NVE vil gi tilskudd til kunder med høy nettleie

I enkelte områder betaler kundene mye høyere nettleie enn i sentrale strøk. NVE foreslår tilskudd som skal utjevne forskjellene. – Dette er en sak som engasjerer, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

NVE-direktør Kjetil Lund, her ved overrekkelsen av nasjonal ramme for vindkraft til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
Strømprisene
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

E24 har omtalt at folk i distriktene ofte betaler langt høyere nettleie enn folk i store byer som Bergen og Oslo, og at nettkundene oppfatter dette som urettferdig.

Nylig skrev en rekke nettselskaper under et opprop mot det de ser på som urettferdige forskjeller i nettleie mellom ulike områder i Norge, som kan være på over 20 øre per kilowattime eller flere tusen kroner i året.

Nå har Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) utredet hvordan nettleien kan bli likere, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

I en utredning som sendes på høring i dag foreslår de et tilskudd som skal kutte nettleie for kundene med den høyeste nettleien. De mener at dette ikke krever en landsomfattende ordning.

– Det er et relativ lite antall husholdninger i Norge som har en nettleie som er betydelig høyere enn gjennomsnittet i landet. Det tilsier at man bør lage en ordning for disse, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en melding.

– Dette er en sak som engasjerer, sier Lund.

Via statsbudsjettet eller en avgift

NVE skriver i utredningen at det samlet sett er tunge argumenter for at en eventuell utjevningsordning blir gitt i form av tilskudd. Denne bør være utformet slik at nettselskapene fortsatt har interesse av å være kostnadseffektive.

En slik tilskuddsordning kan finansieres over statsbudsjettet, skriver NVE. Et alternativ er at den blir brukerfinansiert, gjennom en avgift som alle kunder betaler.

«Det vil innebære en økning i nettleien, men økningen vil være beskjeden, og lik for alle», skriver RME.

Stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) er blant dem som har stått på for å få utredet utjevningsordninger for nettleien.

– Jeg ser frem til gode høringsinnspill og er opptatt av at vi skal levere på formuleringene i Granavolden-plattformen om både å utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien, skriver Storehaug i en melding til E24.

Les også

Nettselskaper med opprop mot «urettferdig» nettleie: – Slik kan det ikke fortsette

Noen betaler 25 prosent mer

Over 90 prosent av de 2,4 millioner husholdningskundene i Norge betaler nettleie rundt landssnittet, men drøye ti prosent eller rundt 200.000 betaler nettleie som er mer enn 10 prosent over snittet.

Under 50.000 nettkunder betaler nettleie på mer enn 25 prosent av gjennomsnittet, skriver NVE.

NVE oppgir et eksempel på en husholdning som bruker 20.000 kilowattimer i året. Nettleie med avgifter er i snitt 56 øre kilowattimen i Norge.

 • 92 prosent av husholdningene betaler i snitt nettleie og avgifter under 60 øre kilowattimen
 • 6 prosent av husholdningene betaler i snitt nettleie og avgifter mellom 60 og 70 øre kilowattimen
 • Om lag 2 prosent av husholdningene betaler i snitt nettleie og avgifter på over 70 øre kilowattimen

Rundt halvparten av nettselskapene som omfattes av NVEs nettleiestatistikk har gjennomsnittlig nettleie på over 60 øre kilowattimen, og disse selskapene har til sammen 200.000 av husholdningskundene.

Ønsker økt avgift

Organisasjonen Distriktsenergi, som organiserer en rekke selskaper i kraft- og nettbransjen, er fornøyd med at NVE nå kommer med forslag til utjevning.

– NVE har tidligere sagt at nettselskapene heller burde fusjonere for å få ned nettleien. Nå foreslår de et tilskudd. Vi kan leve med en tilskuddsordning gitt at den er robust, men det bør ikke være et årlig tilskudd over statsbudsjettet, sier daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi til E24.

– Ett alternativ er å øke nettleien med et halvt til ett øre for alle, som vil gi 400 eller 800 millioner kroner å fordele. Det er nok til å få ned de store forskjellene vi ser i dag, sier han.

Totalt er nettselskapenes inntekter fra nettleien på 17 milliarder kroner i året, ifølge Distriktsenergi.

Les også

Lover likere nettleie mellom by og land: – Det er en seier

– Ikke mer enn nødvendig

Lund sier at NVE legger sterk vekt på at nettselskapene må drive mest mulig effektivt. Nettleien vil uansett øke fremover fordi det investeres mye i strømnettet.

– Men nettleien bør ikke øke mer enn nødvendig, sier Lund.

Det var i regjeringsplattformen Granavolden-erklæringen at regjeringen lovet å utrede likere nettleie. Mange nettselskaper har få kunder å dele regningen på, og da kan regningen bli svært høy.

Høringsfristen er 8. januar.

Distriktsenergi har foreslått en annen modell som også diskuteres av NVE, hvor utjevningen gis på en måte som belønner de mest effektive nettselskapene. NVE vil ikke anbefale dette, da det vil kreve omfattende endringer i systemet.

– Vi skjønner at dette ville bety at man måtte kaste alle kortene og gjøre noe helt annet enn i dag. Vi forstår at det er krevende, sier Lockert.

Les også

Betaler 20 øre mer per kWh i nettleie enn i Oslo: – Vi ser det som en straff

Les på E24+

Kort forklart: Faktorene som styrer strømprisen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Strømprisene
 2. NVE
 3. Olje- og energidepartementet
 4. Strøm
 5. Strømforsyning
 6. Strømpriser

Flere artikler

 1. Konkurransetilsynet avviser utjevning av nettleien

 2. El- og IT-forbundet ønsker lik nettleie

 3. Nettselskaper med opprop mot «urettferdig» nettleie: – Slik kan det ikke fortsette

 4. På tide med en fremtidsrettet, likere nettleie

 5. Dette må du vite om strømåret 2020