Det norske dropper utbyggingen av Vette-feltet: – Vi klarte ikke å finne lønnsomhet

Tilbakelevering av lisensen og nye runder med nedbemanning til høsten kan bli resultatet etter at Det norske oljeselskap dropper utbyggingen av Vette-feltet.

Publisert:,

Samtidig som statsministeren sto på Norsk olje og gass' årskonferanse torsdag og skrøt av at det norske oljeeventyret langt ifra er over, gikk en viktig symbolsk og økonomisk nyhet fra oljebransjen under radaren for mange.

På samme konferanse opplyste nemlig Det norske oljeselskap at selskapet nå dropper å bygge ut det såkalte Vette-feltet utenfor Stavanger.

De 44 millioner fatene med olje som ligger i feltet som ble oppdaget i 1972, blir altså liggende.

Det norske fikk med Vette-feltet på kjøpet da de kjøpte opp hele Premier Oils norske virksomhet. Ved kjøpet så selskapet betydelig potensial i oljefeltet, til tross for at forrige eier allerede ett år tidligere skjøv på utbyggingsplanene.

Nå er altså de samme planene lagt permanent bort, og Vette er etter det E24 kjenner til, den første feltutbyggingen med norsk operatør som faktisk blir kansellert, og ikke bare utsatt, siden oljenedturen startet sommeren 2014.

Resultatet kan nå bli at lisensen for feltet leveres tilbake til norske myndigheter. Samtidig vil Det norske streve med å finne arbeid til mange av selskapets ingeniører.

– Ikke lønnsomt

– Vi klarte dessverre ikke å finne lønnsomhet i Vette-lisensen, uansett hvordan vi snudde og vendte på dette, forklarte kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske til Adresseavisen fredag.

Rolf Jarle Brøske er kommunikasjonsdirektør i Det norske oljeselskap.

Overfor E24 bekrefter han at selskapet er åpent om at lav oljepris er en stor årsak til det som nå skjer.

– Lav oljepris er en del av bildet her. Med den forward-kurven for oljepris som vi har nå, så klarte ikke vi å finne lønnsomhet i de to selvstendige utbyggingsalternativene vi har vurdert, sier Brøske til E24.

Han bekrefter samtidig at det heller ikke blir noe av utbyggingen av feltene Mackerel og Herring, som er tilstøtende til Vette-feltet.

Sannsynligheten for at Det norske vil ta opp prosjektene igjen på et senere tidspunkt, er minimal.

– Tilbakelevering av lisensen kan bli resultatet, sier Brøske, som også understreker at den formelle beslutningen om skrinlegging først vil bli tatt når Det norske får gjennomført samtaler med partnerne i lisensen.

Men i selskapet er de sikre på hvor det bærer.

I tillegg til at man ikke så lønnsomhet i utbyggingen, så har nemlig også kvaliteten på oljereservene skuffet. Oljen viste seg å være mindre tilgjengelig enn antatt, lavere kvalitet og mer kostbar å hente ut, sier Brøske.

Det norske vil likevel ikke ha noe økonomisk tap knyttet til dette, på grunn av skattefordelen ved kjøpet. Denne effekten har E24 tidligere omtalt her - analytikere kalte Premier Oil-kjøpet for «bortimot gratis» i januar.

– Vi taper ikke penger på dette, sier kommunikasjonsdirektøren nå.

Utrygge arbeidsplasser

Det som derimot kan bli sannsynlig, er at arbeidsplasser i Det norske står i fare. En håp med oppkjøpet av Premier Oil var nemlig at Vette, Mackerel og Herring-feltene, skulle sysselsette mange av dem som i dag jobber med forberedelsene til Ivar Aasen-feltet.

Ivar Aasen kommer snart i produksjon, og da vil behovet for bemanning bli mindre.

– Vi har over tid bygd opp stor kompetanse i den organisasjonen som har arbeidet med Ivar Aasen. Hvis vi ikke klarer å finne prosjekter som raskt egner seg for utbygging, vil det være utfordrende å skaffe arbeid til dem fremover, sier Brøske.

Men det er ikke sikkert at det kommer en snarlig løsning.

– Vi har mange lisenser, men ingen som står på terskelen til å bli utbyggingsklare, sier han.

Flere utsettelser

Siden oljeprisen begynte å falle for snart to år siden, har rekken av nye olje- og gassfelt som venter på utbygging på norsk sokkel, blitt stående i sirup opp til knærne.

Allerede i 2014 ble innleveringen av plan for utbygging og drift (Pud) av Zidane-feltet utsatt, og som nevnt ble også Vette-planene skjøvet på i januar i fjor. To måneder senere kom nyheten om at Statoil utsatte sine planer for feltene Johan Castberg og Snorre 2040. Dette var tredje gang Castberg-feltet ble utsatt. Også på Trestakk-feltet har Statoil fått ny frist til å levere Pud til myndighetene.

Samtidig ble det også kjent at det amerikanske oljeselskapet Conoco Phillips skrinla sin utbygging av Tommelitenfeltet. Senere har flere utsettelser kommet, om enn ikke direkte knyttet til lav oljepris, som Statoils utsettelse av gassfeltet Aasta Hansteen.

I E24s oljekart over kan du selv se hvordan de kommende oljefeltene på norsk sokkel ligger an.

Rødt betyr at lønnsomhetsprisen – altså der oljeprisen må ligge for at oljen som en dag vil bli tatt opp fra havbunnen under feltet, skal være verdt utbyggingen som må skje for at den skal kunne tas opp – er lavere enn dagens pris.

Les også

– Ingen andre felt enn Johan Sverdrup er trygge

Les også

230 mister jobben etter Statoils riggoppsigelse

Les også

Enda flere mister jobben i Det norske