Ressursene på norsk sokkel

Norsk olje og gass skifter navn: Skal hete Offshore Norge

Bransjeorganisasjonen fikk inn over 200 navneforslag, og gikk for Offshore Norge. – Et bredt, godt navn, sier Norsk olje og gass-sjef Hildegunn Blindheim til E24.

Administrerende direktør Hildegunn Blindheim og styreleder Monica Bjørkmann i i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

– Nå har vi hatt generalforsamling, hvor det nye navnet ble vedtatt. Det vi skal hete nå er Offshore Norge, sier administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Norsk olje og gass til E24.

– Det er et bredt, godt navn som illustrerer godt det vi gjør til lands og til vanns, legger hun til.

Det nye navnet skal gjelde fra 1. august, og kommer etter at styret i Norsk olje og gass i vinter vedtok å starte en prosess for å skifte navn. Organisasjonen gikk åpent ut, og fikk inn mange forslag.

– Vi i styret ba i mars administrasjonen om å sette i gang en prosess for å endre navn, så det har vært en kort prosess på bare tre måneder. Vi har kanskje gjort dette litt utradisjonelt, ved at vi valgte å gå ut åpent med at vi ønsket å endre navn, og at vi ønsket mange innspill og ønsket å involvere medlemmene, sier styreleder Monica Bjørkmann i Norsk olje og gass til E24.

– Vi har fått mer enn 200 innspill, både fra medlemmene og andre utenfor, folk som jobber i industrien eller fra befolkningen. Vi har vært veldig bevisst på at vi ønsket et beskrivende navn, som sier noe om hva vi driver med. Da var Offshore Norge det vi følte var mest beskrivende, sier hun.

Bjørkmann er leder for Subsea 7 i Norge, og peker på at Norsk olje og gass har medlemmer som jobber både innen havvind, på olje- og gassplattformer, med installasjon, inspeksjon, vedlikehold og subsea, og med reservoarer.

– Offshore Norge dekker alt dette, og vi er veldig fornøyde med å ha landet på dette navnet, sier Bjørkmann.

– Vi mener at dette navnet kan stå seg over lang tid, også selv om organisasjonen skulle gå mer inn på nye energiformer og den grønne transformasjonen tar litt mer av og olje- og gassaktiviteten reduseres over tid, sier hun.

Les også

Norsk olje og gass skal skifte navn

Ikke bare olje og gass

De siste tre årene er medlemsmassen i Norsk olje og gass utvidet til å inkludere aktører også utenfor den tradisjonelle olje- og gassindustrien. Olje og gass utgjør fortsatt den største andelen, men det har kommet til aktører innen havvind, CO2-fangst og utvinning av havbunnsmineraler.

– Da er Norsk olje og gass et litt for smalt navn, sier Blindheim.

Hun peker også på at tilsvarende organisasjoner utenlands har gjort lignende grep. Olie Gas Danmark har skiftet navn til Dansk Offshore, og Oil and Gas UK har skiftet navn til Offshore Energies UK. Blindheim mener Offshore Norge peker ut en ny retning for organisasjonen.

– Vi mener det speiler godt hovedaktiviteten vår, olje og gass, men også de nye næringene som vil vokse betydelig i årene fremover, sier hun.

Bransjeorganisasjonen har gjort dette som en intern prosess uten hjelp fra byråer, men har hatt bistand av eksterne selskaper for å gjøre medlemsundersøkelser og for å utforme en ny logo.

Les også

Vil kutte avhengigheten av russisk gass: Dette er EUs energiplan

– Skal føle seg hjemme

Det er mange nye prosjekter på gang blant medlemmene som handler om mer enn olje og gass, og da mener Blindheim at Offshore Norge er mer inkluderende enn det gamle navnet.

– Det er ikke fordi vi ønsker å skjule at vi driver med olje og gass. Det er ikke et hamskifte, det er rett og slett et bredere navn slik at de nye medlemmene våre skal føle seg hjemme i organisasjonen.

– Så det var ikke noe galt med det gamle navnet?

– Nei, men det er nye tider. Vi har fått nye medlemmer, vi må vokse innen de nye verdikjedene, og da er det naturlig at vi får et nytt navn, sier Blindheim.

– Noen tenker kanskje at man ikke bør bruke engelske navn?

– Det står i både bokmåls- og nynorskordboka som et godkjent ord. Det er så mye brukt at det har sklidd inn som et norsk begrep. Vi har tenkt tanken, men det er et velbrukt begrep, sier hun.

