Mulig lockout på sokkelen

Arbeidsgiverne har varslet Riksmekleren og Industri Energi/SAFE om plassoppsigelse for samtlige av forbundenes medlemmer på operatør- og forpleiningsavtalen. Det er første steg mot en mulig lockout.

KAN BLI LOCKOUT: Arbeidsgiverne Oljeindustriens Landsforening posisjonerer seg for en mulig lockout i forbindelse med sokkeloppgjøret.

S.Nilsen/E24
 • Anne Marte Vestbakke
 • E24
Publisert:

Arbeidsgivermotparten i sokkeloppgjøret er Oljeindustriens Landsforening (OLF).

SAFE-leder Hilde-Marit Rysst og Industri Energi-leder Leif Sande kritiserer det de mener er en bønn om lønnsnemnd for å unngå fokus på ledelsens gullpensjonsordninger og tosifret millionlønner, skriver FriFagbevegelse

– Med dette åpner OLF, med Statoil i spissen, for å ramme Europa gjennom full stopp i gasseksporten, noe som raskt vil medføre tvungen lønnsnemnd, sier de to forbundslederne.

Tirsdag 22. mai ble det brudd i forhandlingene mellom OLF og Industri Energi/SAFE. Hovedårsaken var uenighet om pensjon. Temaet har vært sentralt for arbeidstakerne etter vårens pensjonskonflikt i Statoil.

Industri Energi/SAFE har varslet at i alt 610 medlemmer på 4 installasjoner blir tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører fram. Nå svarer altså motparten med å varsle at resten av de to forbundenes medlemmer på operatør og forpleiningsavtalen kan bli omfattet av lockout.

- Ikke et varsel om lockout

Eli Ane Nedreskår, informasjonssjef i OLF, avdramatiserer situasjonen.

- Jeg vil understreke at det ikke er et varsel om lockout. OLF forbereder seg på mekling, sier hun.

OLF mener de kun har likestilt seg med fagforeningene før meklingen begynner. Hun mener de har gjort det samme nå som de gjorde i 2010, da det ikke ble lockout.

- Disse plassoppsigelsene gir oss en mulighet til å varsle lockout i neste omgang på fire dagers varsel. Hvis ikke vi hadde gjort dette nå hadde det tatt oss 14 dager å iverksette en lockout om vi skulle ønske det, sier Nedreskår.

- Nå står begge parter likt, sier hun.

OLF mener fagforeningene kommer med altfor store krav i forhandlingene.

- Fagforeningene ønsket under forhandlingene å få inn en tilleggspensjon. Det er ikke aktuelt for oss. De kaller det en gavepensjon. Det ville gitt oljearbeiderne en vesentlig bedre ordning enn alle andre. Vi ønsker å la hvert selskap velge sin pensjonsordning. Ingen andre industrier har tariffpensjon utover AFP, konkluderer Nedreskår.

- Det er myndighetene OLF vil skremme

Leder i Industri Energi Leif Sande sier til E24 at han synes det er et stort paradoks at oljenæringen med Statoil i front vil kutte i pensjonene til de ansatte.

- Samtidig ser vi at Helge Lund og ledelsen sikrer sin egen gullpensjon, sier han.

Sande forteller at han nylig har kommet til enighet med Rederiforbundet om videreføring av den såkalte tilleggspensjonen.

- Avtalen med OLF fra 1998 sikret at alle kom ut med to-tredjedeler av lønnen i pensjon, selv hvis ikke AFP strakk til. Med Rederiforbundet ble vil også enige om at alle utlendinger som jobber i bransjen skal få 15 prosent ekstra i lønn hvis de ikke kan delta i pensjonsordningene, sier Sande.

IRRITERT PÅ GULLPENSJONER: Lederen i Industri Energi, Leif Sande, mener det er et paradoks at selskap som Statoil kutter i pensjonen til de ansatte mens ledelsen selv sikrer sine egne pensjoner. Han mener OLF nå vil skremme myndighetene til tvungen lønnsnemd.

Trond Solberg

Han tilbakeviser også OLFs påstand om at partene ikke er likestilt før meklingen.

- Hvis vi skal ta ut flere i streik enn de drøye 600 vi har varslet plassoppsigelse for, må vi også legge inn nytt varsel 14 dager før.

Lederen i Industri Energi mener arbeidsgiversiden nå gjør alt de kan for at myndighetene griper inn og avblåser streiken.

- Det er myndighetene OLF vil skremme, ikke oss. OLF ønsker jo egentlig ikke streik, men når de i denne situasjonen trapper opp konflikten er det svært spesielt, avslutter Sande.

- Driver spill

SAFE-leder Hilde-Marit Rysst er heller ikke imponert over arbeidsgiverens fremgangsmåte.

- Vi varslet kun plassoppsigelse på de nødvendige medarbeiderne slik at vi unngår tvungen lønnsnemd. Det OLF nå gjør er å frata oss streikeretten vi har annethvert år, sier Rysst til E24.

Hun viser til at flere selskaper har trukket seg fra avtalen om tilleggspensjon i det siste.

- At Statoil trakk seg fra avtalen rett før forhandlingene var prikken over i'en, sier hun.

Hun mener avtalen fra 1998 er kritisk for å sikre mellomlegget i pensjonen hvis man går av ved 62 år. Videre sier hun at ordningen er til for sliterne i bransjen, slik at de får en fullverdig pensjon.

- At de trekker seg fra avtalen forverres av at ledelsen sikrer sin egen pensjon, sier SAFE-lederen.

SAFE-lederen har forventninger til en reell mekling i slutten av juni.

- Alle ser det spillet arbeidsgiversiden driver med, avslutter hun.

Det skal mekles hos Riksmekleren i Oslo 22. og 23. juni. Kommer det ikke til enighet i meklingen, kan altså over 6.000 bli tatt ut i konflikt på sokkelen.

Les også:

Publisert:

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Mulig lockout på sokkelen

 2. Betalt innhold

  Ny streik truer

 3. Fagforeninger tar betentpensjonsstrid til retten

 4. Håper på løsning

 5. Oljestreiken fortsetter