– Forventer at Equinor gjør sitt ytterste for å unngå å komme i en lignende situasjon

Oljeministeren med klar beskjed til Equinor etter Angola-avsløringer. Selskapet selv innrømmer at de ikke ville inngått den samme avtalen i dag.

Olje- og energiminister Tina Bru (H).
Publisert: Publisert:

«Jeg forventer at selskapet gjør sitt ytterste for å unngå å komme i en lignende situasjon som er bakgrunnen for denne saken».

Det skriver olje- og energiminister Tina Bru (H) i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, om Equinors virksomhet i Angola.

Les også

Equinor vil kvitte seg med Angola-lisens hvis ikke to eiere har forsvunnet ut

Svaret fra Bru kommer etter at komiteen ba om «statsrådens redegjørelse» etter Stavanger Aftenblad/E24s saker om Equinors sosiale bidrag til Angola.

Mellom 2011 og 2016 betalte Equinor 420 millioner kroner til Angolas statseide oljeselskap Sonangol, for et forskningssenter som ennå ikke er bygget. I tillegg betalte Equinor 295 millioner til «sosiale prosjekter», som de ikke vet hva har gått til.

Her kan du lese alle sakene om Equinor i Angola.

I svaret skriver Tina Bru at Equinors sosiale bidrag i Angola jevnlig er tatt opp i møter mellom departementet og Equinor, og at departementet har vært tydelig på at oppfølgingen av betalingene til sosiale formål i Angola «er av vesentlig betydning for staten som eier».

Saken fikk stor oppmerksomhet i 2016, og ble også da tatt opp av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

13. september i år skrev E24 at forskningssenteret i Angola fortsatt ikke er bygget, og at store beløp som skulle gå til finansieringen ikke er gjort rede for.

I en redegjørelse til E24 skrev Sonangol at de ville begynne bygging av senteret i 2021 og ferdigstille det i 2022. Videre skrev selskapet at de ikke vet hva det vil koste. Sonangol har ikke svart på spørsmål om pengestrømmen til forskningssenteret, men hevder de er i besittelse av pengene.

Bru skriver at Equinor har opplyst henne om at de fikk presentert en «visjon og implementeringsplan» av Sonangol 15. september, to dager etter E24s sak.

Sonangol sendte også ut en pressemelding tidligere denne uken, hvor de skriver at de vil starte bygging neste år. Equinor er eneste bidragsyter som nevnes i meldingen. Flere andre oljeselskaper, blant dem BP og Total, har overført penger for forskningssenteret.

Ukjente sosiale prosjekter

I svaret fra Tina Bru kommer det fram at beløpet Equinor overførte til udefinerte sosiale prosjekter i Angola, penger Equinor fortsatt ikke vet hva er brukt til, er nedjustert fra 295 til 291 millioner kroner.

Equinor skal ha informert Bru om at Sonangol i 2016 hevdet at pengene ble overført til en statlig konto, før de ble «videreført til sosiale formål i regi av den angolanske stat».

Det er ingen ny informasjon i brevet fra Tina Bru om hvilke sosiale formål pengene er brukt til. E24 har gjennom flere måneder stilt spørsmål til Sonangol om hvilke sosiale prosjekter pengene fra Equinor har finansiert. Sonangol har ikke besvart spørsmålene.

Equinor sikret seg ingen rett til innsyn i brukene av pengene, da kontrakten ble inngått i 2011.

Les også

Equinor aner ikke hvordan 295 millioner kroner er brukt i Angola

Partner med beryktet nettverk

I brevet fra Bru kommer det også fram at Equinor har informert henne om utfordringer med skjult eierskap. Dette skjer etter E24s avsløring om at en langvarig partner av Equinor i Angola, selskapet SSI 31, knyttes til det beryktede Hongkong-nettverket «88 Queensway Group».

Den antatte lederen av nettverket, forretningsmannen Sam Pa, har siden 2014 vært ilagt strenge sanksjoner av USA, for ulovlig diamanthandel og støtte til Robert Mugabe i Zimbabwe.

I en pressemelding fra myndighetene i Moskva i 2014 omtales Sam Pa (til venstre) som representant for China International Fund (CIF), et av Queensway-gruppens selskap, under signeringen av en samarbeidsavtale i forbindelse med utviklingsprosjektet «New Moscow».

Pa, som også har operert under minst syv ulike alias, ble rapportert fengslet for korrupsjon i Kina i 2015. Det har ikke lykkes E24 å få rede på hvor Sam Pa befinner seg i dag.

Tina Bru viser til svar hun har fått fra Equinor, der selskapet sier de har hatt ubekreftede opplysninger om mulig eierskap, og at de har håndtert og vurdert risikoen løpende.

