Statoil om outsourcingen: - Vil spare flere hundre millioner i året

Statoils pressetalsmann forsvarer Statoils avgjørelse, og forteller om selskapets videre outsourcings-planer. HR-staben er trolig den neste på listen.

OUTSOURCER STØTTETJENESTER: Statoil annonserte tidligere i dag at de vil flytte virksomheter innen IT, eiendomsdrift og økonomi og finans til eksterne leverandører.

Kent Skibstad
  • Thomas Solberg
Publisert:

Mandag morgen varslet Statoil at de ville outsource 209 arbeidsplasser, som ledd i arbeidet med å kutte kostnader.

Reaksjonene fra fagforbundene som representerer Statoils ansatte lot ikke vente på seg, og de tillitsvalgte fortalte at de var usikre på hva som ville skje videre.

Til E24 forklarer Statoils pressetalsmann rasjonalen bak avgjørelsen:

- Vi vil kunne spare flere hundre millioner i året på den beslutningen som ble tatt i dag, og flere milliarder over en tiårsperiode. Det er viktige besparelser for Statoil. I tillegg får vi strategiske fordeler som økt fleksibilitet, sier Statoils pressetalsmann Fredrik Norman til E24.

På spørsmål fra E24 om bakgrunnsmateriale som viser hvordan selskapet har kommet frem til dette, svarer pressetalsmannen at «det er en del av vårt beslutningsgrunnlag og det behandler vi internt i selskapet».

HR-staben neste?

- 209 stillinger ble outsourcet i denne omgang. Dere har sagt at det kan det bli aktuelt med nye runder i vår. Hva er de videre planene?

- Det pågår en tilsvarende vurdering av outsourcing innen HR-staben hos oss. Vi vurderer hvorvidt det er lønnsomt, på samme måte som de områdene vi har annonsert i dag. Men der har vi ikke tatt noen beslutning enda. Vi ønsker å operere mest mulig effektivt, både i kjernevirksomheten (leting, boring, etc.), og i stabs og støttefunksjonene, sier Norman.

Les også

Internt dokument avslører: Statoil planlegger å flagge ut norske jobber

- I sommer ble det lekket et internt dokument der det ble sagt at totalt 1000 jobber skulle outsources. Hvor mange flere arbeidsplasser er det snakk om i år?

- Vi har ikke noe ønske om å gå inn i noen konkrete tall enda. Vi har sendt ut et anbud for enkelte HR-tjenester, på samme måte som vi gjorde på områdene vi kunngjorde i dag. Jeg vil understreke at ingen beslutning er tatt om dette på nåværende tidspunkt, sier han.

- Ser på alle ledd

- På hvilke andre områder ønsker dere å overføre tjenester til andre selskaper?

Fredrik Normann, pressetalsmann i Statoil

- Statoil benytter allerede eksterne leverandører på mange områder i hele verdikjeden. Men vi jobber hele tiden med en rekke tiltak i hele selskapet, for å forenkle og effektivisere, sier pressetalsmannen.

- Det virket som det var en del uklarhet blant Statoils tillitsvalgte om hvor de nye jobbene ville ligge rent geografisk. Kan du oppklare dette?

- De 80 prosentene får tilbud om stillinger hos leverandører i Norge. I hovedsak vil de være på samme plass som i dag, på tilsvarende betingelser, sier han.

Kan få andre tilleggsytelser

Når du sier «tilsvarende», vil det si at den totale lønnen vil være den samme?

- Grunnlønn vil være tilsvarende, men tilleggsytelser (pensjonsordninger m.m. journ.anm.) vil variere mellom leverandørene, ut ifra hvilke ytelser disse leverandørene tilbyr sine medarbeidere, sier Norman.

Hva kommer nå til å skje med de 20 prosentene som ikke blir med videre? Vil de få tilbud om sluttpakker?

- Nå gjennomfører vi denne prosessen, hvor vi er glade for at våre medarbeidere er attraktive, og etterpå vil vi adressere tiltak som er normalt å benytte seg av i denne anledningen. Det vil vi ta med den enkelte, sier Statoil-representanten.

Hvordan avgjøres det hvem som får være med videre til leverandørene, og hvem som må slutte?

- Det blir en dialog mellom leverandørene og våre medarbeidere, sier han.

- For høyt kostnadsnivå

Kan outsourcing av slike tjenester svekke de interne fagmiljøene i Statoil?

- Vi ser at våre stabs- og støttefunksjoner holder en svært høy kvalitet sammenlignet med konkurrentene våre. Men vi har også sett at kostnadsnivået har vært for høyt, og at vi har hatt mye flere i ansatte i disse delene sammenlignet med konkurrentene våre, sier Norman.

- Mer enn 60 prosent av denne typen støttetjenester blir allerede i dag levert fra eksterne leverandører, så dette er ikke noe nytt. Dagens avtaler inkluderer tjenester som for eksempel regningsbetaling, vedlikhold av programvare, drift av kantiner, og lignende. Men effektivisering er som sagt noe vi gjør i hele virksomheten.

Les også

Statoils utflaggingsplaner får rødgrønn pepper

Flere av de tillitsvalgte mener det regnestykket dere har satt opp er for enkelt – de menerforretningspotensialet er for vanskelig å måle konkret i de forretningsområdene som mottar tjenester fra disse avdelingene. Hva sier du til det?

- For det første så har vi en betydelig erfaring å trekke på når det gjelder outsourcing. Vi er trygge på at vi har et solid businesscase. Det er ingen hemmelighet at det har vært uenigheter mellom de tillitsvalgte og ledelsen, men nå er beslutningen tatt, og vi er trygge på at det er en god beslutning. Nå er vi opptatt av å gjennomføre dette på en måte som ivaretar våre medarbeidere, sier pressetalsmannen.

- Ansvar for å drive effektivt

Flere mener at dette sender uheldige signaler til andre norske bedrifter, ettersom dette er funksjoner som både Statoil og andre norske bedrifter trenger. De mener Statoil har et spesielt samfunnsansvar, og burde gå foran med et godt eksempel.

- Dette er viktige støttefunksjoner også for Statoil, og derfor er vi opptatt av å finne de beste leveransemodellene for tjenestene. denne gangen har vi landet på økt bruk av eksterne leveranser, sier Norman.

- Vi har et ansvar som selskap for å drive mest mulig effektivt, og vi har et ansvar for å være kostnadseffektive. Vi har et ansvar overfor våre investorer, men også samfunnet og det norske felleskapet. Når vi sparer 1000 kroner, genererer vi litt enkelt sagt om lag 780 kroner i skatt til den norske staten. Det at vi driver effektivt er altså også til gode for det norske samfunnet.

Les også:

- Vi er svært skuffet over StatoilStatoil flytter 209 årsverk ut av selskapetInternt dokument avslører: Statoil planlegger å flagge ut norske jobber

Publisert:

Flere artikler

  1. Statoil flytter 209 årsverk ut av selskapet

  2. Slik skal Statoil kvitte seg med ansatte

  3. - Vi er svært skuffet over Statoil

  4. Betalt innhold

    Outsourcer færre enn planlagt, flest i Stavanger

  5. Statoil dropper flytting til østeuropeisk storkontor