Norsk olje og gass: SSB-forskere bommer i ny rapport

Tre forskere ved Statistisk sentralbyrå konkluderer med at tvungen oljebrems gir en beskjeden effekt. Sjeføkonom Ellen Bakken i Norsk olje- og gass reagerer på rapporten, og kaller den «misvisende».

OLJEBREMS: Bransjen kritiserer en ny rapport om at kutt i produksjonen vil ha begrensede konsekvenser. Her et frakteskip som laster undervannsutstyr fra Johan Castberg ved basen i Hammerfest.
Publisert: Publisert:

Norske miljøtiltak er utgangspunktet i en ny rapport som tyder på begrensede konsekvenser på økonomien av en politikerstyrt oljebrems.

Rapporten, som er skrevet på oppdrag fra Naturvernforbundet, vekker blandede reaksjoner.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) sier den er «uhyre interessant».

– Dette viser at svartmalingen som norske oljeselskaper og Norsk olje og gass har bedrevet, når vi har foreslått å stoppe nye tildelinger til oljeselskapene, ikke har hatt rot i virkeligheten, sier Haltbrekken på telefon med E24.

Norsk olje og gass kritiserer på sin side rapporten. Bransjeforeningens sjeføkonom Ellen Bakken sier den setter en rekke «urealistiske forutsetninger» og gir et «misvisende» bilde av hvor mye Norge vil tape.

Les også

Fersk SSB-rapport: Beskjeden effekt av tvungen oljebrems

Les også

Stans i ny oljeleting er en billig klimaløsning

– Større tap

Forskerne skisserer to ulike scenarioer, basert på forhåndsbestemte politiske tiltak for å bygge ned oljeindustrien.

Det ene scenarioet innebærer at staten stanser utdelingen av nye letelisenser, altså at oljeselskapene nektes å sette i gang med leting på områder som de ikke allerede har begynt på.

Det andre scenarioet fjerner også gunstige ordninger som leterefusjon, særavskrivning etter seks år og friinntekt.

– Tapet vil være større enn det rapporten viser i begge de to situasjonene som skisseres, både for Oljefondet og for sysselsettingen, sier Bakken på telefon til E24.

Sjeføkonom Ellen Bakken.

Reagerer på antagelse

Bakken mener SSB-forskerne bommer på forutsetningen om hva selskapene vil gjøre, ved en tvungen oljebrems.

– Ifølge rapporten vil selskapene for eksempel bli mer aktive i allerede tildelt areal, når de ikke får nye tildelinger. Den antar at de kommer til å bygge funn, som de tidligere har sagt at er for små, og dermed ulønnsomme å bygge ut.

Det melder selskapene «absolutt ikke», ifølge Bakken.

– Det som har vært for smått før, kommer ikke til å bli mer lønnsomt selv om politikken endres.

«Godt begrunnet»

E24 har gitt de tre forskerne mulighet til å svare på Bakkens uttalelser. SSBs forskningsdirektør Linda Nøstbakken svarer på vegne av dem.

Nøstbakken sier at forutsetningen om at allerede tildelt areal blir mer interessant for selskapene dersom de ikke lenger får nye tildelinger, er «godt begrunnet».

Forskningsdirektør Linda Nøstbakken i SSB.

– Rapporten legger til grunn at en slik politikkendringen ikke vil komme som lyn fra klar himmel, og at aktørene dermed vil tilpasse seg ved å søke på flere områder enn i en normal tildelingsrunde før ny politikk innføres. Dette medfører at det blir tildelt store arealer i den siste runden i forhåndsdefinerte områder, noe som forklarer mye av denne effekten, skriver Nøstbakken i en e-post.

Nøstbakken peker på at rapporten analyserer implikasjonene for norsk økonomi av to gitte nedbyggingspolitiker.

– Det er ikke SSBs mandat å ta stilling til hvilken politikk norske myndigheter bør føre på dette området, sier Nøstbakken.

Les på E24+

Dette er uhellene som er gransket på norsk sokkel i år

– Staten vedder mot klima-løsning

Haltbrekken i SV sier det er på høyt tid at vi, i stedet for å svartmale situasjonen uten olje, stiller det motsatte spørsmålet:

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

– Hvilke økonomiske konsekvenser vil det ha for Norge å kjøre på som ingenting har skjedd, som at det ikke finnes en klimakrise eller en paris-avtale?

Norsk olje og gass, oljeselskapene og særlig Equinor inngår i realiteten et veddemål mot at verden ikke skal løse kriseklimakrisen, med for eksempel Wisting-prosjektet, ifølge Haltbrekken.

– Det kan vise seg at det økonomiske tapet kommer hvis vi setter i gang storstilt utbygging langt mot nord i Norge.

Haltbrekken krever at olje- og energiminister Tina Bru, blant andre, tar inn over seg dette.

Olje- og energiminister Tina Bru har ikke gått gjennom rapporten, sier hun via en e-post sendt til E24.

– Men det er ikke overraskende at man kommer til slike konklusjoner som legger til grunn det gode økonomiske systemet vi har i Norge og man antar at alternativ anvendelse av ressurser er like produktiv, sier Bru.

200.000 ansatte

Dette er Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, eksport og investeringer, påpeker olje- og energiministeren.

– Det er omtrent lag 200.000 høykompetansearbeidsplasser spredt over hele landet som er tilknyttet næringen. Fremtredende norske økonomer har vist at innsatsen knyttet til utforskning og utvinning av petroleum gir positive læringseffekter til andre deler av norsk økonomi, sier Bru.

Olje- og energiminister Tina Bru.

Bru sier at en kapital-, teknologi- og kunnskapstung næring fører til positive produktivitetseffekter i resten av fastlandsøkonomien.

– Det er derfor viktig å bevare og videreutvikle denne kompetansebasen for bidra til et produktivt næringsliv også i fremtiden. 

Det er slik at denne sektoren ikke i like stor grad kan stå for veksten i norsk økonomi fremover om vi ikke gjør nye store funn, påpeker hun.

– Samtidig er omstillingsutfordringen i norsk økonomi stor nok som den er om vi ikke også skal spenne bena under oss selv ved å gjøre den mer krevende enn nødvendig ved selvpålagte begrensninger av lønnsom aktivitet.

E24 har vært i kontakt med Equinor og Aker BP, som ikke har gitt kommentarer til denne saken.

Les på E24+

De mistet jobben under oljekrisen. Nå vil geologene revolusjonere verdens betongindustri.

Les på E24+

ConocoPhillips krever at ansatte bruker munnbind på kontoret

Les på E24+

– Nå må også Norge rydde opp for oljearbeidere

Publisert:
Gå til e24.no