Les også

Equinor har i en årrekke vært partner med beryktet nettverk

Bru: – Vil følge opp

Equinor sier deres «beste vurdering» er at selskapet SSIs kom inn i den aktuelle oljelisensen på markedsmessige vilkår, og at det aldri er blitt gjort transaksjoner mellom Equinor og SSI.

Equinor oppgir til Bru at de ikke har dekket kostnader for SSI eller eierne av selskapet. Equinor viser også til at de har fått informasjon om at Queensway-selskapet China Sonangol ikke lenger er blant eierne av SSI, og at de jobber med å «analysere (...) eierforholdene nærmere».

I september hevdet SSI overfor E24 at China Sonangol ikke lenger er blant eierne av selskapet. E24 har foreløpig ikke mottatt dokumentasjon som bekrefter dette.

«Jeg vil i eierdialogen med Equinor følge opp selskapets arbeid med å avdekke eierforholdene i SSI-31. Jeg vil også videre følge opp selskapets arbeid for å sikre at midlene som er betalt inn til forsknings- og teknologisenteret blir brukt i tråd med intensjonen», skriver Tina Bru i brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Equinor: – Ville ikke inngått avtalen i dag

I et intervju med Aftenbladet/E24 forrige uke sa Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor, at Angola-saken var ubehagelig, og at de «nok tenker annerledes i dag» om sosiale bidrag og at de skal kjenne til identiteten på samarbeidspartnere.

I et brev fra Equinor til Tina Bru, som bru gjengir i sitt svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen, går Equinor nå lenger, og skriver rett ut at de ikke ville inngått den samme avtalen i dag:

«Equinors etikk og anti-korrupsjonsprogram er i stadig utvikling for å møte vår ambisjon om være ledende på dette området. Basert på dette har vi i dag ytterligere økt oppmerksomheten omkring problemstillinger med betalinger til sosiale formål og skjult eierskap. Equinor har blant annet vært en pådriver for endring i nyere avtaler i Angola, og vi ser at det legges opp til at prosjekter til sosiale formål gjennomføres og følges opp av partnerskapene og partnerskapenes operatør, uten betaling til konsesjonærmyndigheten. Vi vil derfor ikke i dag ha inngått en avtale som den vi inngikk for letevirksomhet i Angola i 2011.»

Tidligere i år gikk Equinor inn i en ny leteblokk i Angola.

Til E24 opplyste Equinor tidligere denne uken at de har fått bekreftelse på at en av de nye Angola-partnerne, Acrep, har endret eierskapet, men at selskapet vil gå ut av lisensen hvis endringene ikke kan endelig dokumenteres. Dette skriver selskapet også i redegjørelsen til Bru.

Les også

Equinor har betalt 420 millioner kroner til et forskningssenter i Angola som aldri er bygget

Les også

Equinor aner ikke hvordan 295 millioner kroner er brukt i Angola

Dag Terje Andersen, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Equinor: – Lovlige utbetalinger

Equinor har gjentatte ganger overfor E24 uttalt at det er det angolanske statsoljeselskapet Sonangol som har ansvaret for gjennomføringen av prosjektene Equinor har vært med på å finansiere.

De viser til at utbetalingene er vurdert til å ikke være i strid med relevant antikorrupsjonslovgivning. Equinor sier også at de ga «grundige redegjørelser om problemstillingen til OED i 2016 i forbindelse med at temaet var på dagsorden da».

– Siden den gang har vi fulgt opp saken regelmessig med Sonangol både skriftlig og i møter for å forsikre oss at deres kontraktsmessige forpliktelser følges opp. Vi noterer oss at Sonangol nå antyder byggestart i 2021 og vi kommer til å fortsette å etterspørre fremdrift i saken, har Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, sagt til E24.

Les også

Equinor-sjefen om Angola-avsløringene: – Jeg skal innrømme at det er en ubehagelig sak

– Styret og ledelsens ansvar

Olje- og energiminister Bru skriver i svaret at norske bedrifter må kunne delta og konkurrere internasjonalt på lik linje med andre selskaper. Hun er opptatt av, skriver hun, at «Equinor, som andre norske selskaper, legger de høyeste forretningsetiske standarder til grunn».

«Det er styret og den daglige ledelsens ansvar å sørge for at virksomheten skjer innenfor rammene av nasjonal lovgivning og internasjonale retningslinjer. Staten har som eier tydelig kommunisert hvilke forventninger vi har på dette området. Når det oppstår dilemmaer mellom forretning og etikk, vil selskapet kunne stå overfor krevende avveininger. Jeg forventer at selskapet gjør sitt ytterste for å unngå å komme i en liknende situasjon som er bakgrunnen for denne saken», skriver Bru.

Publisert:
Gå til e24.no