Først kuttet Aker BP investeringsbudsjettet med 300 millioner dollar: Nå reverseres halvparten

Oljenæringen ble hardt rammet da coronapandemien spredte seg og oljeprisen kollapset. Kjell Inge Røkke-dominerte Aker BP annonserte i mars en kriseplan, men nå gjøres det endringer i planene.

 • Marius Lorentzen
Publisert:

Etter en svært urolig vinter og vår har oljemarkedet stabilisert seg noe med en oljepris på rundt 40 dollar per fat. Selv om prisen ikke er så høy som næringen kunne ønske seg, så er den over dobbelt så høy som nordsjøoljen var på sitt laveste i april.

Oljeselskapet Aker BP, som kontrolleres av oljegiganten BP og Kjell Inge Røkkes Aker, annonserer nå oppdaterte planer for året i sin ferske kvartalsrapport:

 • Investeringsbudsjettet var 1,5 milliarder dollar, før det ble kuttet til 1,2 milliarder dollar. Nå økes det til 1,35 milliarder dollar.

I norske kroner betyr dette at årets investeringsbudsjett økes med 1,4 milliarder kroner til 12,6 milliarder kroner.

Økningen i årets budsjett «reflekterer investeringsbeslutningen på Hod», skriver Aker BP, med referanse til prosjektet som først ble satt på vent og deretter fikk grønt lys rett etter at Stortinget ble enige om oljeskattepakken. Feltet skal koste totalt 5,7 milliarder kroner å bygge ut.

I tillegg til dette har Aker BP og Equinor også blitt enige om hvordan det gigantiske Noaka-feltet i Nordsjøen skal bygges ut. De to selskapene jobber nå for å levere en utbyggingsplan i 2022, skriver Aker BP i rapporten.

 • Selskapet har allerede kuttet utbyttenivået med 67 prosent, og det endres ikke. Dermed blir utbyttet fortsatt 425 millioner dollar
 • Letebudsjettet ventes fortsatt å ende på rundt 350 millioner dollar. Dette ble kuttet fra 500 millioner dollar tidligere i år.
 • Årets produksjon er fortsatt ventet å ende mellom 205.000 og 220.000 fat per dag
 • Fjerningskostnader for gamle installasjoner ventes fortsatt å ende på 200 millioner dollar
 • Produksjonskostnadene ventes fortsatt å ene på mellom 7 og 8 dollar per fat. Tidligere i år ble estimatet kuttet fra 10 dollar per fat.
Les også

Aker BP reverserer tap på opptil 1,4 milliarder kroner

Tror på 65 dollar per fat

I tillegg til de oppdaterte planene gjør selskapet som varslet også endringer i bokføringen av eiendelene.

I første kvartal tok selskapet et tap på 654 millioner dollar ved at verdier på særlig Ula-, Tambar-og Ivar Aasen-feltene ble skrevet ned.

Nå reverserer Aker BP deler av nedskrivningen «grunnet økte oljepriser» og skriver opp verdiene sine med 136 millioner dollar.

I årets første kvartal fikk Aker BP solgt oljen sin for 44,7 dollar per fat i snitt, men i andre kvartal fikk man ikke mer enn 29,9 dollar per fat. Det er mer enn en halvering fra andre kvartal i fjor da snittprisen lå på 69,3 dollar per fat.

Selskapet bruker finaisielle instrumenter for å sikre seg mot plutselige oljeprisfall. I første kvartal ga det en gevinst i regnskapet, mens kontanteffekten kom i andre kvartal.

Selv om Aker BP hovedsakelig produserer olje så utvinner og selger selskapet også gass. Gassprisen ble akkurat halvert til 0,08 dollar per standard kubikkmeter, målt mot andre kvartal i fjor.

Selv om verdens oljeforbruk har falt og prisen fortsatt er lav takket være coroanpandemien, så tror Aker BP at prisene skal opp.

Selskapet har ikke endret sine prognoser for den langsiktige oljeprisen, men utsiktene på kort sikt er endret i henhold til forward-kurvene - altså oljeprisen i markedet fremover i tid.

