Dyrere for norske strømkunder: Nå øker nettleien

Investeringer i kraftnettet gir høyere strømregning.

MÅ FORNYES: Det bygges stadig nye kraftlinjer i Norge, men deler av elektrisitetsnettet er aldrende og må rustes opp.

Foto: Espen Braata VG
 • Eirik Amb Nysveen
Publisert:,

For en gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 20.000 kilowatt time per år økte nettleien, inkludert avgifter med 4,3 prosent fra januar 2016 til januar 2017.

Det viser tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Dette tilsvarer en økning på 460 kroner i året.

– Tallene vi har hentet inn fra nettselskapene, viser at nettleien for en gjennomsnittlig husholdning øker fra 51,3 øre per kilowatt time i fjor, til 53,6 øre per kilowatt time i år, inkludert alle avgifter, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE i en pressemelding.

– Ser vi bort fra alle avgiftene øker nettleien fra 26,5 øre per kilowatt time til 27,9 øre per kilowatt time, sier han.

Fra og med 1. januar økte forbruksavgiften på elektrisk kraft med 0,4 øre til 20,4 øre per kilowatt time.

– En årsak til at nettselskapene har økt nettleien, er at de nå gjennomfører store investeringer, sier Flataker.

Bygger kraftlinjer for 140 milliarder

Totalt skal nettselskapene investere 140 milliarder kroner i strømnettet de neste ti årene. Årsaken er at deler av det norske kraftnettet er aldrende, noe som krever store investeringer.

Nettselskapene må skifte ut kraftlinjer som nærmer seg slutten av sin levetid og begynner å forfalle, i tillegg til å sikre kapasitet til å ta imot strøm fra ny småkraft og vindkraft.

I en rapport fra NVE fra 2014 ble det anslått at om lag en tredjedel av luftlinjene i det lokale distribusjonsnettet har en høyere alder enn 40 år, og begynner å bli klar for utskiftning.

Slik fordeler de planlagte investeringene seg det neste tiåret, ifølge NVE:

 • Statnetts investeringer i sentralnettet, «hovedveiene» på 420.000 volt, samt nye utenlandskabler til Tyskland og Storbritannia: 50–70 milliarder kroner
 • Investeringer i regionalnettet, linjer på 66.000 og 122.000 volt: 22 milliarder kroner
 • Distribusjonsnettet, lokale linjer på under 22.000 volt: 48 milliarder kroner
 • Smarte strømmålere, eller AMS: 10 milliarder kroner

Store forskjeller

Ifølge NVE er det store forskjeller i nettleien mellom nettselskapene. For husholdningskunder varierer nettleien inkludert avgifter fra 26,5 øre per kilowatt time til 81,8 øre per kilowatt time.

For en gjennomsnittshusholdning med et strømforbruk på 20.000 kilowatt time utgjør forskjellen mellom høyeste og laveste nettleie 12.020 kroner inklusive avgifter per år.

Mange av nettselskapene vil trolig fortsette å øke nettleien i årene fremover, og ifølge rapporten «Et bedre organisert strømnett» fra 2014 vil den årlige nettleien øke med mellom 30 og 50 prosent som følge av investeringene i kraftnettet.

Det vil i så fall øke nettleien med 2.000 kroner i året for en gjennomsnittlig husholdning, ifølge rapporten.

Her kan du lese mer om

 1. Strømpriser
 2. Energi

Flere artikler

 1. Bygger kraftlinjer for 140 mrd.

 2. Ønsker «mobilbruk-regel» for strøm: Storforbruk kan gi strømsjokk

 3. Så mye stiger strømprisen

 4. Annonsørinnhold

 5. Nytt prishopp på strøm

 6. NVE vil gi tilskudd til kunder med høy nettleie