Kraftig oppjustering i oljeinvesteringene: Kan gi enda flere rentehevinger

Økonomer er positivt overrasket av kraftig oppjusterte investeringer i oljebransjen i år og neste år. Nå kan norske lånekunder vente seg to eller tre rentehevinger til i år.

Foto: Equinor
  • Camilla Knudsen
Publisert:

SSBs oljeinvesteringstelling for andre kvartal viser større oppjusteringer enn ventet både for i år og neste år.

Det gjør at analytikerne i bankene blir enda sikrere på at Norges Bank hever renten i juni. Det øker også sjansen for at det blir flere rentehevinger i år, tror de.

– Det var en positiv overraskelse, sier sjefstrateg i SEB Norge Erica Blomgren Dalstø til E24.

– Undersøkelsen gir et veldig solid inntrykk, for det var store opprevideringer både for 2019 og 2020, legger hun til.

For 2019 oppjusteres veksten i investeringer til 183,8 milliarder kroner, fra et tidligere anslag på 172,7 milliarder.

Neste år ventes oljeinvesteringene foreløpig å falle til 172,4 milliarder kroner, en oppjustering fra 158,5 milliarder i forrige telling. Tallene ventes å bli oppjustert etter hvert.

Les mer: Oljeselskapene venter investeringer på 172,4 milliarder i 2020

– Tydelig oppsiderisiko

Samlet sett mener Dalstø dette bekrefter forventningene om ganske sterk vekst i oljeinvesteringene for i år.

Erica Blomgren Dalstø i SEB Norge. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Estimatene viser ganske tydelig oppsiderisiko for Norges Banks anslag på 12,5 prosent vekst i år, sier hun videre.

Norges Bank holdt renten uendret på 1,0 prosent på rentemøtet i mai, men varslet at det trolig vil komme en renteøkning på møtet 20. juni.

Norske lånekunder kan altså vente seg ytterligere rentehevinger, etter at sentralbanksjef Øystein Olsen har doblet renten fra 0,5 prosent til 1 prosent siden september i fjor. Mange banker har fulgt etter.

Flytende rente på nye boliglån til norske kunder var i snitt 2,52 prosent i mars, ifølge Statistisk sentralbyrå. Ett år tidligere var renten i snitt 2,41 prosent.

Økt sannsynlighet for flere hevinger

Blomgren påpeker at dagens tall tyder på at investeringsveksten blir høyere enn Norges Bank har sett for seg.

Les også

Oljeselskapene venter investeringer på 172,4 milliarder i 2020

– Isolert sett vil dette kunne trekke rentebanen opp på møtet 20. juni. Heving i juni er nå så godt som en «done deal», og vi venter også en heving i desember, sier hun.

Nordea Markets er også overrasket over hvor sterk veksten er, og mener det kan åpne for hele to rentehevinger i andre halvår.

– Dette øker sannsynligheten for at Norges Bank vil heve på nytt allerede i september, sier Lars Mouland, kredittstrateg i Nordea Markets.

Mouland tror den nye rentebanen trolig vil heves med minst 10 basispunkter, og dermed gi en viss sannsynlighet for to hevinger i andre halvår, mens den tidligere indikerte kun en heving mot slutten av året.

Les også

Norges Bank-rapport: Flere venter rentehopp

– Vi holder fortsatt en knapp på at det bare blir én heving i andre halvår, og at den kommer i desember, men dette bidrar i hvert fall til å øke sannsynligheten for flere hevinger, for dagens tall var helt klart bedre enn ventet, særlig for 2019, sier han.

Blir det ytterligere to rentehevinger vil styringsrenten komme opp på 1,5 prosent, og en eventuell tredje heving vil føre til en rente på 1,75 prosent.

Venter kraftigere vekst

Swedbank sier at oppjusteringen av de forventede oljeinvesteringene neste år var mye større enn ventet.

– Vi venter nå at oljeinvesteringene vil øke med 16 til 18 prosent i år, en klar oppsiderisiko sammenlignet med Norges Banks anslag på 12,5 prosent, skriver banken i et notat.

Banken påpeker at det fortsatt er usikkerhet rundt anslaget for 2020-investeringene, men venter at investeringene vil være omtrent på nivå med inneværende år. I årene etter 2020 vil investeringene falle på grunn av færre prosjekter.

– Denne undersøkelsen gir en klar oppsiderisiko til Norges Banks rentebane fra mars, og en heving i juni bør være en «done deal», skriver Swedbank.

– I tillegg burde Norges Bank eksplisitt peke på desember for neste renteheving, skriver banken.

Les også

Norges Bank-rapport: Flere venter rentehopp

Les også

Vurderer digitale penger

Les også

Venter at kronen holder seg svak fremover

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Olje og gass
  2. Norges Bank
  3. Rentemøte Norges Bank
  4. Rente

Flere artikler

  1. Oljeselskapene venter investeringer på 172,4 milliarder i 2020

  2. Venter oljeinvesteringer på 174 milliarder kroner i 2020

  3. Norges Bank fremskynder renteheving: – Mer offensiv rentebane enn folk hadde tenkt

  4. Boligprisveksten demper seg: – Vil berolige Norges Bank

  5. Renterådet: Dette bør du gjøre, Olsen