Oljeprisutslagene

Store sprik i oljepris-anslagene for 2020

Et knippe norske meglerhus venter oljepris på mellom 60 og 70 dollar fatet neste år. Arctic er blant dem som venter strammere marked og høyere priser.

USIKKER OLJEPRIS: Anslagene på oljeprisen fra et knippe norske meglerhus varierer mellom 60 og 70 dollar fatet for neste år, alt etter hva de tror om tilbud og etterspørsel. Dette er Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, som startet produksjonen i oktober i år.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Anslagene på oljeprisen fra et knippe norske meglerhus varierer mellom 60 og 70 dollar neste år og mellom 60 og 80 dollar i 2021, ifølge en oversikt E24 har laget (se tabell).

Prisen på nordsjøoljen Brent har i snitt vært rundt 64 dollar fatet i år, med en topp i april på nær 75 dollar fatet, ifølge Infront. Høye oljepriser er positivt for aktører på norsk sokkel, som Equinor, Aker BP og Lundin.

Oljeprisen har alltid variert mye grunnet politiske, finansielle og geologiske faktorer. For 2020 trekker analytikere blant annet frem usikkerhet om hvordan etterspørselen vil påvirkes av handelskrigen, nye utslippsregler for skipsfarten og hvordan tilbudet blir fra aktører i Opec og USA.

Oljebransjen står også overfor en klimautfordring. Mange institusjonelle investorer har blitt mer skeptiske til bransjen knyttet til globale klimamål, og «det grønne skiftet» kan potensielt dempe oljeetterspørselen på sikt.

Les også

Repsol setter mål om nullutslipp i 2050: – Equinor må endre sine planer

Arctic Securities har et relativt høyt anslag for oljeprisen, på 70 dollar fatet i 2020 og 80 dollar fatet i 2021. Dette baserer seg på forventninger om bra etterspørsel og svakere tilbudsvekst.

– Vi er ganske positive til utsiktene for neste år, sier Ole-Rikard Hammer, senioranalytiker for olje- og tankmarkedet i Arctic Securities, til E24.

– For ett år siden var oljemarkedet i ganske fritt fall, blant annet fordi man fryktet avmatting i verdensøkonomien, og det var frisk vekst i USAs skiferproduksjon. Nå er begge disse forholdene endret, og markedet er strammere på vei inn i 2020 enn for ett år siden, sier Hammer.

Venter begrenset tilbudsvekst

Arctic tror etterspørselen stiger raskere i 2020 enn året før. Det skyldes blant annet bedring i verdensøkonomien og nye regler fra FNs sjøfartsorganisasjon IMO som gjør at verdens skipsflåte må skifte til drivstoff med lavere svovelutslipp. Dette vil øke raffinerienes oljeetterspørsel, tror Hammer.

Les også

Rystad Energy tror oljetoppen nås om mindre enn ti år

Senioranalytikeren tror også at tilbudsveksten vil avta.

– Vi tror verden går inn i en fase med betydelig lavere produksjonsvekst. Vi går nå mot slutten for den store prosjektporteføljen som ble oppdaget og utviklet i den forrige høyprisperioden 2010 til 2015, slik som Johan Sverdrup og en del felt i Brasil, sier Hammer.

Mer skeptiske investorer

Arctic-analytikeren legger også til grunn at veksten i skiferproduksjon i USA vil bli lavere enn det aktører som EIA og IEA har antatt. Prisfallet på olje i fjerde kvartal 2018 førte til lavere investeringer, og det er færre rigger og lavere underliggende vekst, påpeker Hammer.

Les også

Oljeboomen kjøles ned i USA: Analytikere venter vekstbrems

– Slik vi ser det så er ikke de små og mellomstore selskapene konkurransedyktige på dagens priser, ei heller med strengere kapitalavkastningskrav fra investorer, som vi opplever generelt har blitt mer skeptisk til investeringer i fossil energi, inkludert skiferolje, sier han.

– Det ligger an til å bli et betydelig lagertrekk i fjerde kvartal, som tyder på at markedet er ganske godt i balanse, legger han til.

Les også

Norges Bank om oljeinvesteringene fra 2021: – En naturlig avdemping

Nordea Markets: – Forsiktige optimister

Nordea Markets er noe mer avventende i sine prisanslag. Meglerhuset legger til grunn en oljepris på 63 dollar fatet i snitt neste år og 65 dollar fatet i 2021.

– Vi kaller oss «forsiktige optimister», sier Nordea Markets-senioranalytiker Jørgen Bruaset til E24.

Nordea Markets tror at oljeprisen kan bli sterkere i første halvår 2020 enn i andre halvår. Selv om meglerhuset har et ganske flatt estimat år over år, vil det kunne være store variasjoner i prisene.

– Noe av den nervøsiteten vi har sett i markedene kommer også til å gjelde i 2020, sier Bruaset.

Nordea Markets tror ikke at verdensøkonomien havner i resesjon i 2020, og Bruaset påpeker at markedet kan ha overdrevet effekten av handelskrigen og svakere etterspørsel fra Kina.

– Vi tror ikke på resesjon neste år, og venter derfor fortsatt vekst i etterspørselen, selv om den er litt lavere enn før. Et stort spørsmål er hva IMO2020-reglene får å si for etterspørselen. Estimatene i markedet ligger fra null til en million fat per dag i vekst neste år drevet av IMO2020, sier Bruaset.

