Skatteinntektene fra oljen stuper

Så langt i år har den norske staten fått inn 13,5 milliarder kroner mindre i skatt enn på samme tid i fjor. Fallet i oljeskatten er på nesten 21 prosent.

MINDRE OLJESKATT: Det ble samlet betalt inn 119,3 milliarder kroner i oljeskatt i løpet av fjorårets syv første måneder. I samme periode i år er skatteinngangen fra oljen nede i 94,6 milliarder. Det er en nedgang på 20,7 prosent, eller 24,7 milliarder kroner.

Øyvind Hagen - Statoil ASA
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Under finansminister Siv Jensen (Frp) har statens skatteinntekter betalt av vanlige lønnsmottagere, pensjonister og andre personlige skatteytere, fortsatt å øke.

Samtidig har skatten som oljeselskapene betaler falt kraftig så langt i år.

Fallet i oljeskatten fører til at den samlede skatteinngangen til staten, kommunene og fylkeskommunene så langt i 2014 er 13,5 milliarder kroner lavere enn på samme tidspunkt i fjor.

I alt er det betalt inn 540,1 milliarder kroner i skatt i årets syv første måneder.

Fallet på 13,5 milliarder kroner skyldes i hovedsak at postene «ordinær skatt på oljeutvinning» og «særskatt på oljeutvinning» går kraftig ned.

Les også

Oljenæringen spår investeringer under 200 milliarder neste år

Ned 21 prosent

Det ble samlet betalt inn 119,3 milliarder kroner i oljeskatt i løpet av fjorårets syv første måneder. I samme periode i år er skatteinngangen fra oljen nede i 94,6 milliarder.

Det er en nedgang på 20,7 prosent, eller 24,7 milliarder kroner.

Samtidig viser skatteregnskapet fra Statistisk sentralbyrå at du, jeg og naboen stadig sender flere kroner til fellesskapet.

I alt har personlige skatteytere betalt inn 378,7 milliarder kroner, hvilket er en økning på 10 milliarder i forhold til samme periode i fjor.

Den enkeltskatten vi nordmenn betaler som øker mest i prosent er «medlemsavgift til Folketrygda» som øker med hele syv prosent.

Les også

«Oljesjokket» skaper hodebry for sentralbanksjefen

Økt bruttoskatt på arbeid

Denne bruttoskatten på arbeid og pensjon ble økt av den blåblå regjeringen i fjor for å finansiere en reduksjon i nettoskatten på ett prosentpoeng.

Disse endringene fører i sum til at de med lav lønn eller pensjon og er uten kapitalinnteker kommer omlag uendret eller dårligere, mens de med høy lønn eller pensjon og med store kapitalinntekter i tillegg fikk tildels betydelig skattelette.

Den enkeltskatten som øker aller mest er imidlertid posten «skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer» som økte med 45,7 prosent til 3,3 milliarder kroner.

Dette er utbytter som det trekkes kildeskatt fra før pengene blir sendt ut av landet.

Hadde mottagerne av disse utbyttene vært norske aksjeselskaper, ville ikke utbyttene utløst skatt i det hele tatt.

Les også:

Regjeringen øker bruttoskatten på lønnMillioner får lavere skatt i ItaliaVictor Norman kritiserer regjeringens skattepolitikkRegjeringen varsler store endringer i personskatten

Flere artikler

  1. Skatteinntektene fra oljen faller: Du tar regningen

  2. Jensen må se langt etter fjorårets skatteinntekter

  3. Betalt innhold

    Oljenedturen fører til mindre skattepenger

  4. Annonsørinnhold

  5. Statens oljeinntekter fortsetter å krympe

  6. Oljeskatteinntektene stuper