Vedum vil gi deg bedre fastpris på strøm

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier de jobber for at nordmenn gjennom 2022 skal få bedre tilbud om fastpris på strøm. SV ber ham slutte å prate, men handle.

HISTORISK SUS: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har landets første finansministre i ryggen, i hvertfall fysisk.
Publisert:

Vedum sier det kan skje ved at det blir mindre risiko for strømselskapene å tilby deg gode fastprisavtaler.

Frem til april har regjeringen, presset av SV, gitt en sikringsordning som dekker 80 prosent av folks strømregning over 70 øre per kilowattime.

Samlet kostnad: 8,9 milliarder kroner.

– Fastpris

Vedum sier de står på at det er en ordning de vil videreføre hvis prisene når samme høyde neste vinter.

Men før det sier Vedum at regjeringen vil ta initiativ overfor strømselskapene, for å hjelpe forbrukerne til bedre avtaler.

– Vi vil sammen med selskapene se om det kan etableres ordninger som kan gi større forutsigbarhet og hindrer pristoppene for norske forbrukere. En mulighet kan være et fastprissystem, som gjør at folk kan sikre seg mot store prisøkninger, sier Vedum til VG.

– Dette er nye tanker

Han sier de starter arbeidet med dette nå.

– Dette er nye tanker som krever litt arbeid. Men for Arbeiderpartiet og Senterpartiet er det et
mål å hindre at folk igjen skal havne i krevende situasjoner med for høye strømpriser.

Han mener at staten først og fremst skal bidra med regler og gjennom skattesystemet, ikke med direkte subsidier.

– Vi er selvfølgelig klar til å ta frem igjen sikringsordningen, men målet er at vi skal gjøre systemendringer som ikke gjør det nødvendig, sier Vedum.

– Det er krevende for folk nå

Han sier at de må handle.

– Det er krevende for folk og husholdningene nå. Strømprisene kommer med noen voldsomme topper, noe som gjør det vanskelig for familier rundt om i landet å planlegge, sier han.

– Kan du være litt mer konkret om hva dere ser for dere?

– Markedet fungerer for dårlig nå. Det må vi løse.

– Konkret?

– Staten kan bidra med å se på reglene, slik at det blir mindre risiko for selskapene å tilby gode fastprisavtaler. Dette er mer en systemendring enn subsidie, sier Vedum.

TO ROM: Også på det vanlige møterommet der han møter pressen til vanlig, henger hans forgjengere (rommet til venstre). Til høyre er finansministerens eget kontor, som han sjeldent slipper pressefolk inn i.

Finansministeren viser til at selskapene knives om kundene i spot-markedet.

– Det er krevende for folk å finne de gode avtalene. Vi må få på plass et bedre alternativ slik at folk kan få avtaler der de vet hvor mye de skal betale over strømregningen fremover i tid.

(HANDLINGS-) ROM TIL BESVÆR: Vedum varsler at de vil banke på døren i Brussel for å sjekke om et visst handlingsrom kan gi lavere norske strømpriser.

Han varsler at det kan komme nye kutt i strømavgiftene.

– Vi har redusert avgiftene på strøm og må vurdere å redusere det enda mer, sier Vedum.

På lenger sikt sier Vedum at det viktigste arbeidet er å skaffe mer kraft.

Kabler til England og Tyskland

Han sier at de konkret vil ta tak i de to siste strømkablene til Europa som er lagt:

– Det dreier seg om North Sea Link til Storbritannia og North Link til Tyskland, sier finansministeren.

– Da disse konsesjonene ble gitt i 2014 og 2015 av Solberg-regjeringen, så var det en annen situasjon, sammenlignet med dagens marked og strømpris. Vi vil se om det er større rom å ta hensyn til norsk forsyningssikkerhet, sier Vedum.

VOKST OPP NÆR MUNCH: Finansministeren vister frem Munchs «Arbeidere på hjemvei», som henger på hans kontor. - Vet dere hvor Munch er født, spør han stolt og svarer selv: - På Løten!

