Equinor tar milliardkutt for å lette presset: – Trolig langt bedre enn markedet ventet

Aksjemarkedet jubler etter at Equinor lanserte en kraftig sparepakke for å møte den pågående markedskrisen. Med en kriselav oljepris kan Equinor igjen bli tvunget til å låne penger for å betale utbyttene som staten og andre aksjonærer venter på.

Konsernsjef Eldar Sætre på besøk på Johan Sverdrup-feltet i januar

Carina Johansen
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

Equinor-aksjen fikk onsdag en av sine beste børsdager noensinne etter at selskapet la frem en ny pakke med krisetiltak for å møte den lave oljeprisen og coronaviruset.

I tillegg til å kutte i en rekke utgiftsposter viste selskapet onsdag også frem beregninger for hvor lav oljepris man kan klare seg med.

Selskapet har de siste årene tatt kraftige grep for å øke lønnsomheten. Mens de frem til 2014 trengte 100 dollar per fat i oljepris for å dekke driftskostnader og egne investeringer, vil de nå klare seg med en oljepris på 25 dollar ut året.

Men det er før man regner med aksjonærenes utbetalte utbytte, som ikke er endret på foreløpig. Dermed vil selskapet trolig måtte låne de pengene som trengs så lenge oljeprisen er så lav som nå.

– Dette er trolig langt bedre enn markedet ventet, skriver Pareto Securities i en oppdatering, med referanse til oljeprisbehovet på 25 dollar per fat.

– I tillegg overgår tiltakene våre forventninger (...) Vi ser dagens grep som passende og mener det vil gi ytterligere tid til å vurdere fremtidig utvikling i råvarepriser før man vurderer endringer i utbyttepolitikken, skriver meglerhuset videre.

Les også

Equinor kutter investeringer og reduserer leteaktivitet

Mener det er penger å tjene på sikt

Sparebank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen Nilsen mener det er tre gode grunner til å kjøpe Equinor med et langsiktig perspektiv: At 100 kroner per aksje pleier å være et prisgulv i aksjen, at aksjekursen nesten er på det laveste målt i dollar siden 2003 og at man de neste 12 månedene uansett vil få en positiv avkastning – selv uten utbytte – basert på dagens prising og estimater.

Selv om Sveen-Nilsen faktisk mener inntjeningen i år og neste år vil bli bedre enn før, så er det noen usikkerhetsmomenter fremover:

– Vi vet ikke hvor negativt investeringskuttet til Equinor vil påvirke den langsiktige produksjonsprofilen, skriver Sveen-Nilsen, som har redusert produksjonsestimatene for 2021 og 2022 med tre og to prosent.

Samtidig peker han på at de investeringskuttene som har blitt lansert før og under corona-krisen kan «trigge et strammere oljemarked og leverandørindustri om noen år», med dertil høyere priser.

Equinor-aksjen endte opp 8,51 prosent onsdag til 124,30 kroner. Sparebank 1 Markets mener aksjen bør opp i 130 kroner, mens Pareto mener den bør opp i 150 kroner. Begge har kjøpsanbefalinger på aksjen.

Dette gjør Equinor

Equinor annonserte i februar planer som innebærer et mål om å øke produksjonen med tre prosent årlig i gjennomsnitt i perioden 2019 til 2026. Den står selskapet fast ved, selv om bremsene nå settes på:

Vi har gitt en guiding for 2020 og for perioden frem til 2026. Det er ingen endring i den nå. Så langt har vi klart å holde produksjonen gående på våre felt. Alt det vi gjør nå handler om å redusere smitterisiko og om å holde våre ansatte trygge, sier Glad Pedersen.

– Dere tar nå kraftige grep for 2020, men forbereder dere også grep som vil påvirke 2021?

– Det er ingen endringer nå, men vi vil følge situasjonen. Vi er i en situasjon med stor usikkerhet, både når det gjelder bekjempelse av viruset og usikkerheten i oljemarkedet. Dette vil vi følge tett fremover, sier Glad Pedersen.

Så langt har Equinor varslet at det er besluttet å:

 • Utsette neste runde av tilbakekjøp av aksjer. Egentlig skulle selskapet fra 18. mai til 28. oktober kjøpe tilbake aksjer for rundt 675 millioner dollar i et program som totalt er på fem milliarder dollar
 • Redusere organiske (egne) investeringer for 2020 fra 10–11 milliarder dollar til rundt 8,5 milliarder dollar, en reduksjon på om lag 20 prosent.
 • Redusere av leteaktivitet for 2020 fra om lag 1,4 milliarder dollar til rundt 1 milliard dollar
 • Redusere av driftskostnader for 2020 med om lag 700 millioner dollar, sammenlignet med opprinnelige estimater.

– Hvordan har dere klart å kutte 20 prosent i årets investeringsbudsjett – i en bransje som vanligvis har så lange prosesser og tidshorisonter på prosjektene?

– En av lærdommene fra tidligere nedturer er at man må ha planer og fleksibilitet. Ingen kunne forutse denne situasjonen vi er i nå, men vi har vært forberedt på svingninger og vi har en robust balanse, sier Glad-Pedersen og legger til at grepene tas både for å få ned kostnadene og beskytte balansen.

– Vi har gjennomgående fleksibilitet i alle prosjektene våre, både i de sanksjonerte og i de ikke-sanksjonerte, fortsetter han.

Mer fleksibelt på land

En nøkkel for Equinor i denne prosessen har vært landvirksomheten i USA. Selskapet kjøpte seg inn på høye priser for rundt 10 år siden og har de siste årene tatt enorme tap i regnskapene fordi det har vært vanskelig å få god nok avkastning på investeringene, kombinert med lavere olje- og gasspriser.

