PIONERPROSJEKT: SSABs anlegg i Luleå i Nord-Sverige.

SSAB

Hydrogen kan kutte millioner av tonn CO2

Tiden for å satse på hydrogen til industri er nå.

 • Liv-Elisif Kalland og Anne Marit Post-Melbye
  Liv-Elisif Kalland og Anne Marit Post-Melbye
  Rådgiver hydrogen og fagansvarlig industri i Miljøstiftelsen Zero
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Denne uken åpner verdens første pilot for utslippsfri stålproduksjon i Sverige. Stål- og jernproduksjon er en av de mest utslippstunge industriene globalt, og slipper bare i Sverige ut nærmere seks millioner tonn CO2 årlig. Disse utslippene kan kuttes til null ved å erstatte fossilt kull med utslippsfritt hydrogen.

Det planlegges store og viktige hydrogenprosjekter også i den norske industrien, fra produksjon av stål og jern til gjødsel, og bruk i raffinerier og maritim industri. Dette er store, dyre og langsiktige klimaprosjekter og risikoen må reduseres for at investeringer skal gjøres. Risikoen for slike klimaprosjekter i industrien reduseres ved en aktiv virkemiddelbruk som blant annet inkluderer investeringsstøtte, utvikling av nye verdikjeder, tilgang til risikovillig kapital og en grønnere eksportfinansiering.

Les også: Statkraft og stålprodusent med klimagrep: Vil lage stål med hydrogen

For å realisere disse prosjektene mener vi i ZERO at tre ting må på plass:

 1. Virkemidler for nye verdikjeder. Regjeringen lanserte tidligere i år en hydrogenstrategi totalt uten visjoner og virkemidler. I ettertid har regjeringen lovet å følge opp med virkemidler i den kommende Klimameldingen. Denne meldingen skal handle om utslippskutt i ikke-kvotepliktige sektorer som transport, bygg og landbruk. I utgangspunktet ikke industrien, altså. Det er derfor svært viktig at virkemidlene for industriell bruk av hydrogen ikke glemmes i denne lovte oppfølgingen. Hydrogen er en tverrsektoriell klimaløsning, og det er behov for virkemidler som fremmer utvikling av nye verdikjeder i både transport, industri og maritimt samtidig.
 2. Marked for utslippsfrie materialer. Spesifikt virkemidler som fremmer mer klimavennlig materialbruk, og som bidrar til å skape et marked for stål og jern produsert uten, eller med lavere klimagassutslipp. Den norske stålproduksjonen fordeler seg forenklet 50/50 mellom bygg- og anleggssektoren. Det offentlige er den største innkjøperen av større anleggs- og byggeprosjekter og kan bidra til store utslippskutt ved å stille klimakrav i egne prosjekter. Det må også stilles klimagasskrav til materialer i teknisk byggeforskrift, for både offentlige og private anskaffelser av stål og andre materialer.
 3. En strategisk satsing. Det mangler retning og strategiske satsinger i norsk klimapolitikk. NHO m.fl. har foreslått en strategisk satsing innen hydrogen for å skape norske verdier og konkurransekraft. Det er ikke overraskende at vi ser verdens første pilot for utslippsfri stålproduksjon i nettopp Sverige, som har et eget «Industrikliv». Dette er den svenske regjeringens dedikerte satsing for å redusere prosessutslipp og realisere negative utslipp i svensk industri.

Les også: Frykter at hydrogentoget går uten Norge: – Brenner mer under føttene våre enn vi har trodd

Regjeringen må våge å gjøre næringspolitikk av den norske klimapolitikken, og hydrogen er en åpenbar mulighet. Dette kan i tillegg til store utslippskutt i Norge og Europa bidra til nye grønne næringer og arbeidsplasser - hvis regjeringen satser nå.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Hydrogen
 2. Utslipp
 3. CO2
 4. Industri
 5. Fornybar energi
 6. Bygg og anlegg

Flere artikler

 1. Aker Horizons inn i Yaras elektrifiseringsprosjekt i Porsgrunn

 2. Grønn vekkelse er ikke nok. Vi trenger aktiv politikk for en fremtid med hydrogen

 3. Norsk klimapolitikk har kommet ut av tåkeheimen. Nå må den inn i statsbudsjettets prioriteringer

 4. Annonsørinnhold

 5. Ap om klimaplanen: – For svak

 6. Etterlyser grønn industriavtale med staten: Tror eksportverdien kan dobles