Regjeringen får ikke flertall for iskanten

Kun Frp og Høyre gikk inn for Regjeringens stortingsmelding om oppdatert beregning av iskanten i Barentshavet.

ISKANTEN: Iskanten er grensen mellom tett drivis og åpent hav. Bildet er fra Antarktis.

Tore Meek
 • John Thomas Aarø
 • Sophie Lorch-Falch
 • Maria Lekve
 • Sigrid Moe
Publisert:,

Energi- og miljøkomiteen møttes klokken 12.00 i Stortinget torsdag for å behandle Regjeringens forslag om å flytte iskanten i Barentshavet.

Regjeringens stortingsmelding (Meld. St. 20 (2014–2015)) innebærer å flytte iskanten mellom 60 og 70 kilometer lenger nord.

– Det er et flertall som kommer til å sende saken tilbake til regjeringen, og be om at det utarbeides en ny og helhetlig revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene om Lofoten, og kommer tilbake til Stortinget med det, sier Rasmus Hansson (MDG), som sitter i komiteen, til E24 rett etter møtet.

Iskanten er sonen som setter grensen for oljeboring i nord, og er overgangen mellom tett drivis og åpent hav.

Les også:Bellona: - En stygg ripe i lakken for Sundtoft

https://api.e24.no/integrations/static/d29f3e54-1b75-4aff-9374-7af50922770d

Rammene for den 23. konsesjonsrunden er lagt i Stortingets vedtak om åpning av Barentshavet sørøst, og ligger fast, skriver Arbeiderpartiet i en pressemelding.

Både Venstre og SV har tidligere varslet kamp mot forslaget, og er de eneste partiene som mener at dagens beslutning om å sende forslaget tilbake til regjeringen, må få konsekvenser for tildelingen av blokkene i den 23. konsesjonsrunden.

Venstres nestleder, og komiteens leder, Ola Elvestuen avviste i januar i år forslaget til ny grense for iskanten, og ba Regjeringen lytte til rådene fra Polarinstituttet.

– Tar ikke hensyn

Rigmor Andersen, miljøpolitisk talsmann i KrF, forteller at partiet har vært i dialog med regjeringspartiene siden samarbeidsavtalen ble inngått, og hun beskriver prosessen som lang.

– Vi mener vi har en stortingsmelding som ikke tar hensyn til de faglige uttalelsene, og grunnlaget for at vi kan si det er at vi har den rapporten som ble publisert fra Polarinstituttet som presenterer en faglig beskrivelse av iskanten. Da frarådet man å tildele flere blokker, i tillegg gikk Miljødirektoratet imot, sier hun.

– Dette er den faglige vurderingen vi har fått i saken, og selv om vi har sagt vi har ønsket en melding fra regjeringen, så er ikke vi enige. Derfor velger vi å sende den tilbake til regjeringen, sier Andersen til E24.

– Hvilke konsekvenser får dette for tildelingene i den 23. konsesjonsrunden?

– Vi har gått inn og definert blokkene regjeringen må avstå fra å tildele. Det vil nok ikke skje noen ting med det som allerede er ute fordi det vi sier nå er at vi ber regjeringen komme tilbake med en helhetlig revideringsplan.

– Innen den tid ligger den gamle definisjonen som tidligere oljeminister Ola Borten Moe (SP) la til grunn.

Les også:WWF Norge refser regjeringens iskantprosess

– Dårlig håndverk

Under Arbeiderpartiets landsmøte i april ble det klart at de ikke ville gå inn for en ny definisjon av iskanten, men var åpen for en ny vurdering i 2020.

– Dette var dårlig håndverk av Regjeringen. Det er bra at Stortinget sender den tilbake, sier Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet i energi og miljøkomiteen i en pressemelding.

Les også:Høring om oljevirksomheten i Barentshavet: Oljebransjen advarer om at Russland kan komme oss i forkjøpet

På tynn is

– Det som har skjedd er at vi i åtte år i regjering laget ramme for hvordan havområdene skulle forvaltes. Det ble etablert et faglig forum og det var vanlig at ulike grupper kom med faglige innspill. Det har ikke skjedd nå. Regjeringen har hentet inn og gjort om på definisjonen av iskanten. Vi mener det faglige grunnlaget var for tynt, sier første nestleder Terje Aasland (Ap) i energi- og miljøkomiteen.

https://api.e24.no/integrations/static/45f17754-d6c9-46e1-a55b-02a0a080849a

– Var isen for tynn?

– Ja. Isen var for tynn.

– Er det ikke ganske radikalt at et forslag sendes tilbake?

– Jeg vil ikke si at det er radikalt, men det er litt unaturlig. Samtidig er det unaturlig å levere et forslag uten at det er gjennomgått en grundig prosess i forkant. Flertallet bestemte det som ble bestemt i dag. Det startet med en uenighet om iskanten.

– Møtet gikk for seg på ordinært vis. Det ble klargjort posisjonene mellom de ulike partiene og ført en ordinær debatt.

– Hva skjer nå med den 23. konsesjonsrunden?

– Den 23. konsesjonsrunden ligger fast for vår del. Vi kan ikke ta ansvar for at regjeringen ikke er enig med seg selv. Vi mener dette var noe som ble behandlet i 2013.

– Høyre beskylder dere for et «politisk spill». Hva sier du til det?

– Dette er ikke noe politisk spill. Vi er opptatt av at forvaltning havområder skal foregå på en vanlig og faglig grundig måte. Det må innhentes faglige råd og tas i betraktning den nyeste kunnskap.

Les også:Regjeringen vurderer ny definisjon av iskanten

SV og MDG: – Må få konsekvenser

De grønnes stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, mener torsdagens beslutning må få konsekvenser for tildelingen av 23. konsesjonsrunde.

– Etter vår mening må det få konsekvenser. Den opprinnelige iskantproposisjonen innebærer at de nordligste blokkene ikke kan bygges ut. SV og MDG går inn for å trekke tilbake tildelingene i den 23. konsesjonsrunden, og hva de andre partiene gjør gjenstår å se, sier Hansson.

– Polarinstituttet har påpekt at 7 blokker i 23. konsesjonsrunde er direkte i strid med grensene for oljevirksomhet i gjeldende forvaltningsplan, og de har frarådet å tildele flere andre blokker fordi de kommer i konflikt med ny kunnskap om iskantens maksutbredelse. SV forventer nå at regjeringen er opptatt av ny kunnskap og fra nå av lytter til miljøfaglige råd, sier SVs miljøpolitiske talsmann, Heikki Holmås, til E24.

Les også:Russland protesterer mot oljeboring i Svalbard-sonen

– Ikke konsekvenser

Miljø- og klimaminister Tine Sundtoft sier at hun ikke tror en slik avgjørelse vil ha konsekvenser for blokkene som ble utlyst i 23. konsesjonsrunde.

– Det at Stortinget sender saken tilbake endrer ikke det faktiske forhold at isen i Barentshavet har trukket seg nordover, sier Sundtoft i en pressemelding.

Les også

– Vi kommer ikke unna oljen

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Sundtoft får iskanten i retur

 2. Betalt innhold

  Sundtoft får iskanten i retur

 3. Venstre: – Det er forbannet idioti

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Oppdaterer iskant-definisjon

 6. Regjeringen vurderer ny definisjon av iskanten