IEA-sjefen på Norgesbesøk: Verden trenger norsk olje

– De neste to tiårene vil verden trenge hver eneste dråpe norsk olje, sier sjefen for det internasjonale energibyrået IEA.

TRENGER NORGE: Det internasjonale energibyrået IEAs leder Fatih Birol mener verden trenger norsk olje selv om global oljeetterspørsel er ventet å falle med over en femtedel innen 2040 i et scenario hvor verden følger opp målene fra klimaavtalen i Paris.
Publisert: Publisert:

Norsk olje må ikke stenges ned selv om verden nå er enig om å begrense global oppvarming.

Det vil være budskapet fra en av verdens viktigste energiaktører på en Statoil-konferanse i Oslo tirsdag.

– I de neste to tiårene vil verden trenge hver eneste dråpe norsk olje, sier IEA-sjef Fatih Birol til E24/VG.

– Ingen topp

Dette er tiende gang Dr. Birol er gjest på Statoils årlige høstkonferanse i Oslo, og han vil blant annet snakke om effekten av fjorårets Paris-avtale om klima på global energietterspørsel og norsk oljeproduksjon.

Les også

Fersk energirapport: IEA frykter oljeskvis om få år

Verdens nasjoner gav en rekke løfter før klimaavtalen i Paris, men ifølge IEA må disse virkemidlene skjerpes enda mer for at klodens oljeforbruk skal nå en topp i nær fremtid. I fjor brukte verden 92,5 millioner fat olje per dag.

– Jeg ser ingen topp i oljeetterspørselen de neste ti årene, hvis vi ser på løftene fra Paris-avtalen. Men hvis vi følger togradersmålet, så endrer dette bildet seg, sier Birol.

MER ENERGI: Statoil-sjef Eldar Sætre og IEA-sjef Fatih Birol møtes på Det Norske Teatret før Statoils høstkonferanse tirsdag. De to er enige om at verden vil trenge norsk olje i lang tid fremover, selv om togradersmålet nås.

I Paris ble verdens ledere enige om å begrense global oppvarming til under to grader over førindustrielt nivå innen utgangen av dette århundret, med en ambisjon om å begrense den til 1,5 grader. Norge og Statoil står bak disse målene.

Globalt oljeforbruk ventes å falle med mer enn en femtedel fra dagens nivå til 73,2 millioner fat per dag i 2040 hvis verden legger om politikken etter dette målet, ifølge energibyråets rapport «World Energy Outlook 2016».

Må kompensere

Den årlige rapporten er en av de viktigste kildene til informasjon for aktørene i energimarkedet, inkludert Statoil og Norges regjering.

Ifølge IEA trengs det enorme investeringer selv om global oljeproduksjon skulle falle fremover – hele 6.800 milliarder dollar frem til 2040, eller nesten åtte ganger størrelsen på det norske oljefondet. Hvis investeringene uteblir, vil produksjonen falle kraftig, sier IEA.

Les også

IEA spår full gass - men ikke i Norge

– Selv i 450-scenarioet (som er i tråd med togradersmålet, journ.anm.) trenger vi årlig 2,5 millioner fat per dag i ny produksjon bare for å kompensere for nedgangen i eksisterende felt, sier Birol.

Statoil trenger funn

Også Norge sliter med fallende produksjon fra aldrende felt. Produksjonen av olje er halvert siden toppen rundt årtusenskiftet, og vil fortsette å falle i neste tiår hvis ikke det gjøres nye funn, ifølge Statoil.

ULIK ETTERSPØRSEL: Utsikten for global oljeetterspørsel og oljeprisen varierer veldig i IEAs ulike scenarioer.

– Norsk produksjon er ganske flat til vi kommer midt på 2020-tallet, og da vil den falle med mindre vi gjør nye funn, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre til E24/VG.

– Aktiviteten på nye feltutviklinger vil falle fra 2022-2023, og så vil produksjonen falle etter 2025, legger han til.

Oljeselskapene forsøker nå å finne sin plass i lavutslippssamfunnet, og Statoil satser mye på vindkraft. Men Statoil-sjefen mener at også norsk olje trengs.

Det vil ikke ha noe som helst å si for global oljeetterspørsel om Norge reduserer sin oljeproduksjon, sier Sætre.

– Hvis vi gjør et bevisst valg om ikke å lete eller produsere, så vil den oljen måtte produseres andre steder, og da blir det marginale fat med høyere kostnad og høyere utslipp, sier han.

Midtøsten dominerer

Ifølge Birol er Midtøsten nå mer dominerende i global oljeproduksjon enn regionen har vært på 40 år.

Det at et vennligsinnet land som Norge bidrar til å møte veksten i global etterspørsel er ikke bare bra for klimaet, men også for global energisikkerhet og stabilitet, hevder IEA-sjefen.

– Når du ser på fjernsynet, ser du at situasjonen i Midtøsten ikke er den roligste, sier Birol lakonisk.

– Norge er et trippel-A-demokrati, en markedsøkonomi og en forutsigbar partner.

Les også

IEA: – Oljen bør trosse klimarisiko

Les også

I dag: 1,3 millioner elbiler - Paris-mål krever 1,5 milliarder

Les også

Fersk energirapport: IEA frykter oljeskvis om få år

Publisert:
Gå til e24.no