For 2020 er prisforventningen kuttet fra 64,2 til 41,4 dollar per fat, sammenlignet med slutten av 2019. For 2021 er prisforventningen kuttet fra 59,4 til 43,1 dollar, mens den er kuttet fra 57,3 til 45,1 dollar i 2022 og kuttet fra 65 til 57,7 dollar i 2023.

Fra 2024 og utover regner selskapet fortsatt med en oljepris på 65 dollar fatet.

Finansdirektør David Torvik Tønne understreker overfor E24 at selskapet ikke vurderer eller spekulerer i den kortsiktige oljeprisen.

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik sier at prisforventninger «sikkert gir en interessant planleggingsdiskusjon», men poengterer:

– Men for kapitalallokeringen har det ingenting å si. Vi tar beslutninger basert på break-even (balansepris, journ.anm.), risiko og prosjekets egenskaper, ikke basert på hva vi tror oljeprisen blir på kort sikt, sier Hersvik.

Snudde underskudd til overskudd

De store nedskrivningene på 654 millioner dollar sørget for at Aker BP endte med et underskudd på 414,3 millioner dollar før skatt i første kvartal.

I andre kvartal er dette underskuddet snudd til et overskudd før skatt på 151,0 millioner dollar, der reverseringen av nedskrivninger på 136 millioner altså står for det meste av overskuddet.

Ser man på kontantstrømmen til selskapet så viser den at driften hele tiden har generert nettoinntekter, til tross for fallet i oljeprisen.

I andre kvartal i fjor satt selskapet igjen med 386,6 millioner dollar etter at de løpende driftskostnadene var dekket. Dette økte til 523,7 millioner i første kvartal i år før det falt til 162,1 millioner i andre kvartal i år.

Mens inntektene fra driften var nok til å dekke investeringene på 394,7 millioner dollar i første kvartal, var de ikke nok til å dekke investeringene i andre kvartal på 339,2 millioner dollar.

Aker BP endte med å trekke 98,5 millioner dollar på kreditten sin for å dekke noe av differensen. I tillegg hadde selskapet finanskostnader, samt 70,8 millioner dollar å betale i det reduserte utbyttet.

Selskapet kontantbeholdning endte med å krympe fra 322,8 til 142,3 millioner dollar i løpet av kvartalet.

Aker BP hadde 3,7 milliarder i tilgjengelig likviditet ved utgangen av kvartalet, hvorav kontantbeholdningen sto for 142 millioner og ubrukte kredittlinjer sto for de resterende 3,6 milliarder dollarene.

Selskapets netto rentebærende gjeld har økt fra 2,91 til 3,81 milliarder dollar det siste året.

Gjeldsgraden i Aker BP (målt som netto gjeld over brutto driftsresultat før letekostnader, EBITDAX) økte fra 0,9 gangeren i andre kvartal i fjor, til 1,2 gangeren i første kvartal og 1,5 gangeren i andre kvartal.

– Dette er langt under 3,5 gangeren, som er vilkåret i våre obligasjonslån, påpekte finansdirektør David Torvik Tønne under kvartalspresentasjonen der han forklarte hvordan selskapet har jobbet for å sikre robuste finanser under krisen.

Les også:

Les også

Equinor og Aker BP begraver stridsøksen: Inngår avtale om gigantprosjektet Noaka

Les også

Aker BP forlenger storkontrakt: Aker Solutions sikrer 1,7 mrd. i ordreboken

Les også

Oljepakken utløser det første prosjektet: Kværner sikrer Hod-kontrakt på nesten en mrd.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Aker BP
 2. Aksjelive

Flere artikler

 1. Aker BP fortsetter resultatveksten i andre kvartal: Holder på utbytteplan etter oljeprisløftet

 2. Aker BP regner med stor effekt av oljeskattepakken: Tror selskapet får igjen 2,8 mrd. til høsten

 3. Aker BP vil kutte investeringene med 920 mill.: – Vi holder kostnadene under kontroll

 4. Solid smell for Shell, Total og Eni i krisekvartalet

 5. Equinor vil øke utbyttet for andre kvartal på rad: Samtidig kuttes investeringene