Les også

EU vil ha enda mer norsk olje og gass

– Trenger attraktive leteområder

Det grønne skiftet utfordrer olje- og gassbransjen, og flere partier i Norge ønsker stans i letingen etter olje og gass og utbyggingen av nye felt. Samtidig har det i vinter blitt tydelig hvor viktig fossil energi fortsatt er for landene rundt oss, og at norske energiressurser kan bidra til Europas energisikkerhet.

I vinter har gassprisene i Europa skutt i været etter lavere gassleveranser fra Russland. Etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar har EU lagt planer om å redusere sin avhengighet av Russland. Nylig ba EU Norge om å levere mer olje og gass.

– Hvordan ser dere på utsiktene for mer leting etter olje og gass, som har vært noe omstridt?

– Norsk sokkel er en pålitelig leverandør av gass og olje. EU har vært ganske bevisste på at de trenger pålitelig og stabil rørgass fra Norge, men nå har vi blitt en kritisk viktig leverandør. De skulle gjerne sett at vi kunne levere mye mer, men vi har rett og slett ikke kapasitet, selv om vi har greit å skru opp noe i år, sier Blindheim.

Hun peker på at Norge hittil har levert rundt 25 prosent av den gassen Europa trenger. Skal EU fase ut russisk gass, som har utgjort 35-40 prosent, så krever det betydelige mengder gass fra andre leverandører.

– Så de kommer nok til å trenge alt vi kan produsere av olje og gass. Så vi trenger attraktive leteområder, sier Blindheim.

– Samtidig må alle nye prosjekter vurderes opp mot at EU også har strammet inn klimamålene sine og trappet opp alt av fornybarmålsetninger. Det er en vanvittig jobb de skal gjøre, så det er lenge til de vil bli helt uavhengige av gass. Samtidig jobber vi også med å dekarbonisere gassen, og få frem kjeder innen fangst og lagring av CO2 som kan gi klimakutt hos sluttbrukerne, legger hun til.

Les også

Regjeringen setter nye mål for havvind

Omstridt kraft fra land

– Bransjen skal kutte 50 prosent utslipp innen 2030, men elektrifisering er omstridt. Equinor har foreslått å bygge ut mer kraft gjennom havvindprosjektet Trollvind. Hva bør staten gjøre for å sikre nok kraft?

– Nå er regjeringen ganske stødig i at vi trenger kraft fra land. Men det er helt klart dilemmaer i noen områder her. Kan vi få til havvind raskere i en region som ikke kommer til å ha nok strøm til alle som trenger det, så er det et godt forslag, sier Blindheim.

– Hvis de greier å få til en raskere prosess på det, samtidig med at fiskeriene syns det er greit at arealene brukes til vind, så er det bra. Forvaltningsprosessene må gå raskere for å sikre nok kraft og nett, sier hun.

Statnett venter at strømforbruket vil øke mer enn tilbudet fremover, og da øker faren for fremtidige kraftoverskudd og høye strømpriser. Monica Bjørkmann er fornøyd med de langsiktige målene fra regjeringen om å dele ut områder innen 2040 som kan gi kapasitet på 30 gigawatt havvind, men ser også behov for å sikre tilstrekkelig kraft før dette.

– Ambisjonen fra regjeringen om hvor mye havvindkapasitet den vil legge ut er veldig bra, men vi vet lite om farten. De to områdene som er lagt ut, de syns vi kommer litt for seint, sier Bjørkmann.

– Om du klarer å forsere dem så veldig mye, det er jeg i tvil om. Men i tidsspennet i mellom kan man få havvind til å elektrifisere plattformene direkte. Equinors ambisjon på Trollvind kan bidra med kraft og bidra til å modne teknologien, så får vi se om det går gjennom, sier hun.

Les også

Equinor vil ha hurtigløp på havvindprosjekt. Mindre aktører er skeptiske

Les også

SV kritisk til at Støre fortsatt vil lete etter ny olje og gass: – Dette var grått og trist

Les også

Skuffet over motstanden mot oljestans: – Det tar så inderlig lang tid

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Ressursene på norsk sokkel
 2. Norsk olje og gass
 3. Blindheim
 4. Gass
 5. EU
 6. Olje
 7. Havvind

Flere artikler

 1. Kritisk til navnebyttet i Norsk olje og gass: – Trist

 2. Equinor vil ha hurtigløp på havvindprosjekt. Mindre aktører er skeptiske

 3. Regjeringen setter nye mål for havvind

 4. Equinor undersøker muligheter for havvindpark utenfor Bergen

 5. Norwea og Energi Norge: Vil samle fornybarbransjen i én organisasjon