– Pinlig behandling av nordsjødykkerne

Rødts Mímir Kristjánsson mener Statens behandling av de utenlandske nordsjødykkerne er smålig. Nå vil han ha saken opp på Stortinget.

Mímir Kristjánsson vil ha rettferdig behandling av de utenlandske nordsjødykkerne.
Publisert:

– Jeg kan ikke på noen måte tenke meg at det var meningen at de utenlandske nordsjødykkerne skulle behandles på denne måten. De må gå runde på runde på runde for å få en kompensasjon på lik linje med norske nordsjødykkere som gjorde samme jobb. Her må det ryddes opp, sier Mímir Kristjánsson til Aftenbladet.

Kristjánsson er rystet over det han mener er særdeles dårlig behandling og diskriminering av de utenlandske nordsjødykkerne.

– Vi finner dette igjen i andre saker også med yrkesskadde. NAV-skandalen er jo et ferskt eksempelet på hvor Staten bruker stor resurser på å kjempe mot svake grupper. Det er helt urimelig at vi skal ha det slik.

Les også

Kritisk til statens finte mot nordsjødykkere

Ny kamp i Strasbourg

Aftenbladet har den siste tiden skrevet om den irske nordsjødykkeren Patrick Stevens som nå har fått saken sin opp i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Her må nå Staten svare på hvorfor den mener det er riktig at de skadde, utenlandske nordsjødykkerne ikke får kompensasjon på lik linje med de norske dykkerne.

En pengeutbetaling i denne sammenheng blir bare peanøtter sammenlignet med det Norge har tjent på oljevirksomheten

Den siste kompensasjonsordningen for de norske dykkerne kom på plass etter at Norge tapte på ett viktig punkt i nordsjødykkernes sak som ble avgjort i Strasbourg i 2013. Staten satte da som betingelse at dykkerne måtte ha vært medlem i folketrygden for å kunne søke om kompensasjon for skadene dykkerne pådro seg under arbeid for den norske oljevirksomheten.

Advokat Carl Gunnar Sandvold mener det er feil at utenlandske nordsjødykkere behandles annerledes enn de norske.

I Aftenbladet torsdag pekte Stavanger-advokat Carl Gunnar Sandvold på at Pionerdykkernemnda, som ble satt ned i 2004 etter at Lossius-kommisjonen hadde levert sin rapport om nordsjødykkerne, ikke satte som betingelse at dykkerne måtte være medlem av folketrygden.

Dette viste Sandvold med et eksempel fra en sak med ti etterlatte til tre utenlandske nordsjødykkerne som krevde kompensasjon. Her fortalte Sandvold at nemnda ikke satte som betingelse at dykkere skulle være folketrygdmedlem. Han fant det derfor merkelig at Staten skulle utfordre disse kriteriene.

Les også

Dykkere får flere millioner i erstatning etter ekstremdykk fra norsk skip

2000 utenlandske dykkere

Selv svarte Ragnhild Nordaas i Arbeids- og sosialdepartementet slik på spørsmål om bestrider denne avgjørelsen om at etterlatte av utenlandske nordsjødykkere var berettiget til kompensasjon:

– Departementet har ikke anledning til å gå inn i eller vurdere enkeltsaker for nemnda. Hele poenget med opprettelse av nemnda er at de behandlet enkeltsaker på selvstendig og uavhengig grunnlag. Hvilke konkrete vurderinger de har gjort kan ikke departement uttale seg om. Departement peker imidlertid på at Stortinget satte som ett av vilkårene at søkerne hadde vært medlem av folketrygden.

Jeg tror det er åpenbart at rettferdigheten vil vinne fram for disse dykkerne

Ut fra dykkersertifikatlistene som Aftenbladet har fått tilgang til, kan det dreie seg om så mange som rundt 2000 utenlandske nordsjødykkerne som var i aksjon på norsk sokkel i perioden fra 1965 til 1990. Staten på sin side har tidligere anslått at mellom 250 og 300 norske dykkere og etterlatte har krav på kompensasjon.

Les på E24+

Dykkere på norsk skip alvorlig skadet – norske myndigheter vil ikke granske hendelsen

Løftes politisk

Nå mener Mímir Kristjánsson at saken med de utenlandske nordsjødykkerne må løftes politisk for å få til en god løsning. Han peker også på at saken er av prinsipiell karakter og understreker at det ikke skal være slik at utenlandske arbeidere som kommer til Norge for å arbeide skal være underlagt andre rettigheter enn andre.

– Her må det være mulig for Stortinget å komme med en presisering, slik at disse utenlandske nordsjødykkerne ikke skal gå runde på runde i rettssystemet. Jeg tror det er åpenbart at rettferdigheten vil vinne fram for disse dykkerne, men det tar lang tid og det er en stor belastning å bli gående i rettssystemet over flere år slik flere nå har gjort, sier Kristjánsson som nå tar saken videre til Stortinget via representant Bjørnar Moxnes.

– Vi kommer til å be om at statsråden finner en minnelig og politisk løsning for de utenlandske nordsjødykkerne.

Minister i denne sammenheng er arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også

Menneskerettsdomstol tar saken til nordsjødykker

Torbjørn Røe Isaksen kan få spørsmål om å finne en politisk løsning for saken om de utenlandske nordsjødykkerne.

Bare peanøtter

Kristjánsson kan ikke forstå hvorfor Staten velger å jobbe på spreng for å hindre at utenlandske nordsjødykkere skal få den kompensasjonen de burde hatt krav på.

– Det kan hende at det kommer til å koste en del penger. Men husk på at nordsjødykkerne har vært helt avgjørende for den velstanden vi har opparbeidet oss i Norge. De har bidratt til å tilføre det norske fellesskapet enorme verdier, da blir det helt feil å bare skyve de fra oss i ettertid. At nordsjødykkere ble skadet er uomtvistelig, og en pengeutbetaling i denne sammenheng blir bare peanøtter sammenlignet med det Norge har tjent på oljevirksomheten, understreker Kristjánsson.

Publisert:
Gå til e24.no