Intern Equinor-gransking av Johan Castberg-skipet: – Burde ha avdekket omfanget av sveisefeil tidligere

Equinor burde ha oppdaget sveiseproblemene på Johan Castberg-produksjonsskipet tidligere, og går nå gjennom alle sveiser. – Dette er en svært krevende jobb, sier prosjektdirektør Geir Tungesvik.

Produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet under bygging ved Sembcorps verft i Singapore.
Publisert:

Equinor erkjente i fjor at det var store sveiseproblemer på produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet, som er under bygging hos Sembcorp Marine i Singapore.

Nå har en intern granskingsgruppe i Equinor undersøkt hva som har skjedd under sveisingen og inspeksjonen, ifølge en melding.

Konklusjonen er at selskapet reagerte for sent og derfor må gjøre et omfattende arbeid for å kvalitetssikre skroget før det sendes til Norge.

– Equinor burde ha avdekket omfanget av sveisefeil tidligere, men skroget ligger fortsatt i dokk, og dermed kan vi kan reparere feil før det blir sjøsatt, sier Equinors prosjektdirektør Geir Tungesvik.

Skipet skal produsere olje fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Tidligere har også Petroleumstilsynet varslet at de vil granske Johan Castberg-utbyggingen.

Les også

Petroleumstilsynet gransker Equinor og Johan Castberg-utbyggingen

– Krevende jobb

I meldingen sier Equinor at de sommeren 2019 gjorde kryssjekk av verftets ultralydinspeksjon på Castberg-skroget med eget personell.

Da oppdaget de høyere feilrate enn det som var rapportert. Equinor bestemte seg da for å kryssjekke samtlige sammenstillingssveiser. Selskapet avdekket siden unormalt høye feilrater også i fabrikasjonssveiser.

– Derfor har vi gjort en revurdering av samtlige struktursveiser på skroget. Dette er en svært krevende jobb når skroget allerede er bygget, men sikkerhet kommer først, sier Tungesvik.

Han sier at skipet skal tilfredsstille kravene fra utbyggingsplanen (PUD) og ha klassesertifikat fra DNV før det sendes ut i Barentshavet.

Les også

Castberg-saken: – Equinor skylder på pandemien

Sjekker fortsatt sveiser

Equinor sier at selskapet nå gjør et omfattende arbeid for å sjekke sveiser og reparere feilene.

– Når Johan Castberg settes i produksjon skal alle være trygge på at skipet er sikkert, sier Tungesvik.

Ifølge kontrakten er verftet ansvarlig for å fikse feilene og ta kostnadene, opplyser Equinor. Selskapet sier at utbedringene nå er «nær ferdigstilt».

– For å sikre læring og unngå lignende situasjon i andre prosjekter eller på andre verft, har vi gjennomført en grundig gransking, sier Tungesvik.

Equinor understreker også at Johan Castberg fortsatt er et svært lønnsomt prosjekt, som vil tjene penger så lenge oljeprisen holder seg på over 35 dollar per fat.

Skyldtes flere faktorer

Den interne granskingen viste ifølge Equinor at sveiseproblemene på produksjonsskipet kan skyldes flere faktorer:

  • Leverandøren (SCM) hadde ikke tilstrekkelig kompetente sveisere og inspektører, og prosesser og arbeidsrutiner for gjennomføring og oppfølging av sveising og inspeksjon ble ikke fulgt fullt ut
  • Equinor har ikke i tilstrekkelig grad etterlevd egne arbeidsprosesser og prosedyrer knyttet til risikohåndtering, byggeledelse og oppfølging
  • Equinors oppfølgingsteam fanget tidlig opp signaler på dårlig kvalitet, men omfanget og alvorlighetsgraden ble ikke forstått
  • Equinors oppfølgingsteam hadde ikke nok personell med erfaring og kompetanse på sveising og sveisekontroll

Tungesvik sier selskapet vil følge opp funnene og dele erfaringene bredt i selskapet.

Den interne granskingsgruppen anbefaler blant annet at Equinor forbedrer oppfølgingen sin på byggesteder, inkludert risikohåndteringen.

Miljøstiftelsen Bellona sendte i fjor flere varslingsbrev til regjeringen om Castberg-prosjektet, og hevdet at det kunne bli store overskridelser. Equinors svar var at problemene på Castberg-skipet var håndterbare.

I statsbudsjettet for 2021 (side 149) ble det opplyst at Johan Castberg-utbyggingen hadde sprukket med 3,4 milliarder kroner fra året før. Utbyggingen er nå ventet å koste 53,4 milliarder kroner.

Les også

Equinor slår tilbake etter Bellonas Castberg-varsel: Mener problemene er håndterbare

Les også

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet

Les også

Tilsyn gransker Castberg-utbyggingen: – Fortsatt et robust og godt prosjekt

Les også

Equinor-sjefen skjønner at folk er bekymret: – Litt for mange hendelser

Les også

Castberg-saken: Unnlot å journalføre varsling om alvorlig datafeil

Les på E24+

Professor om Castberg: - Skipet kan ikke installeres uten betydelige oppgraderinger

Les på E24+

Ptil-gransking: Var på Equinors Castberg-skip senest i 2019

Les også

Bellona-Hauge om Castberg: Frykter alvorlige konstruksjonsfeil

Les også

Petroleumstilsynet bekymret for Castberg-feltet: – En situasjon vi ser alvorlig på

Les også

Bellona med varselbrev til statsråden: Frykter skandale på Castberg-feltet

Publisert:
Gå til e24.no