Statoil dømt til å betale 10 mill. for giftlekkasjer

Bellona og staten anmeldte Statoil for lekkasjer av giftige kjemikalier fra grunne injeksjonsbrønner i havbunnen i 2010. Nå er selskapet dømt til å betale ti millioner kroner i bot.

VESLEFRIKK: I 2009 ble det funnet lekkasjer på Veslefrikkfeltet i Nordsjøen. Noen entydig årsak til dette ble ikke identifisert.

Øyvind Hagen
  • Marcus Husby
Publisert:,

Bellona og staten anmeldte Statoil for lekkasjer av giftige kjemikalier fra grunne injeksjonsbrønner i havbunnen i 2010. Nå er selskapet dømt til å betale ti millioner kroner i bot.

- Vi tar forelegget til etterretning og vil bruke den tiden vi trenger for å avgjøre om vi kommer til å anke avgjørelsen, sier informasjonssjef i Statoil, Ørjan Heradstveit, til VG.

Det var Stavanger politikammer og Økokrim som mottok anmeldelsen fra Bellona og senere Klima- og forurensningsdirektoratet (Miljødirektoratet) for tre år siden.

Ifølge dommen ble lekkasjene oppdaget under en rutineinspeksjon på Veslefrikkplattformen i 2009.

BAKGRUNN: Politianmelder Statoil for miljøkriminalitet i Nordsjøen

Bellona-leder Frederic Hauge karakteriserte giftutslippene som en av de mest alvorlige i Nordsjøens historie, og flere ansatte i Nordsjøen ble redde for sin egen sikkerhet etter avsløringen.

- Utslippene fra oljeindustrien av de farligste kjemikaliene er mer enn ti ganger så store som Oljeindustriens Landsforening har hevdet.

- I tillegg har flere av lekkasjene fra avfallsbrønnene ført til at bunnen har falt sammen. Fire meter fra et av bena på plattformen Veslefrikk har bunnen falt med ti meter, i et krater som er 14 ganger 8 meter bredt, sa Haugen til VG i 2010.

- Alvorlig hendelse

Statsadvokaten henla saken. Men Bellona og Miljødirektoratet påklaget henleggelsen til riksadvokaten, som nå har kommet frem til at denne delvis må omgjøres.

Statoil må dermed betale ti millioner kroner i bot for lekkasjene.

Petroleumstilsynet har tidligere omtalt saken som farlig.

- Gropene er dannet nær rigger, undervannsanlegg og rørledninger, så det er liten tvil om at lekkasjene har medført en sikkerhetsrisiko, sa pressekontakt i Petroleumstilsynet, Ole-Johan Faret til VG da saken ble kjent.

Statoil har hele tiden avvist dette.

Selskapets informasjonssjef sier til VG at slike lekkasjer ikke kan skje med dagens systemer.

- Dette er en alvorlig hendelse som ble oppdaget ved rutinemessig årlig inspeksjon av havbunnen rundt installasjonen.

- I etterkant har Statoil gjennomgått alle kaksinjeksjonsbrønner på norsk sokkel for å sikre at vi ikke får flere slike hendelser, sier Ørjan Heradstveit.

- Hva gjør dere for at dette ikke skal skje igjen?

- Etter lekkasjen fra injeksjonsbrønn på Tordis i 2008 ble det igangsatt et omfattende forbedringsarbeide i Statoil når det gjelder plassering, design, overvåkning og oppfølging av injeksjonsbrønner. Det satses også på opplæring av personell ved kurs, seminarer og årlige nettverksforum, sier han.

Rådgiver i Bellona innenfor industri og avfall, Karl Kristensen, er fornøyd med dommen.

- Hva tenker du om at Statoil kanskje vil anke saken?

- Det er det Statoil bruker å si. Når saken får mindre oppmerksomhet, så bruker de å vedta boten.

Kristensen sier at Bellona lenge påpekt at politiet er for dårlig til å slå ned på straffbare forhold i norsk miljø og sikkerhetsregelverk offshore.

- Vi tok opp dette med riksadvokaten i et brev i sommer, og håper dette medfører en endring i gjeldende rettspraksis, sier han.

Leder for juridisk seksjon i Miljødirektoratet, Frans Nilsen er også fornøyd med boten.

- Dette er en stor miljøsak - og det hadde vært uheldig hvis en slik hendelse kunne pågått så lenge uten at noen ville blitt holdt strafferettslig ansvarlig, sier Nilsen til VG.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Millionbot til Statoil for giftlekkasjer

  2. Alle kjemikaliene i injeksjonsbrønn lekket ut på havbunnen

  3. Vurderer anmeldelse etter Statfjord-utslipp:- Statoil sier de ikke harfulgt de nye rutinene

  4. Annonsørinnhold

  5. Statoil-bot havner trolig i retten

  6. Politianmelder Statoil for miljøkriminalitet