente

Flere artikler

  1. Handelsbanken: Hard brexit kan bety norsk rentekutt

  2. Sjeføkonom tror oljeinvesteringene er ved et vendepunkt

  3. DNB Markets venter taktskifte: – 2019 blir trolig det siste året med «oljeboom»

  4. SSB: Oppturen i norsk økonomi nærmer seg slutten

  5. Oljebransjen venter investeringer på 183 milliarder i 2020