ALL AVKASTNING FRA 1998 BORTE: Oljefondet har tapt all avkastning

Finanskrisen slanker Norges sparegris kraftig. I fjor og hittil i år har fondet tapt et helt statsbudsjett. Mer enn all oppsamlet avkastning siden 1998 er borte.

KJØPER MILJØAKSJER Finansminister Kristin Halvorsen.
  • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
Publisert:

I morgen legger Oljefondet frem sitt desidert verste årsresultat noensinne. I dag avslutter Regjeringen sin lusekoftekonferanse på Thorbjørnrud om statsbudsjettet for 2010. Det kan den gjøre i visshet om at Oljefondet siden starten av 2008 har tapt nesten et helt statsbudsjettet i den internasjonale finanskrisen.

Det er ingen steder å gjemme seg for den som har plassert mye penger.

Oljefondets tap i fjor og hittil i år summerer seg trolig opp til rundt 800 milliarder kroner. Det er nesten like mye penger som finansminister Kristin Halvorsen og resten av Regjeringen har hatt på bordet på Thorbjørnrud.

Utgiftene i statsbudsjettet for 2009 er 870 milliarder kroner, inklusive krisepakken.


Trolig ligger fondets tap i underkant av 25 prosent i 2008. Verre har det aldri vært. Omregnet til kroner og øre tapte oljefondet sannsynligvis noe over 500 milliarder kroner i fjor.
Det betyr at i løpet av 2008 forvant all avkastningen som var oppsamlet fra 1998 til 2007. Det er her sett bort fra endringer i fondets verdi som skyldes endringer i kronekursen.
Og elendigheten bare øker på. Tredje kvartal i fjor var historiens verste da det ble offentliggjort. Fjerde kvartal var enda verre, og hittil i år har det gått ytterligere utfor bakke.

Kan du gjøre det bedre enn Oljefondet? Meld deg på E24s AksjeNM og kjemp om premier for 270.000 kroner.


I siste kvartal i fjor var avkastningen trolig rundt minus 10 prosent, viser Aftenpostens anslag. Med en avkastning på minus 14,5 prosent i de tre første kvartalene blir dette noe under 25 prosent for året under ett.
Avkastningen hittil i 2009 ligger trolig i rundt 13 prosent. Det betyr rundt 35 prosent i minus siden starten av 2008 og frem til nå. I kroner er dette rundt 800 milliarder kroner, omregnet med fast kronekurs i perioden.
For hver av Norges 2,1 millioner husholdninger er dette rundt 380000 kroner.
Regnet siden 1998, det først året med en viss avkastning, er fondet nå i mars solid i minus. Status er at Norge har tapt omtrent 300 milliarder kroner på Oljefondet, regnet over de siste 10 årene.


Det er særlig aksjemarkedene som har tappet fondet for penger. Samtidig med at aksjemarkedene er på vei ned en historisk utforbakke, har fondet med Stortingets samtykke økt aksjeandelen fra 40 til 60 prosent.
Men også i markedet for obligasjoner har det vært svært turbulent.

- Renten på nye obligasjoner utstedt av staten i ulike land gikk kraftig ned i siste kvartal. Det betyr at verdien på tidligere utstedte obligasjoner med høyere pålydende rente har gått opp. I markedet for obligasjoner utstedt av bedrifter var utviklingen i siste kvartal helt motsatt, med det kraftigste verdifallet denne typen obligasjoner har opplevd i moderne tid, sier analysesjef Pål Ringholm i First Securities.


Anslagene er basert på utviklingen i to indekser som fondet selv omtaler i sine rapporter. Det faktiske årsresultatet som fondet legger frem i morgen kan være både noe høyere og noe lavere enn Aftenpostens anslag.
For det første kan fondets egne og innleide forvaltere ha gjort det både bedre og dårligere enn de to indeksene. For det andre samsvarer ikke oljefondets faktiske spredning av pengene fullt ut med sammensetningen av de to indeksene. Det er også problemer med brudd i tallserien i oktober for indeksen for obligasjoner.
Norges Bank ønsker ikke å kommentere tallene før i morgen. Men svaret på dårlige tall er alltid at fondet er svært langsiktig, og at aksjer på lang sikt gir ekstra avkastning.

Les også: Mener listen er lagt for høyt

Les mer på E24 her

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Oljepengene renner ut

  2. Slik ble milliardene rotet bort

  3. Nye tap i Oljefondet i år: 160 milliarder

  4. Nå går det bedre i Oljefondet

  5. Thore Johnsen gir Oljefondet skryt etter kriseår