Han sier saken er klarert i regjeringen og med Ap.

– Vi vil gå i dialog med EU og britiske myndigheter for å se på avtaleverket. Ved lav magasinfylling er det problematisk for forsyningssikkerheten at Norge har så stor eksport. Det vil vi ta opp med Storbritannia og EU-kommisjonen.

– Hvilket handlingsrom har dere sett at dere har?

– Det er inngått både en konsesjonsavtale og en ekstraavtale av den forrige regjeringen, men vi må se om avtalene kan justeres.

Gassleverandør

Han viser til at Norge er en stor gassleverandør til Europa, som gir energi andre veien.

– Nå er det vi som har særlige nasjonale behov for forsyningstrygghet når det gjelder strøm.

VIL TALE BRUSSEL MIDT IMOT: Trygve Slagsvold Vedum mener det er mulig at EU og Brussel tar hensyn til den lave fyllingsgraden i norske vannmagasiner. Her avbildet ved Sogn Trafostasjon i Oslo tidligere i vinter.

Han sier at de også vil undersøke handlingsrommet i en del av de eldre kablene som må fornyes de neste årene.

– Hvis gamle kabler eksempelvis til Danmark fortsatt skal være i drift, så må vi se på hvilke muligheter vi har til å ta hensyn til nasjonal forsyningssikkerhet og ekstraordinære situasjoner som vi har opplevd i vinter.

– Dere vil holde tilbake strøm fra Norge til EU?

– Ja, i situasjoner med veldig lav magasinfylling, der vi ser det slår voldsomt ut i det norske kraftmarkedet, så må vi prøve å skaffe oss større handlingsrom.

– Ingen har prøvd før

– Hvor realistisk er det å utfordre inngåtte avtaler med EU?

– Etter denne vinteren kommer det til å bli en forsyningsdebatt i Europa. Da må vi også ta våre posisjoner, sier han og viser til at president Macron i Frankrike vil bygge en rekke nye atomkraftverk.

– Dette kan fremstå som mer spill for galleriet enn håp om å få til en reell endring?

– Ingen har prøvd før og det vil vi gjøre. Dette er vel første gang en norsk regjering har utfordret den rene markedstenkningen som har dominert Europa i lang tid. Vi varslet i Hurdalsplattformen at dette er noe vi skal jobbe med.

– Ingen verdens ting

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier Vedums budskap om en offensiv mot EU og London for å redusere strømeksporten står i skarp kontrast til det olje- og energiminister Marte Mjøs Persen sa i Stortinget onsdag.

KABEL-KRITISK: Bjørnar Moxnes sier regjeringen ikke vil gjøre noen verdens ting for å reforhandle strømkabelavtalene.

– Regjeringen må slutte å tale med to tunger: Dessverre fikk jeg i spørretimen i går bekreftet at det eneste olje- og energiministervil gjøre er å fortsette «en løpende dialog» med EU. Ingen konkrete datoer for å starte reforhandlinger, ingen konkrete krav, ingen verdens ting.

– Må slutte å prate

SVs energi- og miljøpolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, er heller ikke imponert.

– Nå må Vedum slutte å prate og i stedet gjøre noe slik at folk kan få ned strømregningaen. Han sitter på alle verktøyene for å gi folk gunstige fastprisavtaler.

– Hva kan han gjøre?

– I dag er det lite lønnsomt for kraftselskapene å inngå fastprisavtaler med husholdningene. Det kan Vedum gjøre noe med raskt, sier han og viser til at kraftselskapene betaler grunnrenteskatt utifra spotpris, ikke utifra en fastpris.

KREVER HANDLING: Lars Haltbrekken forteller Vedum hva han faktisk kan gjøre.

– Skal fastprisavtaler lønne seg for kundene må fastprisen være lavere enn dagens spotpriser. Da må Vedum sørge for at kraftselskapene betaler grunnrente utifra fastprisen, slik de gjør når det gjelder de langsiktige kraftkontraktene med industrien, sier Haltbrekken.

Publisert:
Gå til e24.no