Nytt felt sikrer mer norsk gass til Europa: – Bidrar vi til energisikkerhet, bidrar vi til fred

Onsdag fikk olje- og energiminister Terje Aasland utbyggingsplanen (PUD) for gass- og kondensatfeltet Halten Øst til ni milliarder kroner. – Vi forventer et høyt antall PUD-er i løpet av året, sier Aasland.

Her overrekker Equinors prosjektdirektør Geir Tungesvik utbyggingsplanen for Halten Øst-prosjektet til olje- og energiminister Terje Aasland (t.v.).
Publisert:

Equinor, Vår Energi, Petoro og Spirit Energy (som snart slukes av Sval Energi) blar opp ni milliarder kroner for å bygge ut prosjektet Halten Øst, som består av totalt seks funn i ulike lisenser i Norskehavet.

Det var en ivrig statsråd som mottok sin andre utbyggingsplan på to uker. Nå skal den behandles grundig i departementet.

– Tusen takk for PUD-en. Jeg er så ivrig at jeg nesten kunne ferdigbehandle den i løpet av dagen, sa Aasland til latter fra oljetoppene rundt bordet på statsrådskontoret.

Prosjektet skal kunne utvinne 100 millioner fat oljeekvivalenter, og 60 prosent av dette er gass. Dermed vil prosjektet være med på å opprettholde norske gassleveranser til Europa, som forsøker å redusere sin avhengighet av russisk gass etter Russlands invasjon av Ukraina i februar.

– Disse prosjektene vil være med å videreutvikle norsk sokkel, og viser betydningen av norsk sokkel i en større sammenheng knyttet til energisikkerhet i Europa, sier Aasland til E24.

– Det har en stor og viktig tilleggsdimensjon. Klarer vi å bidra til energisikkerhet, så bidrar vi til fred, sier han.

Les også

Equinor med utbyggingsplan til ni mrd. kroner

– En flott dag

Han gleder seg over at norske leverandører får kontrakter på rundt syv milliarder kroner gjennom Halten Øst-prosjektet. Equinor meldte onsdag om en kontrakt til Technip FMC på 1,3-1,5 milliarder kroner, og to kontrakter til Aker Solutions på henholdsvis 1,3-1,5 milliarder og 300–400 millioner kroner.

– Det handler også om at folk kan stå opp om morgenen og ha en trygg jobb å gå til gjennom denne typen prosjekter. Så dette er en flott dag, sier Aasland.

Halten Øst-prosjektet skal starte produksjonen i 2025, men i det siste har Norge også tatt grep for å øke sine gassleveranser til Europa på kort sikt.

Aasland sa nylig at han venter rekordhøye gassleveranser på 122 milliarder kubikkmeter i år. Staten har justert produksjonstillatelsene for feltene Oseberg, Heidrun og Troll, og Equinor starter etter planen opp igjen Hammerfest LNG-anlegget fredag, etter en brann i 2020 som krevde omfattende reparasjoner.

Les også

Equinor med nytt oljefunn i Barentshavet

Venter stabil produksjon

Norsk sokkel er moden og vil etter hvert falle, men nye funn og betydelige investeringer de siste årene har bidratt til å holde produksjonen oppe. Aasland venter ikke noe større fall i produksjonen i dette tiåret.

– Med det vi antar av aktiviteter, så ser det ut som det kan være en stabil produksjon fram mot 2030. Og det er jeg veldig tilfreds med, sier Aasland.

– Ut fra det som er av arbeid knyttet til nye prosjekter på norsk sokkel, ser det ut som vi kan ha stabil aktivitet frem til 2030, kanskje også i ettertid. Det vil jo ytterligere lete- og investeringsbeslutninger avklare, men dette er viktige tilskudd for å opprettholde stabiliteten og tryggheten knyttet til norsk sokkel og aktivitet, sier han.

Les også

Hitecvision-selskap kjøper Spirit Energy for 9,3 mrd. kroner

– Vi må løfte blikket

Prosjektdirektør Geir Tungesvik i Equinor er fornøyd med at en rekke partnere har samlet seg om utbyggingen av så mange funn i samme prosjekt.

– Dette tror jeg vil være fremtiden. Vi må løfte blikket og se på hva som er funn i området, hva som er infrastrukturen i området og hvordan vi finner en felles løsning, sier Tungesvik til E24.

– Dette har vært en bra historie, og dette tror jeg det kommer mer av. Dette må det komme mer av, sier han.

De seks funnene skal kobles til Åsgard-feltet, der gass og kondensat skal prosesseres på Åsgard B. Gassen skal sendes med røret Åsgard Transport til Kårstø og videre til Europa, mens olje og kondensat lagres på lagerskipet Åsgard C og eksporteres med skip. Det har etter hvert blitt ledig kapasitet på Åsgard B etter at andre felt i området avtar i produksjon.

