Advokatfirma: Hevder Vedum-forslag bryter Grunnloven

Advokatfirmaet Selmer mener et av regjeringens nye skatteforslag for kraftsektoren er i strid med Grunnloven. - Begrunnelsen deres er ikke god nok og de har hatt for dårlig tid til å gjøre håndverket, sier advokat og partner Stian Berger Røsland i Selmer.

TØFFE EKSPERT-ANKLAGER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) blir møtt med kritikk om så dårlig håndverk fra sitt Finansdepartement, at det kan være i stid med Grunnloven.
Publisert: Publisert:

De har blitt bedt av Bellona om å gjøre en juridisk vurdering av to forslag som Støre-regjeringen har fremmet i høst.

Og kommet til et av dem er grunnlovsstridig.

  • Innføringen av et høyprisbidrag med virkning fra 28. september 2022, som kraftselskapene skal betale, der satsen settes til 23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre per kWh.
  • En økning i grunnrenteskatten fra 37 til 45 prosent, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2022.

«Satt seg selv i en knipe»

Det er høyprisbidraget Selmer først og fremst mener er problematisk. Etter deres vurdering har ikke Finansdepartementet levert en god nok begrunnelse:

«Departementet bør utfordres på om de har satt seg selv i en knipe ved å fremme dette forslaget sent i budsjettprosessen», skriver advokat Berger Røsland og konkluderer:

«Basert på dette mener vi at forslaget om høyprisbidraget er i strid med Grunnloven § 97».

– Under tvil

Lovavdelingen han nevner er lovavdelingen i Justisdepartementet.

– Lovavdelingen konkluderer med at forslaget under tvil ikke er i strid med grunnlovens paragraf 97. De skriver også at de fikk kort tid til sin vurdering og at departementet ikke har greid å fremskaffe nok relevant faktum for vurderingen, sier han:

– Det burde vært vurdert mindre byrdefulle ordninger, slik at alternativene kunne bli vurdert, sier Berger Røsland.

Han var tidligere var en sentral politiker i Høyre, som byrådsleder i Oslo fra 2009 til 2015.

HOPPET AV: Stian Berger Røsland hoppet av politikken og ble advokat.

Domstolene neste?

Selmer-advokaten advarer Stortinget mot å fatte vedtak basert på dette forslaget fra regjeringen.

– Da vil en part, for eksempel et kraftselskap, kunne gå til domstolene for å prøve saken rettslig. Skulle domstolene komme til at loven er gitt i strid med Grunnloven § 97, kan domstolen sette loven til side for det konkrete tilfellet.

Finansdepartementet er blitt forelagt kritikken fra advokatfirmaet, men har foreløpig ikke hatt mulighet til å svare VG.

LITT MER USIKKER: Berger Røsland er ikke like sikker på om økningen i grunnrenteskatten med tilbakevirkende kraft er grunnlovsstridig.

Forslaget om økning i grunnrenteskatten fra 37 til 45 prosent, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2022, er han ikke like bastant om.

– Regjeringens mener økningen i grunnrenteskatten ikke er i strid med Grunnlovens paragraf 97. Det bygger de på Justisdepartementets lovavdelingens vurdering, som er ganske generell. Vi mener spørsmålet må vurderes mer konkret og grundig.

Bellona-leder Frederic Hauge sier Stortinget må tenke seg nøye om.

– Vi mener Stortinget ikke bør akseptere regjeringens fremgangsmåte. Det er regjeringens ansvar å utrede og legge frem forslag som er i tråd med Grunnloven, sier Hauge.

KLAR TALE: Bellona-leder Frederic Hauge sier det er uhørt at et forslag fra Finansdepartementet kan være grunnlovsstridig.

– God sjanse til å nå frem via søksmål

Han sier at vurderingen til Selmer er rammende og at det også er klimahensyn som bør være med når en bransjes rammevilkår endres så kraftig.

– Vår samlede vurdering av skatteforslaget er at det har juridiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser som ikke er tilfredsstillende utredet. På grunn av dette, mener Bellona at kraftselskapene vil ha god sjanse til å nå frem med søksmål mot staten i saken om høyprisbidraget, og at det foreligger rimelige årsaker for at staten også kan tape en sak om økt grunnrenteavgift slik forslaget er utformet.

– Soleklart brudd

Bellona-lederen mener det er oppsiktsvekkende dårlig håndverk av Trygve Slagsvold Vedums Finansdepartement.

– Det er uhørt i seg selv at forslaget er i strid med grunnloven. Men alvorligheten blir ytterligere forsterket når vi ser hva slags forarbeid, vurderinger og undersøkelser Finansdepartementet har gjort.

Han avslutter klokkeklart:

– Dette er soleklart brudd på utredningsinstruksen og medfører at hverken regjering eller Stortinget kan basere videre vedtak på slikt mangelfullt materiale.

PS: Røsland er kollega i Selmer med advokat Liv Monica Stubholt, tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet for Senterpartiet, i Stoltenberg II-regjeringen.

Hun er styreleder i batteriselskapet Morrow i Arendal, hvor Bellonas batteriselskap, Beba, er en part.

PS 2: Som VG tidligere har omtalt, har også Ap-ordfører Robin Kåss i Porsgrunn gått hardt ut mot skatteforslagene. Onsdag skal formannskapene i Porsgrunn, Skien og Bamble, som alle er eiere av Skagerak Energi, møtes for å diskutere om de skal starte en juridisk prosess mot forslagene.

Publisert:
Gå til e24.no