Skifervirksomheten har samtidig den fordelen av at den er langt mer fleksibel enn offshorevirksomhet, og at produksjon og boring kan justeres opp og ned på relativt kort tid. Allerede før corona-krisen hadde Equinor stanset boringen av nye brønner på land i USA på grunn av en lav oljepris.

– På land i USA har vi tatt aktiviteten ned kraftig. Det er en fordel med den porteføljen at vi kan produsere ressursene i perioder med bedre priser, sier Glad-Pedersen.

Når det gjelder reduksjonene i driftsutgifter, så peker Equinor-talsmannen på at mange av tiltakene som iverksettes for å redusere smitterisiko også bidrar til å senke kostnadsnivået. Equinor har som så mange andre oljeselskap tatt ned bemanningen og utsatt arbeidsoppgaver og prosjekter som ikke er tidskritiske nå.

– Det er også en valutaeffekt som bidrar til å senke driftskostnadene våre i Norge, sier Glad Pedersen.

Equinor rapporterer regnskapet sitt i dollar, og når den norske kronen har falt vil kostnadene i kroner utgjøre færre dollar enn før.

Endrer ikke på andre tidsplaner ennå

Equinor har også opplyst at Bay du Nord-prosjektet i Canada er utsatt. Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase og utbyggingen er ikke endelig vedtatt (sanksjonert) ennå. I tillegg er en rekke vedlikeholdsprosjekter, som vedlikeholdsstansen på LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest utsatt som et ledd i smittevernarbeidet.

Utbyggingen av Martin Linge-feltet er også satt på vent, fordi ble oppdaget et smittetilfelle på plattformen.

Samtidig mener Equinor tidslinjen for andre prosjekter enn Bay du Nord skal holde slik situasjonen ser ut nå. Det inkluderer viktige prosjekter som Johan Sverdrup fase 2, Johan Castberg, Bacaulhau i Brasil, med flere.

– Det er ingen endringer i tidsplanen for andre prosjekter. Det er ikke aktivitet på Martin Linge på grunn av smittetilfellet der, men det er ingen endring i tidslinjen for prosjektene utover Bay du Nord, sier Glad-Pedersen.

Les også

Gigantskipet på Johan Castberg-feltet er forsinket

Vil trolig måtte låne penger til utbytte

I Equinors oppdaterte prognoser legger selskapet nå til grunn en dollarkurs på 11 kroner «resten av året», ifølge selskapet. Det er en kraftig justering fra dollarkursen selskapet la til grunn for 2020 og 2021 som selskapet la til grunn i februar på 8,75 kroner per dollar.

Alle grepene Equinor nå tar for å redusere pengebruken, både i virksomheten og til aksjekjøp, sørger for at selskapet kan klare seg med en lavere oljepris enn før for å dekke kostnadene sine.

Selskapet peker selv på at de i 2014 – da oljebremsen begynte å treffe bransjen – trenge en oljepris på rundt 100 dollar per fat for å ha en «nøytral organisk kontaktstrøm før kapitaldistribusjon».

De trengte altså en oljepris som er nesten fire ganger så høy som dagens nivå for å dekke driftskostnader og investeringer – og det er før man regnet med andre utgifter, oppkjøp og utbytter. For å betale utbytter lånte selskaper penger.

Fra 2013 og utover begynte selskapet imidlertid å iverksette en rekke tiltak som skulle kutte kostnadsnivået og effektivisere selskapet.

Innsatsen har ført til at selskapet i år ville sittet igjen med penger til overs etter at investeringene var dekket, selv med en oljepris på 50 dollar. Som E24 skrev i februar ville en oljepris på rundt 65 dollar dermed føre til et kraftig fall i selskapets gjeldsgrad.

Slik ble det ikke og med en oljepris på under 30 dollar fatet tas det grep. Krisepakken som nå iverksettes fører til at Equinor vil kunne dekke både driftskostnader og investeringer med en gjennomsnittlig oljepris på 25 dollar fatet resten av året.

Men det tallet er også før eventuelle oppkjøp og utbytter.

Selskapet har varslet at tilbakekjøpene av aksjer til 675 millioner dollar er satt på vent, mens årets utbytte har foreløpig ikke blitt endret på. Det ble i februar foreslått økt med snaue fire prosent til 0,27 dollar per aksje.

Gitt at selskapet trenger 25 dollar per fat fra nå og ut året for å dekke drift og investeringer (som allerede er redusert kraftig) så innebærer det at Equinor trolig må låne penger hvis de fortsatt skal betale ut et like stort utbytte.

Om det faktisk vil bli behov for lån eller ikke vil ikke Equinor si noe konkret om nå:

– Vi har en sterk finansiell situasjon og sterk likviditet, så vi mener vi er robuste. Vi dekker alle organiske investeringer, driftskostnader og skatt med en oljepris på 25 dollar fra nå og ut året, sier Glad Pedersen.

– Har styret vurdert å endre på utbyttene utover utsettelse av tilbakekjøp?

– Det vil styret ta stilling til i forbindelse med fremleggelsen av resultatene for første kvartal. Vi har ikke noe nytt å melde i dag, sier Glad Pedersen.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Coronaviruset
 3. Equinor
 4. Oljepris
 5. Utbytte
 6. Dollar

Flere artikler

 1. Equinor kutter investeringer og reduserer leteaktivitet

 2. Equinor kutter utbyttet, men dropper grepet fra forrige oljekrise: – Noe overraskende

 3. Equinor i kriseberedskap: Vurderer kutt i investeringer og utelukker ikke lavere utbytte

 4. Annonsørinnhold

 5. Equinor-sjefen forbereder seg på en oljepris under 20 dollar: - Det er en ekstrem situasjon

 6. Fryser aksjekjøp og sparer milliarder: Venter nye grep fra Equinor