Equinors kvartalsrapport

Setter også mål for kundenes utslipp: Slik er Equinors nye klimaplan

Etter å ha strittet imot, setter Equinor nå et klimamål som også inkluderer kundenes utslipp ved bruken av olje og gass.

NYE KLIMAMÅL: Equinor setter nye klimamål. De inkluderer økt fornybarproduksjon, som her ved vindprosjektet Hywind Tampen, men Equinor setter seg også klare mål om å ha klimanøytral produksjon i 2030 og redusere utslippene per produserte energienhet med 50 prosent innen 2050.
 • Kjetil Malkenes Hovland
 • Marius Lorentzen
Publisert:

LONDON (E24): Det delvis statseide norske energiselskapet kommer med flere nye klimaløfter i forbindelse med en kapitalmarkedsdag torsdag.

Selskapet har ingen planer om å kutte ut produksjonen av olje og gass, men de erkjenner at det på sikt vil bli produsert mindre olje og at utslippene skal kraftig ned.

 • Selskapet setter en ambisjon om karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030 – altså null netto utslipp fra produksjonen
 • Selskapet skal halvere karbonutslippet i energien selskapet produserer innen 2050. Målet skal også omfatte reduksjoner i utslippene ved kundenes bruk av oljen og gassen
 • Equinor skal tidoble kapasiteten innen fornybar energi, noe planlagte kjempeprosjekter som havvindprosjektet Doggerbank, Empire og det polske Baltyk-prosjektet vil bidra til

De nye målene kommer i kjølvannet av at Equinor i januar la frem omfattende planer utslippskutt på norsk sokkel, blant annet gjennom elektrifisering av plattformer.

PER ENHET: Equinor vil kutte utslippene per produserte energienhet, noe de blant annet gjør ved å produsere mer vindkraft, og ta i bruk karbonfangst og hydrogenløsninger, samt kjøp av CO2-kvoter.

Equinor og resten av norsk oljenæring har sagt at de skal kutte utslippene med 40 prosent innen 2030 og ned mot null i 2050 – målt mot 2005-nivå.

Gitt at Equinor skal ha null netto utslipp i 2030 globalt må selskapet dermed finne en rekke måter å kompensere utslippene sine på, både i Norge og utlandet, siden flere plattformer og anlegg fortsatt vil slippe ut klimagasser.

Selskapet vil blant annet elektrifisere plattformer og fange, lagre og bruke CO2, i tillegg til å kjøpe kvoter gjennom EUs kvotehandelssystem ETS, eller andre former for CO2-kompensasjon som er planlagt etableres etter Parisavtalen.

PS! Oljeselskapet Lundin har også varslet at deres utslipp fra produksjonen skal ned til netto null i 2030.

Les også

Resultatfall for Equinor etter lavere priser

Mange ulike tiltak

Det varierer hvor krevende det vil være å nå klimamålene til Equinor.

På nye felt som Johan Sverdrup har man lagt inn strøm fra start slik at utslippene er minimale. Andre steder sørger den geografiske plasseringen eller kompleksiteten i anleggene for at elektrifisering og klimakutt blir svært krevende.

To eksempler er det kommende Johan Castberg-feltet, som ligger så langt ut til havs at elektrifisering er vanskelig, og det komplekse landanlegget Mongstad, der man trenger nye løsninger for å erstatte fossile energikilder.

– Vi vil produsere mindre olje i en lavkarbonfremtid, men verdiskapningen fra olje og gass vil fremdeles være høy, og fornybar energi gir betydelige nye muligheter for verdiskaping og vekst, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Oljekjempen la torsdag frem et justert resultat før skatt (adjusted ebit) på 3,55 milliarder dollar for fjerde kvartal, som var noe sterkere enn ventet med solid ned fra 4,4 milliarder dollar i fjerde kvartal året før.

