Regjeringen pøser ut nye blokker til oljenæringen

Regjeringen foreslår å åpne 102 nye blokker for oljenæringen i den 24. konsesjonsrunden. 9 av dem ligger i Norskehavet, mens 93 ligger i Barentshavet. Dermed vil regjeringen sette tildelingsrekord i nord med forslaget som nå skal ut på høring.

NESTEN KLONDYKE: I den 24. konsesjonsrunden foreslår regjeringen å åpne opp de 93 blokkene i Barentshavet som er markert i rosa på kartet, i tillegg til blokker lenger sør i Norskehavet. Forslaget legger til rette for at oljenæringen kan skape en ny kjemperegion i fremtiden.
Publisert:

Etter at statsminister Erna Solberg og tidligere olje- og energiminister Tord Lien annonserte den 24. konsesjonsrunden under oljemessen i Stavanger i august i fjor, legger regjeringen nå frem kartene som viser hvor de vil la oljeselskapene søke om å få nye lisenser.

Før oljeselskapene kan søke skal forslaget imidlertid ut på høring med frist 2. mai. Olje- og energiminister Terje Søviknes sier til E24 at han håper at utlysningen deretter kan finne sted før sommeren. Tildelingen skal etter planen skje i 2018.

Tiden siden annonseringen i fjor er brukt på å motta nominasjoner fra oljeselskapene, og basert på de faglige rådene fra Oljedirektoratet har regjeringen nå lagt frem smørbrødlisten som de vil tilby oljenæringen.

Dagens kunngjøring kommer også seks måneder etter den store «kartkontroversen» som rammet 24. konsesjonsrunde i fjor høst, da regjeringen endte med å trekke tilbake flere områder som man egentlig ville dele ut.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (t.v.) åpnet i februar offisielt det nye oljefeltet Ivar Aasen i Nordsjøen sammen med Aker-sjef Øyvind Eriksen. Nå er Søviknes klar for å åpne flere områder i Nord-Norge.

Regjeringen forslag som nå er sendt ut viser et rekordhøyt antall nye blokker i Barentshavet, som strekker seg fra de sørlige hjørnene og helt opp til de nordligste delene av norsk sokkel.

– Nå må vi kjøre på litt og dette blir en skikkelig Barentshav-runde, sier en fornøyd olje- og energiminister, Terje Søviknes, til E24.

Han understreker at man nå åpner en høringsrunde for å få inn eventuell ny kunnskap, data og vesentlig informasjon som ikke allerede fremkommer i forvaltningsplanene for de aktuelle områdene.

– Hvorfor vil dere kun åpne ni nye blokker i Norskehavet nå?

– Det er en totalvurdering som er gjort, men det er viktig å få med at vi også jobber med TFO-runden for 2017 som omfatter de mer modne områdene. Så der er det muligheter for næringen til å søke og få inn mer areal også i Norskehavet, sier Søviknes.

Lisenser på norsk sokkel deles ut på to måter. Konsesjonsrundene omhandler helt nytt areal som ikke er åpnet for oljenæringen. I tillegg gjennomføres det årlig TFO-runder, der selskapene kan søke om lisenser i områder som allerede er åpnet.

Da regjeringen gjennomførte den 23. konsesjonsrunden, var det første gangen siden tidlig 90-tallet at det ble åpnet helt nye arealer for oljenæringen i Norge.

Oljenæringens selv er svært fornøyd med dagens nyhet:

– Tilgang nytt areal er den viktigste forutsetningen for en fortsatt sterk norsk olje- og gassnæring. Derfor er vil tilfreds med at regjeringen legger opp til en offensiv tildeling av areal, i tråd med praksisen på norsk sokkel, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik-Schjøtt Pedersen, i en uttalelse.

Regjeringens forslag til ni nye blokker som skal utlyses i 24. konsesjonsrunde i Norskehavet er markert i rosa. Den røde linjen markerer allerede åpnede områder, mens den stiplede er forslaget til den ordinære tildeling (TFO) for 2017.

Vil bygge opp Barentshavet til en storregion

Målet til oljeministeren er ifølge ham selv å bygge opp Barentshavet som en ny storregion på norsk sokkel.

Området inneholder ifølge Oljedirektoratets beregninger store andeler av oljen og gassen som ennå ikke er hentet opp fra norsk sokkel, og selskaper som Statoil og Lundin har allerede gjort store funn, og selskapene skal allerede i år gjennomføre leteboring som vil gi avgjørende svar.

