Prisforskjellene øker videre: Folk i sørvest får årets dyreste strøm

Torsdag setter Sørvest-Norge ny årsrekord for strømprisen med 2,80 kroner kilowattimen. Prisen er 1,10 kroner høyere enn i resten av Sør-Norge.

Sørvestlandet setter ny rekord i strømprisen torsdag, noe som rammer folk i Agder, Rogaland, deler av Vestland og deler av Vestfold og Telemark. De må betale hele 1,10 kroner mer enn folk i Bergen og Oslo, som er ny rekord.
Publisert:

Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool, hvor strømprisen fastsettes dagen i forveien.

Strømkunder i Sørvest-Norge (prisområde NO2) får årets dyreste døgnpris for strøm på hele 2,80 kroner kilowattimen torsdag. Prisområdet omfatter kunder i Agder, Rogaland, deler av Vestland (gamle Hordaland) og deler av Vestfold og Telemark. Med nettleie og avgifter vil døgnprisen i disse områdene ligge på over 4 kroner kilowattimen.

Månedsprisen for juni ender på nær 1,87 kroner kilowattimen for Sørvest-Norge. Det er tett under rekordnivået i mars, som var på like over 1,87 kroner kilowattimen. I Oslo og Bergen er månedssnittet 1,50 kroner.

Billigere i Oslo og Bergen

Den tidligere årsrekorden for døgnprisen i Sør-Norge ble satt 8. mars og var på 2,57 kroner kilowattimen. Da var det samme pris i hele Sør-Norge, inkludert de to prisområdene hvor Oslo og Bergen ligger.

Denne gang er det kun det sørligste prisområdet som har den høyeste prisen. Oslo og Bergen slipper unna med betydelig lavere døgnpris på 1,70 kroner kilowattimen torsdag.

Blant årsakene til de høye prisene er lav vannstand i magasinene i sørvest og dyr strøm i Europa, påpeker kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv. Det går en rekke kraftkabler til Europa fra Sørvest-Norge.

– Det er varslet ganske tørt vær, og tyske priser fortsetter å stige. Gassprisen har også fortsatt å stige i dag. I tillegg er det fortsatt solid underskudd på vann i NO2, som er Sørvest-Norge, sier Djupskås til E24.

Årets største prisforskjell

Norge er delt i fem prisområder, og de siste ukene har det oppstått et gap mellom prisene i de ulike prisområdene i Sør-Norge.

Torsdag må folk i Stavanger og Kristiansand dermed ut med 1,10 kroner kilowattimen mer enn folk i de andre prisområdene i sør.

Prisforskjellene oppsto i slutten av mai, og har økt mye de siste ukene. Kunder i Sørvest-Norge betalte onsdag 94 øre kilowattimen mer enn kunder på Østlandet og Nordvestlandet.

Samtidig er strømmen i Midt- og Nord-Norge fortsatt nesten gratis. I disse prisområdene er døgnprisen torsdag på bare 3 øre kilowattimen utenom nettleie og avgifter.

Les også

Prisforskjellen øker videre: 84 øre dyrere strøm i sørvest

Norge er delt i tre

De siste ukene har Norge vært delt i tre helt ulike soner for strømprisen:

  • Prisområdene NO4 (Nord-Norge) og NO5 (Midt-Norge) ligger som regel likt, med svært lav pris
  • NO1 (Østlandet ) og NO5 (Nordvestlandet) ligger likt på pris, men på langt høyere nivåer
  • Prisen i NO2 (Sørvest-Norge) har de siste ukene skilt seg ut fra resten av Sør-Norge og skutt i været til landets desidert høyeste nivåer

– NO1, NO2 og NO5 har ligget veldig tett i pris det siste året. Jeg vil tro at det er den spesielt svake hydrologiske situasjonen i NO2 som fører til disse prisforskjellene. Grunnen til at det går opp nå, er også høyere vannverdier i Sørvest-Norge, og lavere tilsig, sier Djupskås.

