Sjeføkonom: – Redd omstillingsbehovet blir undervurdert

Oljebransjen blør. Jobber forsvinner. Mange må tenke nytt. Selv om vi er høyt utdannet og dyktige på omstilling i Norge, frykter sjeføkonom Roger Bjørnstad at det kan bli vanskeligere enn vi håper på. 

TO SCENARIOR: Omstillingen i Norge kan gå lett for bedriftene - eller det kan bli vanskelig og ta lang tid, tror sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk Analyse.
  • Astrid Dalen
Publisert: Publisert:

– Det er særlig to store usikkerhetsmomenter for Norge etter oljen, og det er hvordan vi fortsatt skal være konkurransedyktige, og i tillegg hvor stor innvirkning automatisering får på norsk arbeidsliv, sier sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse, Roger Bjørnstad.

Ett scenario for den oljefrie fremtiden (2030 og senere), er at omstillingen går lett og at bedriften og samfunnet merker lite til den i form av inntektstap og arbeidsledighet.

Dersom det skal skje, må bedriftene innen olje- og gassektoren klare å bruke de menneskelige og teknologiske ressursene de har på nye områder.

Tusenvis av oljejobber forsvinner, norske bedrifter og kommuner må tenke nytt. Vet du om noen som har omstilt seg fra oljeavhengighet? Tips vår journalist!

– Gode på grunn av oljen

– Man kan da se for seg at et selskap som Statoil bruker kompetansen de har på utvikling av teknologi innen fornybar energi. Et annet alternativ kan være å satse enda tyngre på petroleumsutvinning i utlandet.

– Jeg er imidlertid redd for at hjemmemarkedet blir borte, så vil vi også miste teknologifortrinnet. Vi er gode nå, nettopp fordi vi har olje, legger Bjørnstad til.

Les også

Har du opplevd nedbemanning? Redd for å miste jobben? Våre jobbeksperter svarer i nettmøte

Et annet scenario er at bedriftene ikke lykkes med en slik strategi, og at det blir en omstillingsprosess som trekker ut i tid, og som får større konsekvenser.

– I et slikt scenario vil det etter en tid dukke opp helt nye næringer, men det vil bli en lengre omstillingsperiode med mindre verdiskapning og høyere arbeidsledighet, slår Bjørnstad fast.

Les også

Solberg vil hjelpe arbeidsløse ingeniører

Helse, fornybar energi og sjømat

Det vi vet litt om, er hvilke sektorer som kommer til å vokse og utvikle seg de neste årene.

– Vi vet med sikkerhet at det kommer en eldrebølge som gir knapphet på arbeidskraft i helse,-pleie- og omsorgsyrker. I den forbindelse ser vi for oss en satsing på helseteknologi, sier Bjørnstad.

Videre vil ressursknapphet på globalt nivå føre til satsing på grønne energiformer. I Norge har vi også en sterk tradisjon og lang historie innen sjøfart og fiske, og Bjørnstad tror derfor det er sannsynlig at sjømat kan bli en viktig erstatter for oljen som eksportnæring.

– Teknologi viktig uansett

– Teknologi blir en viktig brikke uansett hvilket scenario vi ender opp med. Nordmenn er høyforbrukere av teknologi, og dermed er det sannsynlig at vi også kommer til å bli utviklere av teknologi dersom vi trenger nye næringer, mener Bjørnstad.

Teknologien har imidlertid også mindre positive sider, slik som at de som har yrker som lett kan automatiseres, kan bli overflødige.

– Automatiseringen vil i hovedsak ramme dem med liten utdanning, noe som igjen kan føre til økte sosiale forskjeller, sier Bjørnstad.

Les også

Nye kutt i norsk oljenæring: – Det er kostnadsnivået som er den utløsende årsaken

– Redd omstilling blir undervurdert

– Tror du omstillingen i Norge vil bli lett eller vanskelig?

– På den ene siden er vi veldig dyktige på omstilling, og vi har også en høyt utdannet befolkning. Blir det krise, går vi sammen og gjør det som trengs. Vi har også ansvarlige parter i lønnsdannelsen som gjør jobben lettere, sier Bjørnstad.

– Samtidig er jeg redd at omstillingsbehovet blir undervurdert. På papiret ser det ut som om vi er verdens mest produktive, men jeg er redd at den høye produktiviteten er sminket av oljevirksomheten, legger sjeføkonomen til.

ELDREBØLGEN: SSB-forsker Torbjørn Eika tror ikke på voldsomt høy arbeidsledighet etter oljen, fordi det vil trengs så mange i helse- og omsorgssektoren. FOTO: TROND SOLBERG/VG

Frykter ikke for høy arbeidsledighet

SSB-forskeren Torbjørn Eika har vært med på å skrive flere rapporter om oljens innvirkning på norsk økonomi. I en SSB-rapport fra 2014 står det å lese at olje- og gassutvinningen samt rørtransport sto for nær 21 prosent av BNP i Norge. Videre står det å lese i rapporten at kun én prosent av arbeidsstyrken er ansatt direkte i oljesektoren, men den direkte og indirekte sysselsettingen av oljevirksomheten her til lands utgjør anslagsvis ni prosent.

Oljen er dermed uomtvistelig svært viktig for økonomien, men Eika frykter likevel ikke for skyhøy arbeidsledighet den dagen oljekranen skrus igjen for godt.

Det er imidlertid ikke sikkert at det er innenfor de såkalte «grønne» næringene, som for eksempel fornybar energi og teknologi, det kommer arbeidsplasser som skal «erstatte» de direkte og indirekte knyttet til oljen.

Les også

Denne roboten skal gi færre folk i oljeindustrien

– Lavere vareforbruk

– Eldrebølgen i befolkningen kommer til å føre til en stor etterspørsel etter ansatte i helse- og omsorgssektoren. Det blir ikke «oljeinntekter» av det, men det blir aktivitet og verdiskapning, slår Eika fast.

SSB-forskeren tror også at endringene i alderssammensetning i befolkningen kommer til å føre til en vridning i samfunnet til et relativt sett noe lavere vareforbruk enn vi har i dag.

– De eldre har nok generelt mindre behov for en del forbruksvarer som vi importerer, og desto større behov og ønsker om ulike tjenester, noe som vil føre til flere arbeidsplasser, tror Eika.

Les også

Våre jobbeksperter svarer i nettmøte

Les også

Nye kutt i norsk oljenæring:
– Det er kostnadsnivået som er den utløsende årsaken

Les også

Denne roboten skal gi færre folk i oljeindustrien

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. – Har brukt penger i en situasjon hvor vi ikke har tålt det

  2. AKU-ledigheten gjør overraskende byks: – Jeg blir bekymret for fremtiden

  3. BI-professor: – For tidlig å snakke om «etter oljen»

  4. Regjeringen ser et årlig inndekningsbehov på 5 mrd. mot 2060

  5. Erna Solberg om oljebremsen: – Dette er ikke krise