– For regionen og hele Nord-Norge er det viktig at de også får være med i oljeeventyret, noe svært mange også ønsker. Jo mer volum vi finner jo større muligheter er det for å skape betydelige ringvirkninger på land, sier Søviknes.

Han forteller at oljenæringen selv også har vist det han beskriver som en «stor interesse» for å få mer areal i Barentshavet.

– Vi har valgt å legge stor vekt på Barentshavet i denne runden for å få opp aktiviteten, både i helt nye områder og rundt eksisterende funn, sier Søviknes.

– Vi ønsker å åpne opp disse nye områdene fordi vi ser store muligheter der, legger han til.

Miljøorganisasjonen Bellona mener regjeringen med dette forslaget er på kollisjonskurs med Norges klimaforpliktelser etter Parisavtalen, samt norsk miljøforvaltning. De viser også til at Canada og USA i fjor skrev en avtale om å begrense deres aktivitet i arktiske farvann rundt de to landene.

Bellona-leder Frederic Hauge sier at regjeringen med dette forslaget vil la oljenæringen «omringe Bjørnøya» ved å gå så tett som mulig rundt naturreservatet og at det blir svært vanskelig å bygge opp en god nok beredskap i området for oljeaktivitet.

Både Bellona, SV, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Greenpeace reagerer kraftig på regjeringens forslag.

Bellona stiller også spørsmålstegn ved det økonomiske:

– Å lyse ut 93 blokker i Barentshavet er fullstendig galskap (...) Dersom man borer tørre brønner eller oljeprisen ikke går kraftig opp, vil dette være penger ut av vinduet. Dette er utbygginger som tidligst er klare om 15 år. Hvem vet hvordan oljemarkedet ser ut da, sier Bellona-leder Frederic Hauge i en uttalelse.

– Går ikke så langt nord

Den 24. konsesjonsrunden har ikke vært helt problemfri for regjeringen. I september i fjor avslørte oljemagasinet Upstream hvordan regjeringen ville åpne for å åpne områder i blant annet Lofoten, som var et brudd på samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene.

Like etter kunne VG/E24 vise hvordan omfanget egentlig var mye større, og at regjeringen ville åpne for søknader om oljevirksomhet helt inn i fjæresteinene i Finnmark, områder utenfor Trondheimsfjorden og Skagerrak.

Etter avsløringene endte regjeringen med å snu, og de sendte ut nye kart.

Siden den kontroversielle kartstriden har Terje Søviknes tatt over, og det er han som nå har ansvaret for prosessen som forgjengeren Tord Lien startet.

Søviknes sier til E24 man i dette forslaget holder seg godt unna iskanten, og godt utenfor sonen på 65 kilometer rundt Bjørnøya, samt de anbefalingene som er gitt i forvaltningsplanene.

– Nå går vi ikke så langt nord som i den 23. konsesjonsrunden, sier Søviknes.

– Ingen av blokkene vi nå foreslår er innenfor iskanten i henhold til forvaltningsplanen, og det vil heller ikke bli gitt tillatelse til aktivitet innenfor beltet på 50 kilometer fra iskanten, sier Søviknes videre.

– Er du bekymret for at det kan oppstå politisk uenighet som kan påvirke prosessen nå?

– Nei, egentlig ikke. Det vil alltid være en diskusjon om petroleumsaktivitet i Barentshavet, men regjeringens politikk er forankret i at vi ønsker å tildele nytt areal for å skape langsiktig aktivitet langs hele kysten, sier Søviknes.

I kartet over forslaget for Barentshavet foreslår regjeringen både å åpne helt nye områder i Barentshavet, i tillegg til blokker funn som allerede er gjort. Det gjelder blant annet Wisting-funnet, som Statoil skal bore videre på denne sommeren.

Her vil nye blokker kunne gjør det mulig å lete frem flere funn som kan gjøre de eksisterende funnene mer interessante å utvikle til felt.

– Dere åpner også en rekke helt nye områder. Er det departementet og direktoratet som har valgt dem, eller vil dere åpne de basert på de ønskene som oljenæringen selv har sendt inn?

– I utgangspunktet er det hovedsakelig på grunn av nominasjonene fra selskapene selv, men det ligger også en faglig vurdering fra vår side til grunn for hva vi vil åpne, sier Søviknes.

Les også

Spansk oljeselskap melder om enormt oljefunn i USA

Les også

Vil lage hydrogen av gass

Les også

– Neste oljebølge blir mindre

Publisert:
Gå til e24.no