Equinors Norgessjef lover lønnsomme prosjekter: – Det kan jeg forsikre politikerne om

Equinors øverste sjef for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund, er fornøyd med skattepakken. Næringen har nå fått et skattekutt de egentlig ikke ba om og lover å sette hjulene i gang.

Arne Sigve Nylund, konserndirektør i Equinor for norsk sokkel.
Publisert: Publisert:

– Det som er positivt å se er at det er blitt en politisk enighet om midlertidig endring av petroleumsskatten. Det setter vi pris på, sier konserndirektør Arne Sigve Nylund i Equinor til E24 sent mandag ettermiddag.

Like før har et bredt flertall av partiene på Stortinget lagt frem oljepakken – en pakke som hverken ble som regjeringen eller oljenæringen selv hadde foreslått.

De pakkene ville egentlig gitt staten 6 til 14 milliarder i økte inntekter, ifølge Finansdepartementets beregninger. Forliket på Stortinget endte med et skattekutt på 8,0 milliarder.

Differensen kommer av at regjeringspartiene ikke ville røre selskapsskatten. Oljenæringen ba om umiddelbar avskrivning på investeringer i både den og oljeskatten.

Når regjeringen bare ville gi avskrivninger i oljeskatten (særskatten) førte det til at friinntekten (oljenæringens ekstra investeringsfradrag) ble oppjustert fra regjeringens forslag på 10 prosent til 24 prosent (mot 20,8 prosent i dag).

Oljenæringen, politikerne og de tillitsvalgte er likevel fornøyd med sluttproduktet – tross alt. De sikrer seg et sted rundt 100 milliarder i frigjort likviditet og forbedret lønnsomhet i prosjektene.

Debatten om oljeskatten har vært betent. Finansdepartementet, økonomiprofessorer og ulike aktører har stått på hver sin side og argumentert for og imot om oljeskattepakken vil kunne føre til ulønnsomme investeringer.

Frykten har vært at skattepakken vil gjøre at oljenæringen setter i gang med investeringer de ellers ikke ville gjort. Dette avviser Nylund blankt:

– Det er vårt mantra og vårt klare prinsipp om at vi ikke sanksjonere ulønnsomme prosjekt. Vi har høye avkastningskrav for å sikre at vi har den marginen som skal sikre forsvarlig og god lønnsomhet, sier Nylund til E24.

– Dette gjelder også før skatt, altså at dere ikke setter i gang noe bare fordi skattesystemet kan gjøre det mulig for dere?

– Både før og etter skatt – det kan jeg forsikre politikerne om. Vi er opptatt av å sikre verdier for samfunnet, sier Nylund.

Hektisk telefonaktivitet i helgen

Som E24 skrev mandag så var Ap-leder Jonas Gahr Støre sentral i få til en pakke. Forhandlingene på Stortinget hadde låst seg helt fredag.

Støre var i helgen på telefonen med tillitsvalgte, andre partier, Aker-sjef Øyvind Eriksen og ledelsen i Equinor.

Nylund bekrefter at han var involvert personlig i prosessen de siste dagene:

– I slike prosesser er det krevende elementer som skal diskuteres og det at politikerne tok seg en pause i helgen tror jeg var klokt. Det har vært gode samtaler og jeg har vært tett involvert selv sammen med et team her i Equinor, sier Nylund.

Les mer om oljeskattepakken:

Les også

Ap-Jonas på telefonen med Aker og Equinor: Samlet et stort flertall bak oljepakken

Les også

Slik blir den nye oljeskatten

Les også

Fikk oljeterminal inn i skattepakken: Senterpartiet øyner nytt håp for Veidnes

Lover å holde hjulene i gang

I høringen i finanskomiteen om oljeskatten så satt Arne Sigve Nylund samen med konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP og andre oljetopper og argumenterte for en skattepakke.

Der listet de opp en rekke prosjekter som nå var satt på vent og som var truet gitt krisen i oljebransjen (se faktaboks lenger ned).

– Kan hjulene nå gå rundt, altså kan dere fortsette å jobbe med disse prosjektene med denne skattepakken?

– For å si det litt tabloid: Den girkassen kan gå rundt nå videre og vi kan kjøre de prosessene vi gjør i en prosjektfase. Det gjør vi i tett samarbeid med partnerne i lisensen og opp mot departementet når det kommer til PUD (Plan for utbygging og drift, journ.anm.), sier Nylund.

Han trekker blant annet frem den kommende gigantutbyggingen i Barentshavet for oljefunnet Wisting.

– For Wisting betyr pakken at vi kan modne prosjektet videre. Uten pakken er det mye mindre sannsynlig at vi ville klare å modne dette videre, sier Nylund.

– Er pakken nok til å gi de prosjektene som dere har vist frem i Stortinget?

– Ser man på innretningen som politikerne har samlet seg om, så er den ikke langt unna det industrien ba om når man regner på tallene, sier Nylund.

Han trekker frem friinntekten på 24 prosent, fristen for å sende inn prosjekter under ordningen (PUD) i slutten av 2022 og at man får fradragene frem til produksjonsstart.

– Da er man ikke langt unna det næringen ba om. Det er klart at for prosjekter som Breidablikk, Askeladd, Wisting og de ulike elektrifiseringsprosjektene så gir dette et godt grunnlag for å kjøre prosessene videre, sier Nylund.

– Breidablikk er jo nært forestående og vil jo gi 11.000 årsverk i prosjektfasen, fortsetter han.

Tøffere klimakrav

I skattepakken som ble presentert er det også lagt inn et punkt om at det skal settes ned en gruppe som skal se på hvordan norsk sokkel kan halvere utslippene mot 2030.

Det er mer enn målet om 40 prosent kutt som Equinor og bransjen satte i januar.

– Det er bare sunt å bli utfordret på klimaambisjonene, men 40 prosent er allerede veldig krevende. 50 prosent kutt er enda mer krevende, sier Nylund.

– Men vi vil jo se på dette i samarbeid med myndighetene og partnerne våre for å se hvordan vi kan jobbe med dette, fortsetter han.

Equinor la i januar frem klimaplanene for norsk sokkel. I februar fulgte de på med planer for hele den internasjonale virksomheten.

Mandag la selskapet frem klimaplaner for offshore- og skipsflåten, samt drivstoffproduksjonen for maritim sektor.

Les også

Equinor lanserer ny klimaplan: Vil halvere utslipp på norske skip innen 10 år

Publisert:
Gå til e24.no