Tror russisk invasjon kan føre til gasskrise i Europa

Ukraina-konflikten kan skape mer trøbbel for det omstridte gassrøret «Nord Stream 2». I verste fall kan gassimporten fra Russland til Europa stanses helt, sier Pareto-partner og energianalytiker Nadia Wiggen.

Ukrainske infanterisoldater patruljerer i tilfelle invasjon fra øst. Bildet er fra før helgen, og tatt like utenfor Kiev.
Publisert: Publisert:

Russland er verdens andre største gassprodusent etter USA, og den største eksportøren av gass til Vest-Europa.

Nå som spenningene mellom Ukraina og Russland øker, brer også bekymringene rundt gassrøret «Nord Stream 2» seg.

Gassledningen «Nord Stream 2» skal frakte gass fra Russland til Tyskland gjennom Østersjøen.

Dersom det blir en invasjon, har Tyskland sagt at de ikke vil nøle med å stanse rørledningen, som en del av en sanksjonspakke.

Også USA har truet med sanksjoner mot gassrøret.

Les også

Russland har et viktig pressmiddel: Gass til Europa

– Samtidig vil gasseksporten fra Russland til Europa sannsynligvis stagnere, og det kan til og med være lavere enn det er nå, sier Pareto-partner og analytiker Nadia Wiggen.

– Når vi nå nærmer oss slutten av vinteren vil det bli en mindre alarmerende og akutt situasjon, men så kan det bli enda verre til neste vinter igjen

Gassprisene i Europa har normalt ligget i området 3 til 12 dollar per MMBtu (million britiske varmeenheter), men i vinter har gassprisene vært oppe i mange ganger høyere nivåer.

En av årsakene har vært mindre gass fra Russland enn normalt, ifølge analytikere.

Partner og energianalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities.

Oppstarten av det nye gassrøret er utsatt på grunn av manglende formelle godkjennelser fra tysk side, og en eventuell opptrapping av konflikten mellom Russland og Ukraina kan skape ytterligere problemer for røret, har analytikere påpekt.

Russland annekterte Krim-halvøya i Ukraina i 2014. Nå er det igjen uro. Russland skal ha plassert ut over 100.000 soldater ved grensen til Ukraina. Det er frykt for at konflikten eskalerer og en mulig russisk invasjon.

Kan føre til kortsiktig krise

Wiggen mener markedet ikke har priset inn den langvarige situasjonen enda, selv om det er muligheter for en umiddelbar krise på kort sikt.

Analytikeren mener faren for krig i Ukraina er helt reell, selv om man trolig får en pause i konflikten under nye forhandlinger i ukene fremover.

Les også

Ukraina-konflikten: USA og Nato har svart skriftlig på russiske krav

– Hvis økonomiske sanksjoner rammer Putin og Russland hardt, eller hvis rørledninger blir ødelagt i en krig, da kan gassimporten fra Russland til Europa falle drastisk, eller til og med stanse helt, sier hun til E24.

– Det er derfor USA ønsker at de selv og andre naturgassprodusenter øker eksporten til Europa.

USA kan øke landets naturgassproduksjon, noe Pareto forventer at de vil gjøre. Samtidig er ikke landets produksjonskapasitet eller logistikknettverk helt utbygd, og er ikke like effektivt som oljemarkedet. Siden produksjonskapasiteten skal bygges ut, tror Pareto at gassproduksjonen vil fortsette å øke de neste to årene.

– Energikrisen i Europa begrenser NATO-medlemmenes mulighet til å innføre de hardeste sanksjonene mot Russland ettersom innvirkningen på Europa kan være alvorlig, sier Wiggen, og fortsetter:

– Republikanerne tror ikke det er strategisk smart å være avhengig av russisk gass, både av sikkerhetsmessige grunner for USA og NATO, og fordi mindre russisk import betyr mer eksport for USA.

– Mens republikanerne har støttet olje- og gassindustrien, har Biden-administrasjonen (USAs president Joe Biden, Demokratene, red.anm.) derimot vært harde på olje og gass av miljøårsaker, og ønsker mer sol- og vindkraft.

– Lite fristende å ramme den russiske energisektoren

Gassmarkedet i Europa, der prisene har vært skyhøye i høst og vinter, er også en brikke i det politiske spillet mellom Russland og vestlige land som nå truer med sanksjoner, ifølge Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski.

Han peker på at Russland har sendt mindre gass enn normalt til Europa, en situasjon som bidro til at gassprisene steg til rekordnivåer. Etter nyttår har prisene falt tilbake.

Les også

USA og Qatar diskuterer gassleveranser til EU

– Hadde de vært en ren økonomisk aktør hadde de solgt mer av gassen fordi prisen er høy.

Godzimirski mener Europas avhengighet av russisk gass kan ha en effekt på sanksjonsiveren blant europeiske land som Tyskland.

– Det er veldig lite fristende for europeiske beslutningstagere å ramme den russiske energisektoren, fordi de er avhengige av tilgangen til disse ressursene.

– Hadde denne situasjonen oppstått midt i sommerferien så hadde det kanskje vært enklere hvis gasskranene ble stengt. Men når det er minusgrader er det lite fristende fordi man har egentlig ikke tilgang til å skaffe seg tilgang til gassvolumer på kort sikt.

– Russland er klar over at veldig få i Europa er fristet til sanksjoner mot den russiske energisektoren. Det er også en måte å presse særlig Europa til å komme med innrømmelser.

Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski.

Tror Putin vil presse ut Vesten

– Hele denne diskusjonen om Ukraina er egentlig en diskusjon om hvorvidt Ukraina skal være en del av den russiske innflytelsessfæren eller om Ukraina får lov til å bli en del av Vesten – politisk, kulturelt, men også alliansemessig, sier Godzimirski.

Han sier at Russland har flere langsiktige mål: Sikkerhet og stabilitet, også for at Vladimir Putin og hans krets skal beholde makten, bli oppfattet som en stormakt, innflytelse internasjonalt og sikre den økonomiske utviklingen i Russland.

Han mener Russland ønsker å styrke sin sikkerhet ved å presse Vesten ut av Ukraina. Hvordan den spente situasjonen vil utspille seg er likevel vanskelig å vurdere, sier Godzimirski.

Les også

Eide: Russland viktig årsak til europeisk energikrise

– Det er to ytterpunkter: De som mener at det russerne gjør på bakken er en forberedelse til krig mot Ukraina. Andre mener at det er en måte å styrke Russlands forhandlingsposisjon ved å spre frykt.

Det har vært anslått at en styrke på rundt 100.000 russiske soldater har blitt utplassert ved grensen mellom Russland og Ukraina.

– Man vet fortsatt ikke hvilken intensjon de har. Her er det et helt spektrum av muligheter. Ytterpunktene er en veldig begrenset inngripen eller en full krig mot Ukraina med overtagelse av hele eller store deler av landet, sier Godzimirski.

Han tror at Russland og Vladimir Putin også kan risikere å destabilisere egen maktposisjon hvis man velger å gå til krig.

– Hvis man ser at regimets stabilitet og overlevelse er det øverste målet, er det en høyrisikosport å sette i gang en krig, fordi man ikke vet hva utfallet kommer til å bli og hva slags effekt det vil ha på regimets stabilitet.

– Det er slik at når man velger å gå til krig så tror man på det beste, men må være forberedt på det verste.

Publisert:
Gå til e24.no