Fersk magasinstatistikk onsdag viser at NO2 har uvanlig lite vann vann i magasinene, med en beholdning på 14,7 terawattimer (TWh). Medianen på denne tiden av året de siste 20 årene er på 22,6 TWh, ifølge NVE.

– Havnet i en tredeling

Daglig leder Knut Lockert i bransjeorganisasjonen Distriktsenergi har en rekke ganger tidligere bedt Statnett om å ta grep for å utjevne forskjellene i priser mellom ulike områder. – Dette bare understreker poenget mitt, sier han.

Han peker særlig på at det er mulig å bygge ut nettet mellom Midt-Norge og Sør-Norge. De prisforskjellene vi ser i dag er ikke akseptable, mener han.

– Nå har Norge havnet i en tredeling i stedet for en todeling når det gjelder strømprisen. For et halvt år siden snakket vi om tigangeren i pris. Nå er det 60-gangeren og noen timer oppe i 100 ganger høyere pris i sør enn i nord. Det er uakseptabelt, sier han.

– Vi opplever heldigvis at Statnett er mer frampå i disse spørsmålene nå. De ser på disse prosjektene med litt andre øyne enn før. Det er viktig at de er fremme i skoene og gjør noe med dette og prioriterer disse prosjektene, sier Lockert.

Daglig leder Knut Lockert i bransjeorganisasjonen Distriktsenergi.
Les også

Prisene har begynt å sprike: Sørlandet har dyrest strøm

Prisutsiktene øker

Onsdag har gassprisene i Europa steget videre til 140 euro pr. megawattime, som tilsvarer rundt 16 kroner pr. kubikkmeter. Dette bidrar også til økte strømpriser i Europa, som særlig smitter over på Sørvest-Norge.

– Hvordan har prisutsiktene for høsten og vinteren utviklet seg?

– Markedet er i dag opp 8 euro pr. megawattime for kontrakter for tredje kvartal som nå ligger på 135,5 euro, og kontrakter for fjerde kvartal er opp 12,5 euro til 186,5 euro, sier Djupskås.

PS! 135,5 euro pr. megawattime tilsvarer 1,40 kroner kilowattimen, mens 186,5 euro pr. megawattime tilsvarer 1,93 kroner kilowattimen.

– Spotprisen er veldig høy, og det er tørre værvarsler. I en underskuddssituasjon blir det tettere prisnivå mot Europa, sier analytikeren.

Døgnprisen på strøm er svært høy i mange av Norges naboland torsdag:

  • Tyskland: 3,64 kroner kilowattimen
  • Danmark: 3,36 kroner kilowattimen
  • Deler av Sør-Sverige (SE3): 2,72 kroner kilowattimen
  • Den sørligste delen av Sverige (SE4): 3,34 kroner kilowattimen

Dyreste timen: 3,80 kroner

Torsdag er timeprisen på strøm i Sørvest-Norge på sitt høyeste i timen mellom 8 og 9 på morgenen. Da koster strømmen 3,80 kroner kilowattimen, ifølge Nord Pool.

I samme time koster strømmen 1,76 kroner kilowattimen i Oslo og Bergen, mens den kun koster 4 øre kilowattimen i Midt-Norge og Nord-Norge.

Det betyr at strømmen i denne timen er 92 ganger dyrere i Kristiansand enn i Trondheim og Tromsø. Dette gjelder er vel å merke kun selve strømmen, mens avgifter og nettleie ikke er tatt med.

For torsdag som helhet er selve kraften 87 ganger dyrere i Sørvest-Norge enn i Midt- og Nord-Norge. Strømprisen i prisområdene Bergen og Oslo er 53 ganger dyrere enn i de to nordligste prisområdene.

Les også

Krever utvalg om prisforskjeller på strøm: – Opplever at vi ikke får skikkelige svar

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om