Les også

Equinor øker utbyttet igjen og planlegger økte investeringer

NYE PLANER: Dette bildet er fra da Equinor la frem nye elektrifiseringsplaner i januar. Fra venstre: Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for norsk sokkel, konsernsjef Eldar Sætre og Grete Birgitte Haaland, Equinors direktør for landanlegg i Norge.

Inkluderer kundenes utslipp

Det har vært mye debatt de siste årene om hvorvidt oljeselskapene har ansvar bare for egne utslipp ved produksjon eller også for utslippene ved bruken av oljen og gassen.

Nå følger Equinor etter aktører som blant annet Repsol og Shell, og setter mål som inkluderer også kundenes utslipp. På fagspråket refereres dette til som «Scope 3».

Les også

Nå vil oljeselskapene elektrifisere: – Viktig for bransjens legitimitet

Dette betyr ikke nødvendigvis at selskapet vil ta ansvar alle disse utslippene, men derimot er det et signal om at selskapet forholder seg til at disse utslippene eksisterer.

I 2018 slapp Equinor ut drøye 15 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i produksjonen sin, men inkludert kundenes utslipp sto produktene selskapet leverte for utslipp på 314 millioner tonn.

I fjor avslo Equinors generalforsamling et forslag fra organisasjonen Follow This om at selskapet skulle sette mål for utslippskutt som inkluderte alle utslippene fra oljen og gassen, inkludert kundenes utslipp.

– I dag setter vi nye ambisjoner på kort, mellomlang og lang sikt for å redusere våre klimagassutslipp og utvikle selskapet i tråd med Parisavtalen, sier Sætre.

Satser på fornybar energi

Innen 2050 skal hver produserte enhet energi i snitt ha under halve utslippene av dagens nivå, sier Equinor.

Dette skal særlig skje gjennom kraftig utbygging av fornybar energi og endringer i sammensetningen av og størrelsen på selskapets portefølje av olje- og gassprosjekter.

I tillegg vil effektiv drift, fangst, lagring og bruk av CO₂ og omgjøring av gass til hydrogen være viktige. Equinor vil også bruke kompensasjonsmekanismer og naturlig CO₂-lagring som supplement for å nå sine klimamål, skriver selskapet i en melding.

Det spanske olje- og gasselskapet Repsol satte seg nylig et mål om netto nullutslipp innen 2050, og sa at det ville skrive ned verdier med nær 49 milliarder kroner grunnet Parisavtalen.

– Equinors strategiske retning er tydelig. Vi utvikler oss som et bredt energiselskap, og utnytter sterke synergier mellom olje, gass, fornybar energi, CCUS (fangst, lagring og bruk av CO₂) og hydrogen, sier Sætre.

Les også

Equinor øker utbyttet igjen og planlegger økte investeringer

Trapper opp vindkraften

Equinor skal ha produksjonskapasitet innen fornybar energi på 4.000–6.000 megawatt i 2026, en tidobling fra dagens nivå. Denne opptrappingen i kapasitet ligger inne i de utbyggingene selskapet har planlagt.

Frem mot 2035 tror Equinor på økt kapasitet til 12.000 eller 16.000 megawatt, hvis det er mulig å finne lønnsomme prosjekter.

Dette er også en krevende oppgave, ettersom Equinor langt ifra er alene om å jakte etter fornybarprosjekter rundt omkring i verden.

Les også

Mener Equinor unndrar seg klimadugnaden

Les også

– Kan ikke kalle deg ESG-investor hvis du investerer i olje

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinors kvartalsrapport
 2. Equinor
 3. Utslipp
 4. CO2
 5. Fornybar energi
 6. Energi
 7. Gass

Flere artikler

 1. Equinor langt nede på listen: Disse oljeselskapene er best på klima

 2. Equinor vil bli klimanøytralt innen 2050

 3. Equinor, LO og NHO sammen om nytt klimamål: Norsk sokkel skal bli utslippsfri

 4. Kritiske til Equinors klimamål: – Har tenkt å fyre opp under klimabålet

 5. Equinor-styret avviser klimaforslag: – Trenger en dytt fra aksjonærene