Selv etter kraftig prisfall er gassen svindyr: – Må ikke bli fartsblind

Gassprisen har falt nær en tredjedel etter et kraftig hopp sist uke. – Er jo fra ekstremt høye nivåer, sier analytiker.

Dette illustrasjonsbildet viser et sentralt bruksområde for naturgass blant europeere, nemlig matlaging. Bildet er tatt i et privat kjøkken i Berlin.
Publisert:

Gassprisen TTF har falt med nesten 100 euro per megawattime på noen få dager, og handles torsdag til rundt 250 euro per megawattime, ifølge Infront.

Selv om prisen er barbert med nesten en tredjedel på én uke, koster gassen fortsatt om lag fem ganger mer enn for ett år siden.

Råvareanalytiker Ole Hvalbye i SEB advarer mot å legge for mye i prisfallet.

– Når prisene faller med 100 euro på en liten uke, så er det jo fra ekstremt høye nivåer, og det viser hvor stor volatiliteten i dette markedet er, sier Hvalbye til E24.

Les på E24+

Strømkrisen: Hytteeiere spør om de kan tappe vannet ut av boblebadet i vinter

– Man må ikke glemme at selv etter dette fallet så er prisnivåene fortsatt ekstremt høye. Man må ikke bli fartsblind, og man må være forsiktig med hvordan man tolker dette markedet, sier Hvalbye.

Torsdagens gasspris tilsvarer en oljepris rundt 400 dollar fatet, mens pristoppen sist fredag tilsvarte langt over 500 dollar fatet. I Europa fortviler mange forbrukere, og industri stenges ned.

Fredag vil også strømprisene dempe seg, både i Norge og landene rundt. Prisene i de tre sørligste prisområdene i Norge blir på 4,36 kroner kilowattimen utenom nettleie og avgifter. Men tross fallet er også det skyhøyt over vanlige priser.

– Nådd sitt mål

Gasslagrene i EU kan være med på å forklare fallet i gassprisen, tror Hvalbye.

– Europa har nådd sitt mål for fylling av naturgasslagrene to måneder før planlagt, sier han.

– Dette var kanskje ikke så overraskende, når vi har sett på hvor fort lagrene har bygget seg opp. Men man føler kanskje at man har litt mer kontroll nå enn for noen uker siden. I tillegg sier EU-kommisjonen at de vurderer å intervenere i markedet, og det sender signaler om at dagens priser er for høye og det ikke kan vedvare, sier Hvalbye.

Mener prisene demper etterspørselen

Gassetterspørselen i Europa har dempet seg på grunn av høye priser, og dette vil trolig fortsette, ifølge analytikerne i Wood Mackenzie.

Det gjør at lagersituasjonen nå ser noe bedre ut enn tidligere for de kommende vintrene, påpeker selskapet i et notat om utsiktene for tredje kvartal i det europeiske gassmarkedet.

«Høye naturgasspriser vil fortsette å drive ned europeisk etterspørsel», skriver Wood Mackenzie.

De anslår at gassetterspørselen i Europa frem til mars kan bli syv prosent lavere enn snittet de siste fem årene. I så fall vil lagrene tappes mindre enn om forbruket var uendret.

En rekke industriaktører har stengt ned produksjon på grunn av de høye gassprisene, særlig i gjødselindustrien. Norske Yara har stengt ned 65 prosent av sin kapasitet for ammoniakkproduksjon i Europa.

– Bedre enn ventet

I beste fall vil gasslagrene i Europa kunne ligge på 31 prosent i mars, som er på linje med femårssnittet, skriver Wood Mackenzie.

– Sterk import av LNG og ikke-russisk gass gjennom rørledninger har hjulpet Europa til å nå lagernivåer på 80 prosent ved utgangen av august, som er bedre enn ventet, sier direktør for gass- og LNG-research Massimo Di Odoardo i Wood Mackenzie ifølge en melding.

Direktør Massimo Di Odoardo i Wood Mackenzie.

– Vi venter at dette vil nå 86 prosent i starten av oktober. Hvis russiske leveranser via Nord Stream gjenopptas til dagens nivåer etter tre dagers vedlikehold i sepember, kan Europa være i posisjon til å komme gjennom denne og neste vinter uten å måtte begrense etterspørselen, sier han.

