Oljenæringen ber om krisepakke med LO i ryggen: – Vi ber ikke om skattelette

Oljeselskapene, leverandørindustrien og fagbevegelsen frykter en ny og kraftig oljebrems. Nå ber de om en skatteendring som de mener skal bidra til å holde hjulene i gang – men noe skattekutt er det ikke, sier Equinor-sjefen.

Equinor-sjef Eldar Sætre (i midten) med finansdirektør Lars Christian Bacher (t.v.) og kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum. Arkivbilde.
Ressursene på norsk sokkel
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Coronakrisen kombinert med det kraftige oljeprisfallet har sendt Norges største og viktigste næring ut i en full krise. De fleste oljeselskapene har varslet betydelige kutt allerede.

Bransjeforeningen Norsk Olje og Gass har hentet inn ferske prognoser fra analyseselskapet Rystad for å illustrere hva som nå skjer.

Rystad anslår at årets oljeinvesteringer vil ende på 130,9 milliarder kroner som følge av corona-krisen. Det er et kutt på 14 til 21 milliarder sammenlignet med estimatene fra før krisen traff.

Men kuttene vil ikke bare påvirke 2020, for i 2022 anslås det at investeringene vil bli opp til 25 prosent lavere takket være corona-krisen.

Nå ber oljenæringen, med Equinor-sjef Eldar Sætre i spissen, om en egen krisepakke til bransjen. Han beskriver dagens situasjon som «ekstrem».

Men i motsetning til krisepakkene som er lansert for flyselskaper, frisører, butikker og små bedrifter, så ber ikke oljenæringen om skattekutt, tilskudd eller egne lån – de ber om utsatt skatt i form av umiddelbare avskrivninger.

– Hvorfor er umiddelbar avskrivning så viktig, dere kunne jo bedt om lavere skattesats eller andre tiltak fra myndighetene?

– Vi ber ikke om skattelette og det er ikke det vi trenger heller. Det vi trenger er stimulans til aktivitet og hele industrien stiller seg bak dette, sier Equinor-sjef Eldar Sætre til E24 og fortsetter:

– Leverandørindustrien ser også at aktivitet er det viktigste for at de skal komme seg gjennom krisen. Både leverandører og operatørselskaper har kommet ut av en tøff periode, men vi sitter på en mye tynnere gren enn det vi var foran forrige nedtur, sier Sætre med referanse til oljebremsen man akkurat har kommet seg ut av.

I arbeidet med å vurdere hva slags type tiltak som kunne fungere, så diskuterte oljebransjen først om man burde foreslå et midlertidig skattekutt.

Men dette skal etter det E24 får opplyst av en bransjekilde raskt ha blitt droppet.

Les også

Oljeministeren: Norge kan bli med på oljekutt

Flere store og små leverandørbedrifter dras nå inn i en ny oljebrems, fordi ordreinngangen tørker opp.

– Dere ønsker vel å ha en norsk leverandørindustri som dere kan dra nytte av. Føler du et ansvar for at den klarer seg gjennom krisen?

– Ja, absolutt. Jeg tror jeg trygt kan si at det ligger bak prioriteringene vi har gjort så langt, sier Sætre og legger til at han mener dette er et felles ansvar som både Equinor og andre operatørselskaper må ta.

– Men jeg kan si med stor trygghet at vi følger på ansvaret og vi er helt avhengig av å ha en levedyktig leverandørindustri også etter denne krisen. Det vil påvirke hvordan vi opptrer, sier Sætre.

Les også

Equinor-sjefen forbereder seg på en oljepris under 20 dollar: – Det er en ekstrem situasjon

Mindre skatt nå – mer skatt i fremtiden

I forslaget som er utarbeidet av NHO og bransjeforeningen Norsk Olje og Gass foreslås det:

 • At man får utgiftsføre eksisterende investeringer fullt ut (inkludert friinntekt) i både 2020 og 2021
 • At man også får utgiftsføre nye investeringer som vedtas i selskapene i 2020 og 2021 fullt ut, samt prosjekter der utbyggingsplan (PUD) sendes inn til myndighetene innen utgangen av 2022
 • Og at skattefradraget for underskudd kan utbetales fra 2020 til 2024 – etter modell fra leterefusjonsordningen.

Oljeskattesystemet er komplisert og reglene for friinntekt påvirker bildet. Men ser man på avskrivningsreglene isolert så er det slik at oljeselskapene kan skrive av investeringer over seks år.

For eksempel kan et oljeselskap investere 60 milliarder ett år, mens man bare får lov til å skrive av 10 milliarder årlig på skatten. Med det nye forslaget vil man kunne skrive av hele beløpet med en gang.

Dermed kan man trekke fra 60 milliarder det første året og betale mindre skatt det året. Samtidig vil man betale mer skatt enn før i de påfølgende årene fordi man da har «brukt opp» fradraget.

I forslaget legges det opp til at staten skal kompenseres med en rente lik den som oljeselskapene får i dagens ordning når de må porsjonere ut fradragene. Forskjellen for staten blir dermed at de får mindre skatt nå – og tilsvarende mer skatt i fremtiden enn med dagens system.

