Equinor i skattetvister for nær 11 milliarder kroner

Både i Norge og i Brasil ligger Equinor i tvister med myndighetene om skatt. Sent i fjor fikk Equinor et krav fra norske skattemyndigheter om å betale inn 1,6 milliarder kroner ekstra.

Konsernsjef Anders Opedal og Equinor har et tosifret milliardbeløp på spill i skattetvister i Norge og Brasil.
 • Roar Valderhaug - Aftenposten
Publisert: Publisert:

Equinor har i disse dager en rettssak gående for Oslo tingrett. Der har oljeselskapet stevnet norske myndigheter ved Oljeskattekontoret. Det er satt av hele 15 dager i retten.

Og om ikke altfor lenge kan Equinor fort ha enda to saker til for norske domstoler der motparten er den norske stat.

Equinor har i årevis også ligget i to skattestrider med myndigheter på både føderalt og delstatsnivå i Brasil.

Ifølge Equinor står det totalt 11 milliarder kroner på spill i skattetvistene der beløp er oppgitt.

Equinor ønsker å få allokert mest mulig FoU-kostnader under skatteregimet offshore.

Må slåss for alle

Noen vil kanskje stusse på at Equinor, som et i hovedsak statseid selskap, strides med norske myndigheter.

Staten eier direkte 67 prosent og statlige Folketrygdfondet eier i tillegg 3,4 prosent av aksjene.

Men det betyr at Equinor også har nær 30 prosent private aksjonærer. Og et selskap må ivareta alle sine interessenter.

– Selv i den tiden da Equinor var 100 prosent eiet av staten kunne de ført saker mot staten. De klagde i alle fall på ligningene da også. Selskapet er et eget rettssubjekt.

Det sier professor emeritus i skatterett Frederik Zimmer.

Også 100 prosent statseide Statkraft har hatt skattesaker mot norske myndigheter.

Skatt er en stor kostnad for nesten alle virksomheter. For oljeselskaper som Equinor er den ekstra stor.
Les også

Tidenes største tap for Equinor i 2020

Mye strid om internpriser

I saken som nå går for Oslo tingrett handler striden om internprising. Det vil si hvilken pris et selskap i Equinor tar når det selger varer til et annet selskap i konsernet.

Her er det snakk om internprising av flytende gass. Striden står om totalt 850 millioner skattekroner.

I en annen strid mottok Equinor sent i fjor et endelig vedtak fra skattemyndighetene. De krever at Equinor nå betaler et krav på 1,6 milliarder kroner.

Saken handler også her om internprising. Det er snakk transaksjoner mellom et belgisk datterselskap og Equinors norske morselskap.

Enkelt forklart mener skattemyndighetene at det belgiske selskapet har tjent unaturlig mye på interne lån til morselskapet. Og siden skatten i Belgia er lavere enn i Norge har Equinor igjen spart uriktig mye skatt på det.

Hvis ikke Equinor godtar vedtaket, kan de anke. Om Equinor ikke får medhold i en anke, er alternativet å stevne staten også her.

«Equinor mener fortsatt at konsernets vurdering står sterkt, og ved årsslutt 2020 er det derfor ikke utgiftsført noe beløp i konsernregnskapet.», heter det i årsrapporten.

Les også

Equinor har gått fra å betale «mest skatt i Europa» til full brems

Strid om skattefradrag for FoU

En tredje strid med norske skattemyndigheter handler om hvilket skatteregime forsknings- og utviklingskostnader (FoU) skal føres under. Med en oljeskatt på totalt 78 prosent ønsker Equinor at mest mulig FoU-kostnader føres under skattereglene offshore.

Saken har vært omtalt i Equinors årsrapporter de siste par årene. I 2019 anslo Equinor at den maksimale skatteregningen kunne komme på hele 5 milliarder kroner. Men nå i år er dette tatt ned til «bare» 2 milliarder kroner.

Equinor regner altså med å slippe mer enn halvparten så billig unna som for et år siden, selv om saken skulle ende i deres disfavør.

Årsaken er en høyesterettsdom fra i fjor. Norske Shell hadde da en tilsvarende skattesak oppe til doms. Og utfallet av den er vurdert som ganske positivt for også Equinors sak.

Denne tvisten om FoU-kostnader kan også fort ta mange år å avgjøre. Og det er ikke usannsynlig at også den ender i retten.

– Det er svært vanlig at det oppstår uenighet mellom skattemyndighetene og store selskaper. De har gjerne noen saker gående som kan ta årevis å avgjøre. Allerede mens en sak er en ren klagesak, før den kommer opp for domstolene, kan det ta flere år, sier professor emeritus Zimmer.

Delstaten Rio de Janeiro vil ha en egen skatt på omsetningen Equinor skaper fra Peregrino-feltet.

Ikke bare samba i Brasil

Equinor strides også om skatt i Brasil.

En sak handler om det som kalles kildeskatt på utbetalinger fra Brasil til Norge. Kildeskatt er i denne sammenhengen veldig enkelt sagt skatt som et lands myndigheter kan legge på pengestrømmer som går ut av landet.

Her kan skatteregningen komme opp i 950 millioner kroner.

Etter først å ha vunnet i to rettsinstanser, så venter Equinor på dommen i en tredje rettsinstans. Den første av tre dommere her har nylig vendt tommelen ned for Equinor, men to dommere til skal ennå stemme.

Denne striden pågått siden 2012. Likevel var det først i årsrapporten for 2020 at Equinor redegjør for den.

Rikke Høistad Sjøberg, talsperson for finansiell kommunikasjon i Equinor, forklarer det slik i en e-post:

– Vår rapportering av skattetvister er en samlet vurdering av sannsynlighet for et negativt utfall for Equinor og den økonomiske konsekvensen av et negativt utfall.

I den siste skattesaken i Brasil slåss både Equinor og flere andre oljeselskaper mot delstaten Rio de Janeiro.

Striden har pågått siden 2015. Delstaten har innført en 18 prosents avgift på omsetning av varer og noen tjenester.

Kravet mot Equinor har med årene kommet opp i hele 5,5 milliarder kroner.

«Prosessen kan forventes å ta noen år. Equinor mener at konsernet står sterkt i saken, og har derfor ikke foretatt avsetning i konsernregnskapet.», heter det i selskapets årsrapport for 2020.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinor
 2. Brasil
 3. skatt
 4. Årsrapport

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Nybøs selskap nekter å betale 2,4 mrd. til Sanners skattkiste

 2. Equinor og staten i skattekrangel om gass: Oljegiganten vant i Oslo tingrett

 3. Tangen fikk 335 millioner i skattesmell

 4. Solen skinner igjen på oljetunge Equinor

 5. Betalt innhold

  Mange sender formuen på skatteferie i paradis. Ofte er det lovlig.