Anslaget forutsetter at gassforbruket frem til mars reduseres med syv prosent sammenlignet med snittet de siste fem årene. Det er noe mindre enn EUs planer om å kutte forbruket med 15 prosent, som ble varslet nylig.

I tillegg forutsetter anslaget rekordhøye nivåer av import av flytende naturgass (LNG), som fraktes via skip. Flere land har bestilt LNG-importterminaler fra aktører som norske Höegh LNG og Golar LNG, og det kan etter hvert gi økt import.

Wood Mackenzie anslår at gasslagrene i Europa i beste fall kan fylles til hele 90 prosent før vinteren 2023–24.

Les også

EU vurderer å gripe inn i energimarkedet: – Vi jobber med en strukturell reform

– Føler man har mer kontroll

Hvalbye i SEB støtter synet om at høye priser har vært med på å dempe gassforbruket i Europa.

– Disse prisnivåene er langt fra bærekraftige, så mange i industrien bare slår av fabrikken og stenger døra. Det er rett og slett ikke mulig å drive lenger, sier han.

– Bare de siste ti dagene har etterspørselen etter gass i Europa gått ned med rundt syv prosent, og i Tyskland er fallet i etterspørsel 23 prosent, legger han til.

Hvis man unntar fire av de store forbrukslandene, som Spania, Italia, Storbritannia og Irland, så har forbruket blant landene i Europa falt med hele 27 prosent de siste ti dagene, påpeker Hvalbye.

Les på E24+

Kan ikke konkurrere på dagens gasspriser: – Rett og slett umulig

Kaldt vær endrer utsiktene

Utsiktene kan bli verre hvis det blir en kald vinter, eller hvis Russland kutter gassleveransene ytterligere, påpeker Wood Mackenzie i et notat.

– Selv om flyten gjennom Nord Stream ikke tas opp igjen etter vedlikeholdet i september, kan europeiske lagre likevel ende opp på 26 prosent ved utgangen av vinteren, selv om de da bare vil være i stand til å komme opp på 81 prosent før neste vinter, sier Massimo Di Odoardo.

Ekstrem kulde er den verste risikoen. Det kan ifølge anslagene øke Europas gassetterspørsel i vinter med 30 milliarder kubikkmeter. Det tilsvarer om lag en fjerdedel av Norges gasseksport til Europa.

I så fall kan europeiske lagre ende på bare fire prosent i mars, og da vil de bare kunne økes til rundt 63 prosent før neste vinter, ifølge Wood Mackenzies anslag.

Da blir det uunngåelig med kutt i etterspørselen, mener selskapet.

– Wood Mackenzie har nok ganske grei oversikt over dette. Det høres ganske dramatisk ut i mine ører, men lagertall og forbruk er jo ekstremt sensitive for vær og temperatur, så vi er dårlig stilt hvis vi får en skikkelig kald vinter, sier Hvalbye.

– Og ved svært kalde vintre så blir jo markedet stramt også i vanlige tider, legger han til.

Venter mer balansert marked

Prisene på gass for leveranse frem i tid påvirkes av usikkerheten i strømmarkedet, med lav produksjon fra kjernekraft, vannkraft og vindkraft og fare for forstyrrelser i strømleveranser, påpeker Wood Mackenzie.

– Ved normale værforhold venter vi at kraftmarkedet vil havne mer i balanse etter vinteren, som sammen med en forbedret balanse i gassmarkedet kan sende prisene på gass ned med 35 prosent, til nivåer rundt det Europa hadde sent i juli 2022, sier gassanalytiker for Europa Penny Leake i Wood Mackenzie.

Sent i juli lå gassprisen TTF på rundt 200 euro per megawattime, ifølge Infront.

– Imidlertid avhenger Europas håp om å komme gjennom denne og neste vinter på rekordhøy LNG-import, som er ventet å få en markedsandel på 40 prosent i Europa neste år, mens Russlands andel faller til under 10 prosent. Dette forutsetter høye gasspriser og at Europa er et premium-marked for LNG globalt, sier hun.

Europa (utenom Tyrkia) ventes å redusere sin avhengighet av russisk gass (lyseblå linje) fra 34 prosent i 2018 til 9 prosent i 2024, ifølge Wood Mackenzie. Avhengigheten av importert flytende naturgass (LNG, mørkeblå linje) ventes å øke fra 13 prosent til 39 prosent i samme periode, ifølge analytikerne.
Publisert:
Gå til e24.no