Les også

Rystad Energy tror oljetoppen nås om mindre enn ti år

Tror på USA-vekst

I desember i år ble Opec og samarbeidslandene (Opec+) enige om ytterligere produksjonskvotekutt på 500.000 fat per dag. Det gjør at det totale produksjonskuttet blir på opp til 1,7 millioner fat per dag. Dette vil hjelpe med å holde oljeprisen oppe i 2020, ifølge Nordea Markets.

– De siste kuttene fra Opec var mer aggressive enn forventet, og det kommer til å understøtte prisen gjennom første kvartal. Dette handler også mye om hva som skjer i USA, sier Bruaset.

Senioranalytiker Jørgen Bruaset i Nordea Markets.

Han peker på avmatting i USAs produksjonsvekst og nedgang i antall rigger i arbeid. Bruaset tror at veksten i USA vil kunne fortsette drevet av privateide selskaper eller store oljeselskaper, mens det historisk har vært børsnoterte, uavhengige selskaper som har drevet oppgangen.

– Mange uavhengige spillere har investeringer som overstiger kontantstrømmen, så de løper mot en vegg av gjeld som forfaller. Men ikke alle aktører er like avhengige av finansiering. Vi tror veksten i stor grad kommer fra private equity-eide selskaper og «supermajors» som Exxon og Chevron, sier Bruaset.

– Derfor tror vi fortsatt på høy veksttakt i USA, og at dragkampen mellom Opec og USA fortsetter, legger han til.

Les på E24+

X-faktoren i oljemarkedet: Derfor kan den aggressive nykommeren møte veggen

– Et visst lokk på prisene

Arctic Securities tror Saudi-Arabia og Russland ser seg tjent med noe høyere oljepriser enn i dag, men ikke dramatisk høyere. Stiger prisene for mye, vil det kunne starte en ny investeringssyklus både innenfor amerikansk skiferolje og globalt, påpeker Hammer.

– Det ligger et visst lokk på prisene de neste to årene, på grunn av at Opec-landene har tilgjengelig kapasitet som de i dag holder unna markedet, sier han.

Med svakere vekst i USA og høyere oljepriser vil Opec kunne åpne mer på kranene, tror Hammer.

– Vi tror ikke Opec-landene og Russland vil begrense produksjonen for enhver pris. I intervallet 70–80 dollar fatet tror vi det skjer noe. I skiferindustrien i USA mener vi å se en klar endring, hvor kapitaldisiplin og konsolidering er nye mantra, i stedet for vekst for enhver pris, sier Hammer.

Les også

Saudi-Arabia frykter spøkelset fra 80-tallet: – Vil unngå at blodbadet gjentar seg

Dette kan endre utsiktene

Både Arctic Securities og Nordea Markets sier at utsiktene kan bli endret, blant annet av geopolitiske grunner og hvis IMO-reglene slår annerledes ut enn ventet.

– Dette handler mye om sentiment i markedet. Det blir mye fokus på relasjonen USA og Kina og hva Trump finner på frem mot presidentvalget i november. Det er den store svingfaktoren, sier Bruaset.

– Det blir også viktig om IMO2020-reglene motvirker bortfallet av oljeetterspørsel knyttet til lavere vekst i verden, legger han til.

Les også

Opec øker produksjonskuttene med 500.000 fat daglig

IMO-reglene kan gjøre det utfordrende å sikre tilgang på drivstoff med lavere svovelinnhold, som skal erstatte bunkersolje, påpeker Arctic.

– Vi er usikre på hvor forberedt raffineriene er på økt etterspørsel, og hvor lang tid skiftet vil ta, sier Hammer.

Han er også urolig for geopolitiske forhold, og påpeker at hendelser som USAs sanksjoner mot Iran og Venezuela og droneangrepet mot Saudi-Arabia ikke har hatt all verdens priseffekt, siden det har vært mye ekstra kapasitet i markedet.

– Skulle lignende hendelser inntreffe i 2020, kan det godt hende at det kan få større utslag til neste år hvis balansen i markedet blir strammere, sier senioranalytikeren.

Les også

Ferske IEA-anslag frem til 2040: Venter fortsatt høyere oljeforbruk

CNBC har listet opp flere anslag for oljeprisene i 2020:

 • EIA: 61 dollar fatet
 • Japanske MUFG: 59 dollar fatet
 • Institute of International Finance: 60 dollar fatet
 • J.P. Morgan: 64,50 dollar fatet
Les også

IEA om norsk olje og gass: Venter oljefall etter 2025

Les også

BNP Paribas om fornybar strøm og elbil: Gir langt mer energi for pengene enn olje

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljeprisutslagene
 2. Oljepris
 3. Arctic Securities
 4. Nordea Markets
 5. Handelskrig
 6. Verdensøkonomien
 7. Drivstoff

Flere artikler

 1. Massiv overkapasitet på olje kan fort snu: Frykter oljemangel om få år

 2. Eksperter: Snittprisen på nordsjøolje ikke over 70 dollar i 2020

 3. Opec anslår høyere global oljeetterspørsel i år

 4. Bratt fall for oljeprisen – under 73 dollar fatet

 5. Hvor tar oljeprisen veien nå? Dette er faktorene som avgjør og ekspertenes spådom