Mer Equinor-kritikk: Kortslutning kunne gitt alvorlig brannskade

To personer ble fløyet til sykehus etter en kortslutning på Statfjord B. Nå er granskingsrapporten klar.

Statfjord B er en del av Statfjord-feltet i Nordsjøen.

Jon Ingemundsen
 • Kristine M. Stensland (Stavanger Aftenblad)
Publisert: Publisert:

Den 18. august i fjor ble to personer fløyet til sykehus etter at det oppsto en kortslutning mens de arbeidet på Statfjord B-plattformen i Nordsjøen.

Petroleumstilsynet (Ptil) har nå fullført en gransking av det som skjedde. «Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket og vi har nå gitt pålegg til Equinor», skriver tilsynet. Undersøkelsene har vært rettet mot både operatøren Equinor og boreoperatør Archer.

Farlig lysbue

Ptil forteller at det oppsto en kortslutning og en lysbue med påfølgende brann i forbindelse med utskifting av en defekt bryter i en elektrisk tavle for boring.

En lysbue er en vanlig følge av en kortslutning. Temperaturen til en lysbue kan komme opp i mange tusen grader celsius. I tillegg til brannskader, kan en slik lysbue gi øyenskader på grunn av ultrafiolett lys.

De som var direkte involvert i hendelsen under slokking, ble eksponert for helseskadelig røyk. Eventuelle senskader vil ikke kunne påvises før en tid etter hendelsen, skriver Ptil.

«Eksponeringen for farlig røyk fra brannen i tavlerommet kunne medført alvorlig forgiftning eller død. Lysbuen som oppsto ved kortslutningen kunne ved ubetydelig endret hendelsesforløp gitt alvorlig brannskade på en person», skriver Ptil.

– Vi ser svært alvorlig på dette, for lysbuehendelser har et alvorlig skadepotensial, sier Morten Eek, pressekontakt i Equinor.

Ifølge Eek er Equinor glade for at de to involverte kunne skrives ut samme dag etter en sjekk på sykehus.

Hendelsen førte også til produksjonsstans og brannskader på materiell.

Hør podkast om situasjonen i oljebransjen:

Elleve avvik

Den direkte årsaken skal ifølge Ptil høyst sannsynlig være et fremmedlegeme som ved innsetting av bryter førte til kortslutning.

Tilsynet peker på flere bakenforliggende årsaker. Disse gjelder blant annet tekniske svakheter, kompetanse, kapasitet, beslutningsprosesser, informasjonsoverføring og koordinering og samarbeid mellom operatør og entreprenør.

Videre lister tilsynet opp elleve avvik som er identifisert etter hendelsen. Ni er rettet mot Equinor:

 • Risikostyring
 • Barrierestyring
 • Vedlikeholdsarbeid foregikk på natt
 • Mangelfull informasjonsdeling og bruk av informasjonssystemer
 • Equinor har ikke påsett at Archer etterlever krav gitt i HMS-lovgivningen
 • Mangler ved lysbuestudie og formidling av nødvendig informasjon
 • Manglende beskyttelse mot termiske virkninger
 • Manglende beskyttelse mot avbrudd og tilstrekkelig selektivitet mellom vern ved feil i anlegget
 • Mangler ved håndtering av fare- og ulykkessituasjoner

Equinor har fått fire pålegg etter granskingen. Ptil har også funnet flere avvik i tillegg til dem som er grunnlaget for varselet om pålegg.

Archer må svare for to avvik. Disse gjelder manglende kompetanse og opplæring, samt mangler i vedlikeholdsprogram og forbedring av vedlikeholdsarbeidet. Disse må Archer redegjøre for hvordan de skal behandle. Equinor skal koordinere en samlet tilbakemelding til Ptil.

Eek opplyser at Equinor tar rapporten og pålegget fra Ptil til etterretning.

– Den vil bli fulgt opp hos oss for å sikre at de funn myndighetene har påpekt, blir lukket i tråd med det som forventes. Dette vil nå også bli koordinert med den eksisterende oppfølgningen av tiltakene fra den interne granskingen vi gjorde selv etter hendelsen.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. AftenbladetE24
 2. Statfjord
 3. Equinor

Flere artikler

 1. Equinor-elektrikar fekk brannskade. No er granskinga fullført

 2. Færre alvorlige Equinor-hendelser i 2021 tross sikkerhetskritikk

 3. Alvorlige brudd på Equinor-anlegg under brann

 4. Petroleumstilsynet: Equinor må få kontroll på sikkerhetsutstyr

 5. Petroleumstilsynet: Bekymret for sikker drift på Equinors plattformer