Lundin vil bli klimanøytrale fem år tidligere: Skal plante trær og øke oljeproduksjonen

Oljeselskapet fremskynder sin egen klimaplan for å ha null netto utslipp fra drift og produksjon allerede i 2025, ikke 2030. Samtidig trapper selskapet opp investeringsbudsjettet og forventer å passere en symbolsk oljeproduksjon på 200.000 fat per dag.

Oljefeltet Edvard Grieg
Publisert:

Selv om pandemien fortsatt preger verden er situasjonen langt mindre dramatisk for mange i næringslivet nå enn den var for et år siden – særlig oljenæringen.

Mens oljeprisen i fjor vår stupte til under 20 dollar per fat har den i det siste ligget på et langt mer komfortabelt nivå rundt 50 dollar. Samtidig som stemningen er bedre preges også næringen av klimadebatten og det kommer stadig nye klimainitiativ – inkludert fra Lundin.

Oljeselskapet Lundin legger torsdag frem årsresultatet for 2020 og arrangerer samtidig en kapitalmarkedsdag der selskapet presenterer planene fremover.

Det skjer dagen etter at selskapet varslet at utbyttenivået i år skal opp fra 1,0 til 1,8 dollar per aksje, det samme nivået som før coronaviruset slo til.

  • Selskapet fremskynder klimastrategien sin og skal ned til null netto utslipp fra drift og produksjon allerede i 2025, mot 2030 i den opprinnelige planen.

Det er en del sentrale brikker som gjør dette mulig.

For det første vil mesteparten av Lundins produksjon være elektrifisert i god tid før 2025. Det gjelder både det enorme Johan Sverdrup-feltet som allerede går på strøm, og det gjelder Edvard Grieg-feltet som Lundin selv driver og som skal elektrifiseres snart.

For det andre har selskapet investert betydelige beløp i å sikre seg egen fornybar strømproduksjon til å dekke eget behov. Selskapet har allerede investert det norske vannkraftverket Leikanger som blir ferdig i år og en finsk vindmøllepark (MLK) som blir ferdig i 2022.

  • Etter å ha investert 96 millioner dollar (rundt 820 millioner kroner) i fornybar energi i fjor, planlegger Lundin investeringer på 70 millioner dollar i år (rundt 600 millioner kroner).

Den tredje brikken som gjør nullutslippsmålet mulig er utslippskutt andre steder, for å kompensere for de utslippene som er vanskelige å bli kvitt.

  • Nå har Lundin inngått et partnerskap med Land Life Company og planlegger å bruke 35 millioner dollar (rundt 300 millioner kroner) på å plante 8 millioner tærer frem til 2025. Dette skal fange totalt 2,6 millioner tonn CO₂.

Jekker opp investeringene og vil bikke 200.000 fat

Oljeselskapet Lundin ble etablert på 2000-tallet og ble for alvor en sentral spiller etter at de fant både Edvard Grieg og Johan Sverdrup.

Det var da Sverdrup-feltet kom i produksjon i oktober 2019 at Lundins produksjon virkelig tok fart.

I 2019 produserte selskapet i snitt 93.300 fat per dag. I 2020 økte dette til 164.500 fat i snitt, og hele 185.000 fat per dag i fjerde kvartal.

I 2021 forventer selskapet en vekst til mellom 170.000 og 190.000 fat, altså omtrent det samme nivået som selskapet klarte å vokse til på tampen av 2020. En viktig driver er den stadig økende produksjonen på Johan Sverdrup.

Innen 2023 venter selskapet å passere den symbolske produksjonsgrensen på 200.000 fat per dag.

– Overgår dette hva dere selv anslo for selskapet?

– Ja, i hvert fall hvis du spør hva vi trodde for et par år siden. Da var 200.000 fat per dag en drøm. Jeg husker selv den første kapitalmarkedsdagen til Lundin jeg var med på. Det var i 2014 og den gang lå selskapet på 20.000 fat per dag, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy Norway.

Selskapet planlegger å øke letebudsjettet fra 153 til 260 millioner dollar i 2021.

For ett år siden varslet Lundin at de trappet opp investeringsbudsjettet i 2020 til 895 millioner dollar. Kort tid etter slo pandemien inn og kostnadsbesparende tiltak ble iverksatt.

Selskapet endte med å bruke 640 millioner i 2020 og planlegger i 2021 å øke investeringene til 850 millioner dollar.

– Gitt at det nå er en midlertidig skattepakke og mange prosjekter dere jobber med, kunne dere gått på med enda mer eller er dette nivået det dere har kapasitet til?

– Vi forfølger det vi har av muligheter og det kan dukke opp muligheter utover året også, sier Færøvik, som ikke vil “utelukke” at det også kan inkludere flere oppkjøp.

Les også

Equinor vil produsere enda mer på Johan Sverdrup

Publisert:
Gå til e24.no