– Det er ledig kapasitet i rørledningen som vi må fylle opp. Det gjelder for oss å holde rørledningene på maks kapasitet så vi kan levere den gassen Europa trenger, sier Tungesvik.

Denne typen prosjekter kan både forlenge levetiden for eksisterende infrastruktur og støtte opp under at Norge kan levere en stabil gasstrøm til Europa over tid, påpeker han.

Geir Tungesvik er konserndirektør for prosjekter, boring og innkjøp i Equinor.

Venter svakere aktivitet i 2027

Det er ventet mange planer for utbygging og drift (PUD) fra olje- og gassbransjen i år, blant annet som følge av at Stortinget vedtok en krisepakke med gunstige skatteutsettelser da coronakrisen rammet bransjen i 2020.

– Vi forventer et høyt antall PUD-er i løpet av året. Mye av det er en direkte konsekvens av oljeskattepakken, og at den faktisk virker etter hensikten, sier Aasland.

– Det som er viktig for meg i den sammenhengen er å se at aktiviteten i leverandørindustrien vedvarer cirka frem til og med 2026, og så er den fallende i 2027. Da kommer det gode regjeringen gjorde med å lansere havvindambisjonene, hvor vi kan fase inn ny aktivitet i 2027 og 2028 for leverandørindustrien vår, sier han.

Han er ikke umiddelbart bekymret for at det skal bli for stor aktivitet i næringen, med kostnadsinflasjon og for stor fart i norsk økonomi.

– Sånn kapasiteten er nå og sånn som jeg hører, så har de kontroll på det. Det er ingen som er tjent med at det blir all-time high eller veldig store sykluser, sier Aasland.

– Vi har hatt tider tidligere i historien hvor det har vært krevende å tjene penger på prosjektene. Men stabil aktivitet og forutsigbarhet for leverandørindustrien er med på nettopp å lage den tryggheten for at man også kan ta sin rettmessige del av verdiskapingen i fortsettelsen, sier han.

– En reell utfordring

Tungesvik i Equinor erkjenner at det kan bli utfordringen i bransjen når mange prosjekter skal gjennomføres samtidig, men peker på at bransjen tar grep, som å standardisere løsningene sine.

– Det er en reell utfordring. Men i dette tilfellet har vi virkelig fokusert på standard løsninger. Det er konsepter som industrien har levert før og kjenner godt til. Så risikoen for gjennomføringen er lavere, sier han.

– Det er kapasitet i bransjen, og vi har hatt høyere trykk på verftene før. Likevel er dette en høy aktivitet. Det er ting vi følger nøye med på, og sørger for at vi ikke overbelaster systemet, sier han.

– Selvfølgelig krevende

Ørjan Jentoft leder partneroppfølgingen i Vår Energi. Han er fornøyd med at partnerne bak seks funn har klart å finne sammen om et felles prosjekt som kobler alle feltene opp mot Åsgard B.

– Litt spesielt her er at det er så mange lisenser, fire lisenser og seks forskjellige funn, hvor noen var med i enkelte av funnene og andre ikke, og så skal man samordne alle disse. Det blir selvfølgelig krevende, sier Jentoft til E24.

– Fellesnevneren var Equinor som var operatør for alle disse små feltene. Man klarte å bli enige, og det er en kred til samarbeidet og viljen til å gjøre kaken større på norsk sokkel, sier han.

– For hvert enkelt prosjekt ville ikke nødvendigvis ha flydd uten et slikt samarbeid?

– Mulig at det ville flydd, men det ville ikke blitt samme gode økonomien og samme samspillet, sier han.

Ørjan Jentoft leder partneroppfølgingen i Vår Energi.

– Dette vi må gjøre

Jentoft mener prosjekter som Halten Øst er viktige for å motvirke et fremtidig fall i norsk gasseksport.

– Det er dette vi må gjøre. Vi må bygge ut de funnene vi har nær eksisterende infrastruktur. Der er Halten Øst et godt eksempel, sier Jentoft.

– For to uker siden var vi med å levere inn PUD-en på Eldfisk Nord, som går inn til Ekofisk. Vi har også andre prosjekter i samme gate, hvor man tar inn eksisterende funn til eksisterende infrastruktur, og benytter den prosesskapasiteten som er der, så du får lavere kostnader og klimaavtrykk og høyere verdi, sier han.

Jentoft peker på at det også er behov for nye funn hvis Norge ønsker å opprettholde olje- og gassaktiviteten. Han viser til en melding fra Equinor onsdag om et nytt funn i Snøfonn Nord nær Johan Castberg-feltet på 30–50 millioner fat oljeekvivalenter.

– Når Castberg en gang går av platå om en god del år, så tar man Snøfonn inn og forlenger platået og bidrar til mer verdiskaping for Norge, sier han.

Les også

ConocoPhillips bygger ut på Ekofisk for 10,5 milliarder

Publisert:
Gå til e24.no