For oljeselskapene er imidlertid penger i hånden i dag mer verdt enn penger i hånden i fremtiden og det mener Equinor-sjefen vil slå ut:

– Dette er midlertidige tiltak og vi skal tilbake til det normale, men akkurat nå trenger vi de incentivene som dette skatteforslaget legger opp til, sier Eldar Sætre.

– Det å få skattefradrag raskere knyttet til de investeringene som gjøres, slik at vi kan gi incentiver for investeringer bidrar til å opprettholde aktivitet og gjøre nye investeringer mer lønnsomme, fortsetter han.

Les også

Disse verdiene kan Equinor måtte ta tap på: – Kan komme en god del

LO og NHO i ryggen

Fredag ettermiddag ble det klart at et samlet KonKraft stiller seg bak skatteforslaget til oljenæringen – der er LO og forbundene Industri Energi og Fellesforbundet med, i tillegg til Norges Rederiforbund, Norsk Industri, Norsk Olje og gass og NHO.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen sier til E24 at «jeg har merket meg at en enstemmig finanskomité» i Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere ulike forslag som kan stimulere til investeringer i både olje- og leverandørindustrien i Norge – senest i revidert budsjett i mai.

– Det er bra og helt nødvendig i den dramatiske situasjonen vi befinner oss i, sier Gabrielsen.

LO-lederen stiller seg bak forslaget om umiddelbar utgiftsføring:

– Dette er absolutt et slikt forslag. Det vil kunne virke raskt og skape helt nødvendig aktivitet og investeringer for å unngå at leverandørkjeder forvitrer. Jeg legger til grunn at regjeringen har merket seg dette forslaget og raskt vurderer dette, sier Gabrielsen.

Både KonKraft og LO er tydelige på at målet med skatteendringen er å sikre verdiskapning og arbeidsplasser i Norge. I tillegg er begge opptatt av at man også må sørge for kompetanseheving blant de ansatte i hele bransjen nå – selv om man er nødt til å permittere.

«Det må skapes incentiver til å ta inn lærlinger og til at ungdom fortsatt velger utdannelse» knyttet til olje og gass.

I tillegg ønsker KonKraft-partnerne en forsering av det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, midlertidig endringer i støtteregelverket for norske sjøfolk og at man satser på de ulike forskningsrelaterte ordningene.

Les også

Equinor låner 52 mrd. i kapitalmarkedet

– Dette er et forslag som forplikter industrien

Oljenæringen har gjennom historien vært en gigantisk bidragsyter til det norske samfunnet – gjennom tiår har offentlige budsjetter og Oljefondet fått store påfyll.

Når oljenæringen nå ber om det som i realiteten er en skatteutsettelse, erkjenner de også at det følger et ansvar med den hjelpepakken:

– Dette er et forslag som også forplikter industrien og man vil ha et ansvar for å holde trykket oppe og gjøre de riktige beslutningene, sier Tommy Hansen kommunikasjonsdirektør i Norsk Olje og Gass.

– For oljeservicenæringen, som er mange av medlemmene våre, er det helt avgjørende at prosjektene som er under utvikling nå går videre. Det inkluderer både olje og gass, elektrifisering, og karbonfangst og -lagring, sier Hansen.

– Hva blir effekten uten denne skatteendringen?

– Vi er svært bekymret for konsekvensene hvis man velger å ikke gjøre noe nå. Skalaen og tidshorisonten i denne næringen er slik at dette vil ha virkning over lang tid, sier Hansen og fortsetter:

– Vi jobber med å regne videre på ulike scenarioer, men signalene vi får fra medlemmene gir grunn til stor bekymring.

– Det at samfunnet skal gi en utsatt skatt, kan du da love at dere som følge av det vil kunne sette i gang prosjekter dere ellers ville utsatt eller kansellert? 

– Incentivene blir direkte større for å opprettholde aktivitet på norsk sokkel. Vi har rundt 5,0 milliarder dollar (53 milliarder kroner, journ.anm.) i investeringer knyttet til norsk sokkel bare i år. Hvis vi får incentiver til å prioritere de, så har det stor betydning for aktiviteten i leverandørindustrien også, sier Equinor-sjef Sætre.

Han legger til at Equinor er involvert i ytterligere 20 prosjekter som ikke er vedtatt ennå, men som kan bli det frem til utgangen av 2022.

– Disse utgjør rundt 10 milliarder dollar (106 milliarder kroner, journ.anm.) i investeringer. Ved å bidra til at disse ser lønnsomme ut, selv med de utsiktene vi nå har, så kan vi sette i gang ingeniørarbeid og annen aktivitet, fortsetter han.

Les også

Equinor tar milliardkutt for å lette presset: – Trolig langt bedre enn markedet ventet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Ressursene på norsk sokkel
 2. Eldar Sætre
 3. LO
 4. Equinor
 5. NHO
 6. skatt
 7. Gass

Flere artikler

 1. Regjeringens oljepakke skulle sikre arbeidsplasser: Bransjetopper mener den setter milliardprosjekter i spill

 2. Regjeringen går med på skattepakke for oljenæringen: Kan frigi 100 milliarder kroner

 3. NHO og oljenæringen mener regjeringens krisepakke øker skattetrykket

 4. Stormer opp til full strid om norsk oljenæring etter corona: Slik blir kampen om oljeskatten

 5. Bred enighet på Stortinget om skatteutsettelser for oljebransjen