Britisk lov gir håp om lønnshopp for norske oljearbeidere og sjøfolk

Innføringen av britisk minstelønn for sjøfolk og oljearbeidere på skip, kan gi ny fart i kampen for norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i Norge. Enkelte tjener ned mot 29 kroner i timen.

Når Storbritannia innfører regulering om minstelønn på britisk sektor, kan dette styrke argumentasjonen for at Norge også innfører sektorspesifikke ordninger for sjøfolk i norske farvann og oljearbeidere på skip. Her flerbruksfartøyet «Seven Falcon».
 • Tor Gunnar Tollaksen (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

– Det er jo blitt hevdet at vi ikke kan innføre norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i Norge av hensyn til folkeretten fordi det er konkurransevridende. Når en så stor sjøfartsnasjon og frihandelsnasjon som Storbritannia innfører minstelønnsordning, gir dette et godt argument for at vi i Norge kan innføre norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann, sier Terje Hernes Pettersen, advokat i Norsk Sjømannsforbund til Aftenbladet.

Fra den 1. oktober innførte den konservative britiske regjeringen britiske vilkår – britisk minstelønn – på britisk kontinentalsokkel. Hernes Pettersen mener at det er veldig interessant at Storbritannia, som alltid har vært tilhenger av frihandel og få reguleringer, nå går til dette skrittet.

Han peker også på at det var en partssammensatt gruppe, hvor også det britiske rederiforbundet var representert, som kom med forslaget.

Les også

Dødsulykken i Mekjarvik: – Politiet kan etterforske dødsfallet

– 29 kroner i timen

Tidligere har Aftenbladet skrevet at asiatiske oljearbeidere som blant annet jobber på løftefartøy tjener ned i 29 kroner timen. Nylig var tilsvarende lave avlønninger oppe til debatt da det ble klart Hurtigruten ble anmeldt for å avlønne ansatte med 29 kroner timen da Hurtigruten lå ved land og fungerte som hotellskip. Hurtigruten ble da politianmeldt for å drive skipshotell med internasjonale vilkår.

I Norge går debatten om å innføre reguleringer i norske farvann langs to akser. Den ene er norsk lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk og oljearbeidere som arbeider på skip. Den andre, som først og fremst gjelder oljearbeidere, er å innføre arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy som har sitt hovedvirke i oljenæringen.

Når det gjelder sistnevnte har særlig fagforbundene Industri Energi og Safe argumentert for at oljearbeidere på skip skal komme inn under arbeidsmiljøloven med Petroleumstilsynet som tilsynsmyndighet – akkurat slik det er for oljearbeidere som arbeider på flyterigger.

Les også

Krever gransking av oljedødsfall: – Dette er ikke Norge verdig

Flere politikere jobber for at oljearbeidere på skip blir underlagt arbeidsmiljøloven og får Petroleumstilsynet som tilsynsmyndighet.

Ken Morten Anda i Safe mener at når Storbritannia innfører sektorspesifikke reguleringer, kan det gi ytterligere drahjelp til Norge.

– Selvfølgelig vil det kunne påvirke positivt. Storbritannia er nærmeste sektorgrense. Når det settes inn tiltak der, faller argumentasjonen om at vi i Norge ikke kan innføre regler på vår sokkel fordi vi mister konkurransekraften overfor andre. Jo flere land som begynner å passe på seg selv om innfører tiltak, jo lettere er det å få dette til i Norge, sier Anda.

Les også

Forventer at oljedødsfall i næringsministerens nabolag granskes

– Kan sikre norske sjøfolk

For tiden arbeider et partssammensatt utvalg med å se på hvordan posisjonen til norske sjøfolk og konkurransekraften til norske rederiene kan styrkes.

Terje Hernes Pettersen i Sjømannsforbundet sier at målet er å komme ut med et lovforslag om norske vilkår på skip i norske farvann. Han ser at det er vanskelig å få til med motstanden fra rederiene og regjeringen, men han håper rederiorganisasjonene og regjeringen tar til fornuft og sørger for ordnede lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann.

Les på E24+

– Ansatte blir drept på arbeidsplasser uten at Norge gjør noe med det

Terje Hernes Pettersen, advokat i Norsk Sjømannsforbund.

– Når også rederorganisasjonene i Storbritannia har støttet forslaget, og at kostnaden der er estimert til kun drøyt 40 millioner norske kroner, bør det tale for at Norge også kan gjøre sektorspesifikke tiltak. Innføring av norske vilkår på norsk sokkel vil derfor ikke gi store negative konsekvenser for rederier, men snarere sikre de mange tusen arbeidsplassene til norske sjøfolk, sier Terje Hernes Pettersen.

Rederiforbundet, som tidligere har vært tydelig på sin motstand mot sektorspesifikke regler i Norge, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt og viser til arbeidet til det partssammensatte utvalget som arbeider med å se på tiltak som kan styrke norske sjøfolk og rederinæringen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norsk sokkel
 2. Arbeidsliv
 3. Lønn
 4. Storbritannia
 5. Oljepris
 6. Stavanger

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  – Nå må også Norge rydde opp for oljearbeidere

 2. Anmelder Hurtigruten for lovbrudd på Tom Cruise-skip

 3. Næringsminister i «oppvaskmøte» med Hurtigruten: – I strid med loven

 4. Rydder opp etter ni dødsulykker på 12 år

 5. Hurtigruten bytter ut omstridt cruiseskip